Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Лист ДПС України від 05.01.2022 № 62/7/99-00-21-02-01-07

, опубліковано 05 січня 2022 о 16:21

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

05.01.2022                                                                  № 62/7/99-00-21-02-01-07


Головним управлінням ДПС в областях та м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України з метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю цього податку повідомляє таке.

17 грудня 2021 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.11.2021 № 601 «Про затвердження Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств та визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державної податкової адміністрації України», зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 02 грудня 2021 року за № 1562/37184 (далі – Наказ № 601), яким затверджено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897.

Наказ № 601 виданий з метою реалізації положень Закону України від 02 березня 2021 року № 1293-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти із значними інвестиціями в Україні» (далі – Закон), який набрав чинності 28 березня 2021 року.

З урахуванням прийнятих Законом доповнень підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу пунктом 55, тимчасово, до 01 січня 2035 року, застосовуються особливості оподаткування прибутку підприємства – інвестора із значними інвестиціями, яке є стороною спеціального інвестиційного договору, укладеного відповідно до Закону України від 17 грудня 2020 року № 1116-ІХ «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні», за умови, що такий прибуток отриманий внаслідок виконання такого спеціального інвестиційного договору.

Прибуток підприємства – інвестора із значними інвестиціями звільняється від оподаткування податком на прибуток підприємств протягом п’яти послідовних років. Відлік цього періоду розпочинається з першого числа місяця календарного кварталу, який визначено платником податку – інвестором із значними інвестиціями у поданій ним до контролюючого органу за місцем реєстрації заяві, яка складається у довільній формі. Період застосування такого звільнення не може перевищувати строку дії спеціального інвестиційного договору.

Загальна сума вивільнених від оподаткування коштів враховується у складі загального обсягу передбаченої спеціальним інвестиційним договором державної підтримки інвестиційного проєкту із значними інвестиціями.

При цьому, якщо платник податку – інвестор із значними інвестиціями здійснює в рамках діяльності, пов’язаної з виконанням спеціального інвестиційного договору, контрольовані операції, визначені статтею 39 Кодексу, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, визначається окремо.

Якщо платник податку на прибуток – інвестор із значними інвестиціями є контролюючою особою, окремим об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств, що оподатковується за базовою (основною) ставкою, є скоригований прибуток контрольованої іноземної компанії, визначеної відповідно до статті 392  Кодексу.

Більш детальні роз’яснення щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проєкти із значними інвестиціями в Україні та умови звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств інвесторів із значними інвестиціями наведені в Інформаційному листі № 21, опублікованому на вебпорталі ДПС 24 травня 2021 року в рубриці «Листівки та брошури» (https://tax.gov.ua/broshuri-ta-listivki/470234.html).

З метою приведення форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (далі – декларація) у відповідність до пункту 55 підрозділу 4 розділу ХХ Кодексу:

рядок 10 «Особливі відмітки» доповнено позицією, яка заповнюється платниками податку, які застосовують особливості оподаткування прибутку підприємства – інвестора із значними інвестиціями при виконанні спеціального інвестиційного договору;

показники декларації, які враховуються при визначенні об’єкта оподаткування, доповнено рядками 03.1 та 03.2, в яких відображаються:

суми перевищення ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки», над договірною (контрактною) вартістю реалізованих товарів (робіт, послуг) при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями;

суми перевищення договірної (контрактної) вартості придбаних товарів (робіт, послуг) над ціною, визначеною за принципом «витягнутої руки» при здійсненні контрольованих операцій платником податку – інвестором із значними інвестиціями.

Розрахунок прибутку, що звільняється від оподаткування платником податку – інвестором із значними інвестиціями відображається в додатку ПЗ до декларації.

Крім того, звертаємо увагу, що при складанні платником податку декларації сума податку, що не сплачується до бюджету та залишається у розпорядженні платника податку – інвестора із значними інвестиціями відображається у додатку ПП до декларації.

Пунктом 46.2 статті 46 Кодексу передбачено, що платники податку на прибуток, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, подають разом з податковою декларацією за відповідний податковий (звітний) період звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), складені до перевірки фінансової звітності аудитором.

У зв’язку з цим, у полі «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності15»декларації передбачено відмітку, яка заповнюється платником податку, який зобов’язаний оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом, при складанні декларації за звітний (податковий) рік.

Також Наказом № 601  визнано такими, що втратили чинність, накази Державної податкової адміністрації України:

від 29.01.2003 № 42 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток підприємства та порядку її складання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30.01.2003 за № 77/7398;

від 04.02.2003 № 54 «Про затвердження форми декларації з податку на прибуток банку та порядку її складання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2003 за № 100/7421.

Згідно з п. 46.6 ст. 46 Кодексу якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Враховуючи зазначене, платникам податку необхідно подавати декларацію за оновленою формою починаючи зі звітного (податкового) періоду – І квартал 2022 року.

 

В. о. першого заступника Голови                                              Владислав БУГАСОВ