Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПА України від 18.02.11 № 1731/К/17-0714 «Про розгляд листа»

опубліковано 22 лютого 2012 о 14:12

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ВИТЯГ

18.02.2011р. № 1731/К/17-0714

К.

Про розгляд листа

 

Шановний ***!

 

Державна податкова адміністрація України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі – Кодекс), розглянула Ваш лист від ***, щодо оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів отриманих за договором довічного утримання і повідомляє.

Статтею 744 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. № 435-IV (далі – Цивільний кодекс) встановлено, що за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Згідно з статтею 748 Цивільного кодексу набувач стає власником майна, переданого йому за договором довічного утримання (догляду), відповідно до статті 334 цього Кодексу, тобто з врахуванням вимог статті 745 вказаного кодексу при передачі набувачеві у власність нерухомого майна - з моменту державної реєстрації вказаного договору. Таким чином, за своєю правовою природою договір довічного утримання є відчуженням нерухомого майна, що передається у власність другій стороні.

Оподаткування доходів фізичних осіб з 01.01.2011р. здійснюється у відповідності до Розділу IV „Податок на доходи фізичних осіб” Кодексу. Так, згідно з підпунктом 163.1.1 пункту 163.1 вказаного Розділу Кодексу об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

Відповідно до підпункту 164.2.4 пункту 164.2 статті 164 Кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172 цього Кодексу.

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна регулюється статтею 172 Кодексу, пунктом 172.8 якої встановлено, що для цілей цієї статті під продажем розуміється будь-який перехід права власності на об’єкти нерухомості, крім їх успадкування та дарування.

Відчуження майна за договором довічного утримання з метою одержання за нього грошової компенсації у вигляді матеріального забезпечення для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб розглядається як продаж такого майна.

Згідно з пунктом 172.1 статті 172 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

При цьому, дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною пунктом 167.2 статті 167 цього Кодексу, тобто 5% (підпункт 172.2 статті 172 Кодексу).

Відповідно до пункту 172.3 статті 172 Кодексу дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (довічного утримання), але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до закону.

Згідно з підпунктом „а” пункту 172.5 статті 172 Кодексу сума податку визначається та самостійно сплачується через банківські установи особою, що продає (передає) нерухомість до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (довічного утримання).

Фізична особа зобов’язана відобразити доход від такого відчуження у річній податковій декларації.

При цьому, пунктом 179.2 статті 179 Кодексу встановлено, що відповідно до Розділу IV обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до цього розділу.

 З повагою

 Заступник Голови Комісії з проведення

реорганізації ДПА України,

в.о. першого заступника Голови ДПА України                                                      С.І. Лекарь