Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 17.11.2021 № 25530/7/99-00-21-02-01-07

, опубліковано 17 листопада 2021 о 16:59

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

17.11.2021                                          № 25530/7/99-00-21-02-01-07


Головним управлінням ДПС в областях та м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків


Державна податкова служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції та забезпечення податкового контролю повідомляє таке.

25 серпня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 09.06.2021 № 332 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2021 року за № 1038/36660 (далі – наказ № 332), яким затверджено форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції (далі – декларація).

Наказ № 332 розроблено з метою забезпечення можливості складання та подання звітності інвесторів (операторів) з податку на прибуток підприємств за результатами діяльності за угодою про розподіл продукції та забезпечення виконання положень ст. 336 розділу ХVIII «Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції» і розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Наказом № 332 затверджено уніфіковану форму декларації з урахуванням особливостей, встановлених ст. 336 Кодексу, щодо сплати податку на прибуток під час виконання угоди про розподіл продукції, в якій передбачена можливість доповнення показників податкових витрат іншими витратами, визначеними угодою про розподіл продукції, які не відшкодовуються компенсаційною продукцією.

Так, об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток інвестора (інвесторів), який визначається виходячи з вартості прибуткової продукції, визначеної відповідно до законодавства про розподіл продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції, зменшеної на суму сплаченого інвестором єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також на суму інших витрат (включаючи накопичені витрати при виконанні робіт до появи першої прибуткової продукції), пов’язаних з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди.

Склад витрат, що відшкодовуються компенсаційною продукцією, визначається відповідно до законодавства про розподіл продукції. Інші витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування від діяльності, пов’язаної з виконанням угоди, але які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди, визначаються за правилами, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування відповідно до розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу.

Особливості подання декларації

Відповідно до п.п. «е» п. 336.1 ст. 336 Кодексу:

базовий податковий (звітний) період з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції – календарний квартал;

декларація подається інвестором (оператором) щоквартально за кожний звітний податковий квартал;

правило про складання податкової звітності та розрахунок об’єкта оподаткування з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком не застосовується;

податок на прибуток підприємств за звітний період сплачується інвестором (оператором) до відповідного бюджету у строк, визначений для квартального податкового періоду;

обов’язок з подання річної податкової декларації і сплати авансових внесків з податку на прибуток до інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції не застосовується.

Згідно з п.п. «є» п. 336.1 ст. 336 Кодексу інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції звільняється від обов’язку подавати фінансову звітність разом з податковою декларацією з податку на прибуток підприємств.

Строк подання декларації за І квартал, за ІІ квартал, за ІІІ квартал, за IV квартал – 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду – кварталу (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Кодексу).

Якщо останній день строку подання декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем (п.п. 49.20 ст. 49 Кодексу).

Інвестор (оператор) сплачує податок на прибуток підприємств за базовою (основною) ставкою податку на прибуток підприємств у розмірі, визначеному п. 136.1 ст. 136 Кодексу, станом на дату підписання угоди.

Відповідно до п. 335.2 ст. 335 Кодексу інвестор-резидент або інвестор-нерезидент (його постійне представництво) зобов’язаний зареєструвати угоду про розподіл продукції за своїм місцезнаходженням як платника податків.

При цьому, згідно з п. 3.6 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2011 року за № 1562/20300 (далі – Порядок № 1588), взяття на облік угоди про розподіл продукції здійснюється шляхом додаткового взяття на облік як платника податків відповідного інвестора (для угоди за участю одного інвестора) або оператора (для багатосторонньої угоди).

Таким чином, декларація подається до контролюючого органу за місцем реєстрації угоди про розподіл продукції, тобто за основним місцем обліку такої угоди.

Згідно з п. 10.13 розділу X Порядку № 1588 у разі зміни місцезнаходження суб’єкта господарювання - платника податків сплата визначених законодавством податків і зборів після такої реєстрації здійснюється таким платником податків за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду і до такого контролюючого органу подається декларація.

Загальна частина форми декларації передбачає

У рядку 1 «Податкова декларація з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції» проставляється відмітка про тип поданої декларації у відповідних полях:

«Звітна» для декларації, що подається за звітний (податковий) період;

«Звітна нова», якщо в поданій за звітний (податковий) період декларації була допущена помилка і вона виправляється шляхом подання нової звітної декларації до настання граничного терміну її подання;

«Уточнююча», якщо помилка виправляється шляхом подання уточнюючої декларації після настання граничного терміну подання декларації за звітний (податковий) період, що уточнюється.

У рядку 2 «Звітний (податковий) період1» у полі «рік» зазначається рік, а у полі «квартал» зазначається І, ІІ, ІІІ або IV квартал відповідно звітному (податковому) кварталу, за який подається декларація.

У рядку 3 «Звітний (податковий) період, що уточнюється2» у полі «рік» зазначається відповідний рік, а у полі «квартал» – звітний (податковий) квартал, що уточнюється («І квартал», «ІІ квартал», «ІІІ квартал» або «IV квартал»).

Для звітної (звітної нової) декларації рядок 3 заповнюється при наявності додатка ВП.

Для уточнюючої декларації у рядку 2 та рядку 3 зазначається звітний (податковий) період, що уточнюється.

В рядку 4 «Назва угоди про розподіл продукції» у відповідних полях зазначається повне найменування угоди про розподіл продукції, її дата та номер.

В рядку 5 «Інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції» зазначається повне найменування інвестора (оператора) згідно з реєстраційними документами.

У рядку 6 «Податковий номер інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції» у відповідних полях потрібно проставляти податковий номер угоди про розподіл продукції, за яким її зареєстровано, а не інвестора (оператора) за угодою про розподіл продукції, з метою коректного відображення показників в ІКП суб’єктів господарювання, задекларованих в декларації за угодою про розподіл продукції.

В рядку 7 у відповідних клітинках проставляється код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 8 зазначається податкова адреса, за якою інвестором-резидентом або інвестором-нерезидентом (його постійним представництвом) зареєстровано угоду про розподіл продукції, а також поштова адреса, телефони, електронна адреса.

У рядку 9 зазначаються назва країни, за законами якої зареєстровано юридичну особу-нерезидента, код країни резиденції – відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони, а також її місцезнаходження (адреса).

У рядку 10 зазначається найменування контролюючого органу, до якого подається декларація.

Основна частина форми декларації передбачає такі показники

Рядок 01 «Вартість прибуткової продукції, набутої інвестором (інвесторами) та/або оператором у власність у результаті розподілу продукції».

Рядок 02 ПВ «Податкові витрати, передбачені угодою про розподіл продукції», до якого переноситься показник рядка 02 додатка ПВ до декларації.

Рядок 03 КВ «Коригування витрат, які виникають відповідно до розділу III Податкового кодексу України та застосовуються до інших витрат, які не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до Угоди (+, -)», який враховується під час обчислення об’єкта оподаткування та до якого переноситься підсумковий показник рядка 03 додатка КВ до декларації.

Рядок 04 «Об’єкт оподаткування (рядок 01 - (рядок 02 ПВ - рядок 03 КВ))».

Рядок 05 «Від’ємне значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду)», в якому відображається сума від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) періоду.

Тобто, якщо показник рядка 04 декларації за попередній звітний (податковий) період мав від’ємне значення, то у рядку 05 декларації за звітний (податковий) період така сума відображається без знака «-».

Рядок 06 «Податок на прибуток (рядок 04 - рядок 05) х ___ ставка податку4 / 100)» містить інформацію про податок на прибуток, який визначається шляхом зменшення об’єкта оподаткування на суму від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного (податкового періоду) та множенням отриманого результату на ставку податку. Ставка податку на прибуток зазначається у відсотках у розмірі, визначеному п. 136.1 ст. 136 розділу III Кодексу.

До рядка 07 ПН «Сума податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам» переноситься сума з рядка 32 графи 8 таблиці 1 додатка ПН до декларації. Оскільки додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту якому виплачуються доходи, то у разі, якщо до декларації подається кілька додатків ПН, до рядка 07 ПН декларації переноситься сума рядків 32 графи 8 таблиці 1 з усіх додатків ПН до декларації.

Рядки 08 - 11 блоку «Виправлення помилок5» заповнюються у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації відповідно до ст. 50 розділу II Кодексу.

Рядок 08 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 06 - рядок 06 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, яка уточнюється) або рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції (+, -)», який дорівнює показнику:

для звітної, звітної нової – рядок 08 таблиці 2 додатка ВП до декларації;

для уточнюючої – (рядок 06 - рядок 06 декларації, яка уточнюється).

До рядка 09 «Сума штрафу (5%) при відображенні недоплати у складі Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції, що подається за звітний (податковий) період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (рядок 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції)» переноситься показник рядка 09 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 декларації.

Рядок 10 «Пеня, нарахована на виконання вимог підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу II Податкового кодексу України, або рядок 10 таблиці 2 додатка ВП до рядків 08 - 10 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції», який дорівнює показнику:

для звітної, звітної нової – рядок 10 таблиці 2 додатка ВП до декларації;

для уточнюючої містить інформацію про суму пені, нарахованої на виконання вимог п.п. 129.1.3 п. 129.1 ст. 129 розділу II Кодексу.

Рядок 11 «Сума штрафу (3%) при відображенні недоплати в уточнюючій Податковій декларації з податку на прибуток підприємства за угодою про розподіл продукції (позитивне значення рядка 08 х 3%)» дорівнює позитивному значенню рядка 08 х 3 / 100.

Прикінцева частина форми декларації містить:

Поле «Наявність додатків6» у відповідних клітинках якого проставляється позначка «+» про наявність додатків ПВ, ПН, КВ, АМ, ТЦ, ВП.

Додаток ТЦ заповнюється платниками податку на прибуток підприємств, які здійснювали самостійне коригування відповідно до ст. 39 розділу I Кодексу.

Поле «Наявність доповнення8» заповнюється у разі подання разом з декларацією доповнення та пояснення відповідно до п. 46.4 ст. 46 Кодексу. Таке доповнення складається у довільній формі з поясненням мотивів його подання та вважатиметься невід’ємною частиною декларації. Платник податків, який подає звітність в електронній формі, подає таке доповнення в електронній формі, заповнивши відповідні рядки з цього блоку декларації.

Крім того зазначаємо, що декларація також повинна містити обов’язкові реквізити, визначені п. 48.3 ст. 48 Кодексу та враховувати вимоги ст. 48 «Складення податкової декларації» Кодексу.

Додатки до декларації

Додаток ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Показники додатка ПВ відображаються у двох таблицях:

показники таблиці 1 відображають податкові витрати, пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією.

Дані показника рядка 02 таблиці 1 додатка ПВ дорівнюють підсумку рядків 02.1, 02.2 та 02.3 цієї таблиці та переносяться до рядка 02 ПВ декларації.

До рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ переноситься значення показника рядка 02.2.2 графи 5 Додатка АМ.

Значення рядка 02.2.3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 02.2.3 таблиці 2 додатка ПВ;

показники таблиці 2 відображають розшифровку інших витрат, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

У таблиці 2 зазначається вичерпний перелік інших витрат (крім тих, що зазначені в рядках 02.2.1, 02.2.2 АМ таблиці 1 цього додатка), передбачених угодою про розподіл продукції, що пов’язані з виконанням угоди про розподіл продукції, які враховуються під час обчислення об’єкта оподаткування, але не відшкодовуються (не підлягають відшкодуванню) компенсаційною продукцією відповідно до угоди про розподіл продукції.

Таблиця 2 передбачає можливість заповнення необхідної кількості рядків та самостійного зазначення інвестором (оператором) інформації про такі витрати відповідно до умов конкретної угоди про розподіл продукції.

Додаток АМ до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ до рядка 02 ПВ декларації

Додаток АМ містить інформацію щодо нарахованої амортизації, із відображенням даних щодо балансової вартості на початок та кінець звітного (податкового) періоду основних засобів та нематеріальних активів у розрізі груп.

Значення показника рядка 02.2.2 графи 5 додатка АМ дорівнює підсумку рядків А17 та Н7 цього додатка та переноситься до рядка 02.2.2 АМ додатка ПВ.

Додаток КВ до рядка 03 КВ декларації

Додаток КВ містить інформацію щодо коригування витрат, які зменшують / збільшують податкові витрати, зокрема:

коригування, що виникають при формуванні забезпечень (резервів) (ст. 139 розділу III Кодексу);

коригування, які застосовуються при здійсненні фінансових операцій (ст. 140 розділу III Кодексу).

Значення рядка 03 додатка КВ переноситься до рядка 03 КВ декларації.

Додаток ПН до рядка 07 ПН декларації

Додаток ПН заповнюється окремо по кожному нерезиденту якому виплачуються доходи.

При цьому, для коректного заповнення додатка ПН, у загальній частині декларації мають бути обов’язково заповнені поля: повне найменування нерезидента, місцезнаходження нерезидента, назва та код країни резиденції нерезидента, код нерезидента в країні резиденції. Повне найменування нерезидента та місцезнаходження нерезидента мають містити інформацію, що зазначена у контракті/договорі. При не заповненні вказаних обов’язкових реквізитів декларація не буде прийматися.

Назва країни резиденції нерезидента, код країни резиденції заповнюються відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32, або назва вільної економічної зони.

Відмітка про наявність офшорного статусу заповнюється у разі наявності офшорного статусу відповідно до п.п. 14.1.1221 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу.

У разі застосування міжнародного договору потрібно вказати його назву та норму, за якою застосовується передбачена договором ставка податку (порядок застосування міжнародного договору України про уникнення подвійного оподаткування відповідно до ст. 103 глави 10 розділу II Кодексу).

Показники додатка ПН відображаються у двох таблицях:

таблиця 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України»;

таблиця 2 «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями (рядок 18 таблиці 1)».

Значення рядка 32 графи 8 таблиці 1 переноситься до рядка 07 ПН декларації.

Значення рядка 18 графи 3 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 5 таблиці 2. Значення рядка 18 графи 6 таблиці 1 відповідає сумі рядка 18 графи 6 таблиці 2.

Додаток ВП до рядків 08 - 10 декларації

Додаток ВП заповнюється у разі самостійного виправлення помилок шляхом уточнення показників декларації у складі декларації за поточний звітний (податковий) період (звітний або звітний новий) відповідно до ст. 50 розділу II ПКУ.

Додаток ВП подається до декларацій зі статусом «звітна», «звітна нова» у разі заповнення рядка 3 загальної частини декларації та рядків 08-10 декларації.

Показники Додатка ВП відображаються у двох таблицях:

показники таблиці 1 аналогічні показникам форми декларації та відображають дані виправлених показників за звітний (податковий) період, що уточнюється;

показники таблиці 2 відображають результати виправлення помилок, дані з яких переносяться до рядків 08 - 10 декларації.

Додаток ТЦ до декларації

Додаток ТЦ подається у разі самостійного коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань платника податку, проведеного відповідно до п.п. 39.5.4 п. 39.5 ст. 39 розділу I Кодексу.

Відомості граф 1 - 12 додатка ТЦ формуються згідно з Порядком складання Звіту про контрольовані операції, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 січня 2016 року № 8, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 лютого 2016 року за № 187/28317 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року № 841, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 березня 2021 року за № 302/35924).

Графа 12 додатка ТЦ збігається з номером додатка у Звіті про контрольовані операції, що поданий платником податку відповідно до п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 розділу I Кодексу. Графа 12 не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

У графі 13 додатка ТЦ зазначається номер за порядком з графи 1 розділу «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту про контрольовані операції, номер якого зазначається у графі 13 таблиці 1, що поданий платником податку відповідно до п.п. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 розділу I Кодексу. Графа 13 додатка ТЦ не заповнюється, якщо Звіт про контрольовані операції за відповідний період не подано.

При заповненні графи 14 додатка ТЦ зазначається показник діапазону цін / рентабельності, до якого проведено коригування податкових зобов’язань. У разі використання показника діапазону рентабельності зазначається цифрове значення такого показника у відсотках.

Сумарне значення графи 15 додатка ТЦ відображається у рядку 2.2 ТЦ додатка КВ до рядка 03 КВ декларації.

Згідно з частиною 1 п. 46.6 ст. 46 Кодексу якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, інвестори (оператори), які зобов’язані відповідно до ст. 336 Кодексу вести податковий облік та сплачувати податок на прибуток підприємств за угодами про розподіл продукції, матимуть можливість подавати декларацію починаючи з 01.01.2022 року.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі, зокрема розмістити на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників, та забезпечити врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи.

 

Заступник Голови                                                        Михайло ТІТАРЧУК