Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 13.03.2023 № 130 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року N 101"

опубліковано 11 квітня 2023 о 08:30

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

13.03.2023                                                            № 130

 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 березня 2023 р. за N 451/39507

 

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року N 101

 

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року N 731, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року N 101, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 березня 2023 року за N 412/39468, такі зміни:

1) заголовок після слова "підприємств" доповнити словами та цифрами ", затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467)";

2) пункт 1 після слова "підприємств" доповнити словами та цифрами ", затверджену наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року N 467),";

3) у пункті 2:

у підпункті 5:

абзац четвертий після слова "рядок" доповнити цифрами "4.1.22";

абзац п'ятий після слова "рядок" доповнити цифрами "4.1.23";

підпункт 6 викласти у такій редакції:

"6) додаток ПП до цієї Декларації доповнити новими графами такого змісту:

"

Сума податкової пільги, що використана не за цільовим призначенням, гривень

Сума податкової пільги, що залишилася невикористаною на кінець звітного періоду, гривень

7

8

";";

4) у заголовку Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року N 897, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за N 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 20 лютого 2023 року N 101), слова "ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ" замінити словами "Податкова декларація";

5) у додатку ТЦ до цієї Податкової декларації:

у примітці 1 слово "підпунктів" замінити словом "підпункту";

примітку 2 після цифр "28317" доповнити словами та цифрами "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2020 року N 841)";

6) у відмітці до додатка ВП до цієї Податкової декларації:

слово та цифри "рядків 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42" виключити;

доповнити після слова "підприємств" словом та цифрами "(рядки 29 - 32, 34 - 36, 38 - 40, 42)";

7) у відмітці до додатка ОВ до цієї Податкової декларації:

слова та цифри "рядка 26 ОВ" виключити;

доповнити після слова "підприємств" словами та цифрами "(рядок 26 ОВ)".

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

В. о. Міністра

Роман ЄРМОЛИЧЕВ