Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 31.01.2020 № 1617/7/99-00-07-03-02-17

опубліковано 04 лютого 2020 о 11:19

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

31.01.2020                                   № 1617/7/99-00-07-03-02-17

 

Головні управління ДПС  в областях, м. Києві,

Офіс великих платників податків ДПС 

 

Державна податкова служба України у зв’язку із набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 "Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167", з метою інформування платників ПДВ надає опис основних змін, внесених наказом № 488 до податкової звітності.

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2019 № 488 "Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року № 167" (далі – наказ № 488) зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.12.2019 за № 1285/34256, опублікований 28.12.2019 у виданні "Офіційний вісник України" № 100 (ст. 3401) та набув чинності з 01 січня 2020 року.

Наказом № 488 внесено зміни до форм податкової декларації з податку на додану вартість,  уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок та розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України, а також до Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 (зі змінами та доповненнями).

І. Зміни до форми податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація)

1. Актуалізовано формат для зазначення інформації щодо:

 – електронної адреси платника податку;

 – серії та номера паспорта;

 – банківських реквізитів;  

 – звітного періоду ("місяць/квартал") у додатках 2 та 3 до декларації.

 Крім того, у додатку 4 до декларації виключено графи "МФО".

2. Деталізовано порядок відображення у розділі І декларації "Податкові зобов’язання" обсягів операцій з вивезення товарів за межі митної території України, а саме:

після рядка 2 додано нові рядки, в яких відображаються операції з вивезення товарів за межі митної території України в залежності від порядку оподаткування ПДВ таких операцій:

– рядок 2.1 "операції, що оподатковуються за нульовою ставкою";

– рядок 2.2 "операції, що звільнені від оподаткування".

У зв’язку з цим колонки "А" та "Б" рядка 2 декларації не заповнюються.

3. З рядка 5 декларації "Операції, що не є об'єктом оподаткування (стаття 196 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс)), операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди))" виділено окремий рядок 5.1 для зазначення обсягів операцій, які звільнені від оподаткування (розділ V Кодексу, підрозділ 2 розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), що включені до рядка 5.

4. Зміни, аналогічні описаним у пунктах 1, 2 та 3, внесено також до уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.

ІІ. Зміни, внесені в (Д6) (додаток 6) до декларації

1. З набранням 01.01.2020 чинності постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2018 року № 891, положеннями якої внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 "Про затвердження Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг", скасовано "Звіт про суми податкових пільг" та встановлено, що суб’єкти господарювання мають відображати інформацію про суми податкових пільг у податковій звітності.

  У зв’язку з цим, у новій редакції викладено (Д6) (додаток 6) до декларації. Назву додатка 6 змінено на "Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю (Д6)".

2. Замість частини третьої таблиці 1, в якій відображалися операції, які звільнені від оподаткування (стаття 197 розділу V Кодексу, підрозділ 2  розділу XX Кодексу, міжнародні договори (угоди)), впроваджено таблицю 2 "Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг".

Таблиця 2 (Д6) (додатка 6) заповнюється у разі здійснення у звітному (податковому) періоді операцій з постачання товарів/послуг, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

Таблиця 2 (Д6) (додатка 6) до декларації заповнюється у розрізі податкових пільг, які використовуються платником податку, відповідно до коду пільги, визначеного згідно з довідником пільг.

Дані щодо найменування та коду відповідної пільги згідно з довідниками пільг вказуються в графах 2 "Найменування податкової пільги" та 3 "Код податкової пільги згідно з довідником пільг" таблиці 2 (Д6) (додатка 6) до декларації.

Довідники розміщено на вебпорталі ДПС https://tax.gov.ua у розділі "Довідники" (підрозділ "Довідники пільг") за посиланням https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.

У разі відсутності коду пільги у довідниках податкових пільг станом на дату подання декларації у графі 2 таблиці 2 (Д6) (додаток 6) проставляється умовний код "99999999".

Сума податку, не сплачена до бюджету у зв’язку з отриманням податкової пільги, вказується в графі 4 таблиці 2 (Д6) (додатку 6) до декларації, та розраховується окремо для кожної з податкових пільг.

Порядок визначення сум податку на додану вартість, не сплаченого платником податку до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, викладено в новому розділі V1 Порядку Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість.

Обсяги операцій з придбання товарів/послуг на митній території України у осіб, які не зареєстровані як платники податку, необоротних активів (без податку на додану вартість), що використані в операціях, звільнених від оподаткування податком на додану вартість, не враховуються у такому розрахунку.

Крім того повідомляємо, що за операціями, які оподатковуються за нульовою ставкою податку чи за ставкою 7 відс., сума податкових пільг з ПДВ не обраховується та відповідно у (Д6) (додатку 6) не відображається.

Розрахунок суми податкових пільг з ПДВ за звітний (податковий) період здійснюється без наростаючого підсумку з початку звітного року.

Сума податкових пільг з ПДВ обраховується у тому звітному (податковому) періоді, в якому здійснено операції, що звільняються від оподаткування ПДВ.

3. Таблиця "Розрахунок показників щодо належності підприємства (організації) до підприємства (організації) інвалідів" має номер 3 та викладена в новій редакції з урахуванням змін, запроваджених Законом України від 05 грудня 2019 року № 344-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю".

У порівнянні з попередньою редакцією у тексті та назві таблиці слова "інвалід", "громадські організації інвалідів" в усіх відмінках і числах замінено відповідно словами "особа з інвалідністю", "громадські об'єднання осіб з інвалідністю" у відповідному відмінку і числі.

ІІІ. Зміни в декларуванні податкових зобов’язань з податку на додану вартість для осіб, не зареєстрованих платниками податку на додану вартість

Наказом № 488 викладено в новій редакції форму Розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Форму зазначеного розрахунку доповнено таблицею для здійснення розрахунку уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, яка, зокрема, передбачає нарахування самостійно платником суми штрафу у зв'язку з виправленням помилок у разі, якщо внаслідок уточнення збільшується сума нарахованих податкових зобов'язань.

Розділ VII Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість доповнено:

– пунктом 3, яким передбачено можливість подання уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України,

–  пунктом 4, яким визначено порядок заповнення  таблиці "ІІ. Розрахунок уточнення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок" Розрахунку податкових зобов'язань, нарахованих отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України.

Таким чином, особам, не зареєстрованим як платники податку, надана можливість відкоригувати задекларовані податкові зобов’язання з податку на додану вартість, що нараховані отримувачем послуг, не зареєстрованим як платник податку на додану вартість, які постачаються нерезидентами, у тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими платниками податків, на митній території України. Таке коригування здійснюється з урахуванням термінів, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, Офісу великих платників податків ДПС довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів та забезпечити його врахування при проведенні роз’яснювальної роботи серед платників податків.

                                                                                      

Директор Департаменту методологічної

та нормотворчої роботи  ДПС

 

Мар’яна КУЦ