Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 18.03.2013 № 4198/6/18-3115 "Про реєстрацію представництва "

опубліковано 18 квітня 2013 о 14:12

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.03.2013   № 4198/6/18-3115

 Про реєстрацію представництва

 

Державна податкова служба України розглянула запит <…> про реєстрацію представництва компанії  <…> платником податків і перелік необхідних документів та повідомляє таке.

Законодавством України визначено, що іноземна компанія або організація здійснює діяльність на території України через свій відокремлений підрозділ (представництво, філію, відділення), відкритий на території України. Частиною четвертою статті 4 Закону України від 15 травня 2003 року №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» передбачено, що представництва, філії іноземних компаній в Україні підлягають акредитації на території України в порядку, встановленому законом. Зокрема, реєстрацію представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики згідно зі статтею 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».

Порядок взяття на облік або реєстрації як платника податків відокремленого підрозділу іноземної компанії залежить від того, яку діяльність буде здійснювати відокремлений підрозділ нерезидента на території України та чи відповідає він визначенню постійного представництва нерезидента згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Відповідно до зазначеної норми постійне представництво –   постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова/газова свердловина, кар'єр чи будь-яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів.

Іншим є поняття «представництво іноземної компанії, організації». Таким поняттям є відокремлений підрозділ іноземної компанії, організації, який здійснює представництво і захист інтересів такої юридичної особи, не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу.

Відповідно до пункту 65.5 статті 65 Кодексу  підставою для взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва нерезидента, є належна акредитація (реєстрація, легалізація) такого підрозділу на території України згідно із законом.

Для взяття на облік постійні представництва нерезидентів та представництва іноземних юридичних осіб зобов'язані звернутися протягом 10 календарних днів з дня їх державної реєстрації (акредитації, легалізації) в установленому порядку до органів державної податкової служби за своїм місцезнаходженням.

Взяття на облік за основним місцем обліку таких підрозділів здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від них відповідної заяви.

У разі встановлення органом державної податкової служби за результатами податкового контролю ведення нерезидентом господарської діяльності через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік складається акт, який надсилається через компетентний орган України до компетентного органу іноземної держави для організації заходів стягнення.

 Процедури взяття на облік платників податків в органах державної податкової служби регламентуються Порядком обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України  29.12.2011 за № 1562/20300 (далі – Порядок).

Відокремлені підрозділи юридичних осіб - нерезидентів, які відповідають визначенню постійних представництв згідно з підпунктом 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, до початку своєї господарської діяльності стають на облік (реєструються платниками податку на прибуток) в органах державної податкової служби за своїм місцезнаходженням у порядку, визначеному розділом V Порядку.

Взяття на облік відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, що не здійснює господарської діяльності в Україні та не підпадає під визначення постійного представництва відповідно до підпункту 14.1.193 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу, здійснюється на підставі наданих відокремленим підрозділом іноземної компанії, організації документів, передбачених  пунктами 4.2 та 4.4 розділу IV Порядку. При цьому взяття на облік відокремленого підрозділу нерезидента згідно з цими пунктами не звільняє такий підрозділ від обов'язку реєстрації платником податку на прибуток у порядку, визначеному розділом V Порядку, якщо він розпочинає господарську діяльність та відповідає визначенню постійного представництва.

 Зокрема, для взяття на облік представництво іноземної компанії  або постійне представництво  подає до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням:

заяву відповідної форми;

копію документа, що підтверджує присвоєння коду  ЄДРПОУ;

копію документа про реєстрацію, легалізацію, акредитацію,

створення тощо. Відповідними формами заяв є:

для представництв – заява за ф. № 1-ОПП (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів);

для постійних представництв нерезидентів – заява про реєстрацію постійного представництва нерезидента як платника податку на прибуток за ф. № 1-РПП.

 

В.о. Голови                                                                          А.В. Головач