Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 11.12.2012 № 11248/0/71-12/19-2017 "Про розгляд листа"

опубліковано 21 грудня 2012 о 15:06

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 від 11.12.2012 № 11248/0/71-12/19-2017

ДПС у

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула лист ДПС <………….>  щодо погашення податкового боргу вугледобувних та вуглепереробних підприємств, що ліквідуються і повідомляє.

Списання безнадійного податкового боргу регламентовано статтею 101 Кодексу та Порядком списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженим наказом ДПА України від 24.12.11 № 1034, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.12.11 за  № 1429/18724.

Зокрема, цими актами визначено, що списанню підлягає безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг.

При цьому під терміном "безнадійний" розуміється:

- податковий борг платника податку, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

- податковий борг фізичної особи, яка:

визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

понад 720 днів перебуває у розшуку;

- податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений цим Кодексом (1095 днів);

- податковий борг платника податків, що виник внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин);

- податковий борг платника податків, державна реєстрація якого припинена на підставі рішення суду та внесено запис про виключення з Державного реєстру.

Таким чином, податковий борг вугледобувних та вуглепереробних підприємств, не пов'язаних з банкрутством може бути визнаний та списаний як безнадійний лише за наведених підстав.

  Стосовно припинення податкової застави, то порядок припинення податкової застави визначений статтею 93 Кодексу та наказом Міністерства фінансів України від 11.10.11  № 1273 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.11.11 за N 1339/20077, майно платника податків звільняється з податкової застави з дня:

- отримання органом державної податкової служби підтвердження повного погашення суми податкового боргу в установленому законодавством порядку;

- визнання податкового боргу безнадійним;

- прийняття відповідного рішення судом у межах процедур, визначених законодавством з питань банкрутства;

- отримання платником податків рішення відповідного органу про скасування раніше прийнятих рішень щодо нарахування суми грошового зобов'язання або його частини (пені та штрафних санкцій) внаслідок проведення процедури адміністративного або судового оскарження;

Враховуючи вищевикладене, прийняття рішення про ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств, не пов'язаних з банкрутством, не зупиняє дії податкової застави.

 

Заступник Голови                                                                                А.П. Ігнатов