Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 16.11.2012 № 2635/0/141-12/С/18-3214 "Про розгляд запиту"

опубліковано 25 грудня 2012 о 09:51

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

16.11.2012 № 2635/0/141-12/С/18-3214        УА/09/03/

 

Про розгляд запиту   

 

Державна податкова служба України розглянула Ваш адвокатський запит <………………..> щодо можливості наявності двох податкових номерів у однієї фізичної особи та інших питань реєстрації фізичних осіб – платників податків і у межах компетенції повідомляє таке.

Відповідно до статей 63 та 70 Податкового кодексу України всі фізичні особи – платники податків та зборів реєструються в органах державної податкової служби шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр). Для реєстрації у Державному реєстрі фізична особа, її законний представник чи довірена особа подають до відповідного органу державної податкової служби облікову картку за ф. № 1ДР. Такій обліковій картці присвоюється реєстраційний номер. Про реєстрацію у Державному реєстрі орган державної податкової служби за звернення фізичної особи, її законного представника або уповноваженої особи видає документ (картку), що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі. У такому документі зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків. Форма облікової картки та документа про реєстрацію у Державному реєстрі встановлена Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 № 954, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1388/18683 (далі – Положення). 

У разі внесення змін до даних, що включаються до Державного реєстру,  у тому числі у разі виправлення помилок, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється. Такий номер змінюється лише у виключних випадках, якщо не можна усунути порушення чи неточності, які були допущені під час реєстрації фізичної особи у Державному реєстрі та присвоєння реєстраційного номера обліковій картці. У цих випадках видається довідка про зміну реєстраційного номера облікової картки, форма якої встановлена у додатку 6 до Положення. Зокрема, така довідка видається у разі виявлення факту подвійної реєстрації у Державному реєстрі однієї і тієї ж особи. При цьому щодо кожного такого випадку проводиться відповідна перевірка, за результатами якої залишається номер, який відповідає паспортним даним, інший закривається і у подальшому не використовується.

 Враховуючи викладене, якщо має місце означений випадок, громадянин, інтереси якого Ви представляєте, особисто або через довірену особу (у разі наявності належним чином оформленої довіреності) може звернутись до органу державної податкової служби за місцем проживання для отримання картки про реєстрацію у Державному реєстрі та/або довідки про зміну реєстраційного номера облікової картки, якщо в отриманні таких документів є потреба і вони раніше не отримувались.

Стосовно інших питань, порушених у Вашому зверненні, повідомляємо.

У теперішній час в інформаційному фонді Державного реєстру наявні більше, ніж  44, 5 млн. реєстраційних номерів облікових карток.

У разі смерті фізичної особи реєстраційний номер облікової картки закривається та не підлягає подальшому використанню. Повідомлення про реєстрацію смерті громадянин надходять до Державного реєстру відповідно до Порядку передачі відділами реєстрації актів громадянського стану державним податковим органам інформації про громадян, які померли, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України та Міністерства юстиції України від 22.12.97 № 462/83/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.12.97 за № 617/2421. Такі відомості є підставою для внесення органами державної податкової служби змін до Державного реєстру про реєстрацію смерті фізичної особи – платника податків.

Відомості з Державного реєстру використовуються органами державної податкової служби виключно для здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства України та є інформацією з обмеженим доступом. Відомості про фізичну особу – платника податків із Державного реєстру можуть бути надані із урахуванням обмежень законодавства про захист персональних даних.  

 
 

В.о. Голови                                                                                                             А.В. Головач