Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 08.02.2021 № 3467/7/99-00-21-02-01-07

опубліковано 16 лютого 2021 о 14:14

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 ЛИСТ

 08.02.2021                                      № 3467/7/99-00-21-02-01-07

 

Головним управлінням ДПС в областях та м. Києві

 

Міжрегіональним управлінням ДПС по

роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України з метою належної організації роботи щодо ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій (далі – Реєстр) повідомляє.

19 грудня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1270 „Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру” (далі – постанова № 1270).

У зв’язку зі змінами, внесеними підпунктами 4 – 5 пункту 18 розділу І Закону України від 20 вересня 2019 року № 132-IX „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні” до статей 13 та 17 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-IV „Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” (далі – Закон № 755), Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру (далі – Порядок), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 440 (зі змінами), приведено у відповідність до чинних положень Закону № 755 у частині інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) та інформаційними системами державних органів, у тому числі інформаційними системами ДПС, а також стосовно переліку документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи.

Так, до Закону № 755 внесено зміни в частині переліку документів, які подаються державному реєстратору для державної реєстрації створення юридичної особи, зокрема виключено норму щодо подання заяви про включення до Реєстру, замість подання якої передбачено, що у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися прохання заявника про включення до Реєстру.

Відомості про бажання юридичної особи щодо включення до Реєстру із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи відповідно до Закону № 755 передаються технічним адміністратором Єдиного державного реєстру до інформаційних систем ДПС у день проведення реєстраційної дії одночасно з відомостями Єдиного державного реєстру про державну реєстрацію створення юридичної особи.

Щодо змін, внесених до Порядку

Постановою № 1270 враховано зміни, що відбулися в системі центральних органів виконавчої влади, зокрема у звʼязку з утворенням Державної податкової служби України шляхом реорганізації Державної фіскальної служби України, та відповідно у пунктах 3 та 9 Порядку відбулася заміна слова „ДФС” на „ДПС”, а в пункті 12 Порядку – заміна слів „веб-сайті ДФС” на „веб-порталі ДПС”.

Уточнено редакцію пункту 6 Порядку щодо одного зі способів подання неприбутковою організацією до контролюючого органу реєстраційної заяви та копій установчих документів для включення до Реєстру, зокрема через державного реєстратора.

Так, абзацом шостим пункту 6 Порядку передбачено подання реєстраційної заяви про включення до Реєстру державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу в разі внесення до установчих документів змін, які впливають на систему оподаткування неприбуткової організації. Така заява передається в електронній формі в установленому порядку технічним адміністратором Єдиного державного реєстру до контролюючих органів разом з відомостями про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу згідно із Законом № 755.

Також пункт 6 Порядку після абзацу шостого доповнено новими абзацами, якими передбачено, що під час державної реєстрації створення юридичної особи в заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи заявник може зазначати прохання про включення до Реєстру без подання окремої заяви. Згідно із Законом № 755 разом із відомостями про державну реєстрацію створення юридичної особи технічний адміністратор Єдиного державного реєстру в електронній формі в установленому порядку забезпечує передачу до контролюючого органу відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи про включення до Реєстру.

На підставі отриманих в електронній формі з Єдиного державного реєстру відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи про включення до Реєстру в автоматичному режимі створюється електронна реєстраційна заява за формою 1-РН згідно з додатком 1 до Порядку.

У звʼязку зі змінами, внесеними до Закону № 755, відповідні уточнення внесені також до пунктів 8 та 10 Порядку, а також до додатків 1 та 2 до Порядку.

Так, пункти 8 та 10 Порядку доповнюються нормою щодо опрацювання контролюючим органом також відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи з проханням про включення до Реєстру.

У разі відсутності підстав для відмови у включенні до Реєстру контролюючий орган зобовʼязаний протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей з Єдиного державного реєстру внести до Реєстру відповідний запис про включення такої неприбуткової організації до Реєстру.

З метою уніфікації форм документів, затверджених Порядком, та прискорення надання адміністративних послуг Порядок доповнено новими додатками, якими затверджені форми витягу з Реєстру та повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі. У звʼязку з цим уточнюється редакція пункту 121 Порядку.

Крім того, постановою № 1270 положення пункту 14 Порядку приведені у відповідність до статті 66 Податкового кодексу України в частині дотримання неприбутковими організаціями 10-денного строку подання контролюючому органу реєстраційних заяв із позначкою „зміни” та копій документів до них у разі зміни організаційно-правової форми неприбуткової організації, внесення змін до її установчих документів (або установчих документів організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону).

Щодо змін у додатках до Порядку

Враховуючи, що відповідно до Закону № 755, під час державної реєстрації створення юридичної особи у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи заявник може зазначати прохання про включення до Реєстру без подання окремої заяви, з Єдиного державного реєстру до контролюючого органу така заява не передається, а передаються відомості із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи з проханням про включення до Реєстру, відповідні зміни внесені до додатків, визначених Порядком.

У додатку 1 до Порядку внесено відповідні зміни щодо виноски „1”.

Так, у попередній редакції додатка 1 до Порядку виноска „1” до поля „1. Код згідно з ЄДРПОУ неприбуткового підприємства (установи, організації)” передбачала, що в разі подання реєстраційної заяви одночасно зі здійсненням державної реєстрації юридичної особи це поле заповнюється державним реєстратором.

Після внесення відповідних змін до Закону № 755 виноску „1” у зазначеній редакції виключено.

Натомість постановою № 1270 додаток 1 до Порядку доповнено новою виноскою „1” до назви додатка 1, яка передбачає, що в разі надходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомостей із заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій реєстраційна заява створюється в автоматичному режимі.

У додатку 2 до Порядку внесено зміни щодо розширення підстав прийняття Рішення про включення/виключення/про відмову у включенні до/з Реєстру, а саме підстави доповнено словами „та/або відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, або рішення, що набрало законної сили за результатами адміністративного або судового оскарження”.

З метою уніфікації форм документів, затверджених Порядком, та прискорення надання адміністративних послуг Порядок доповнено новими додатками, а саме:

Додаток 4 „Витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій”, який містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування;

Додаток 5 „Повідомлення про відсутність відомостей про платника у Реєстрі неприбуткових установ та організацій”.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі, зокрема розмістити на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників.

 

Заступник Голови                                                                             Михайло ТІТАРЧУК