Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 22.02.2022 № 3240/7/99-00-21-02-01-07

опубліковано 23 лютого 2022 о 18:12

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.02.2022                                              № 3240/7/99-00-21-02-01-07

 

 

Головним управлінням ДПС в областях
та м. Києві 

Міжрегіональним управлінням ДПС по
роботі з великими платниками податків

 

 

Державна податкова служба України з метою інформування іноземних компаній щодо реалізації їх права для отримання статусу/відмови від статусу податкового резидента України повідомляє таке.

04лютого 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 13.12.2021 № 663, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.01.2022  за № 67/37403, яким затверджено Порядок взяття на облік та зняття з обліку іноземної компанії як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України (далі – Порядок № 663).

Порядок № 663 розроблено з метою реалізації права іноземної компанії для отримання статусу/відмови від статусу податкового резидента України та забезпечення виконання положень п.п. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими визначені умови місця ефективного управління на території України юридичних осіб, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземних компаній), а також отримання іноземною компанією статусу податкового резидента України як платника податку на прибуток підприємств або відмови від цього статусу.

Дія Порядку № 663 поширюється на юридичних осіб, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного управління на території України.

Згідно з п.п. 133.1.5 п. 133.1 ст. 133 розділу ІІІ Кодексу місцем ефективного управління вважається Україна, якщо дотримується одна або декілька з таких умов щодо іноземної компанії чи її видів діяльності:

а) проведення зборів виконавчого органу іноземної компанії регулярніше в Україні, ніж у будь-якій іншій країні;

б) прийняття управлінських рішень і здійснення іншої поточної (операційної) діяльності іноземної компанії її посадовими особами переважно здійснюється з України;

в) фактичне управління діяльністю іноземної компанії переважно здійснюється з України незалежно від наявності в осіб, які здійснюють таке управління, формальних (юридичних) повноважень для такого управління.

У разі якщо іноземна компанія може бути визнана такою, що має місце ефективного управління в іншій іноземній державі, місцем управління такої іноземної компанії визначається Україна, якщо в Україні виконується хоча б одна з таких умов:

управління банківськими рахунками іноземної компанії;

ведення бухгалтерського або управлінського обліку іноземної компанії;

управління персоналом іноземної компанії.

Порядок взяття на облік іноземної компанії як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України визначено розділом II Порядку № 663 та, зокрема, передбачає, що іноземна компанія до початку діяльності (здійснення ефективного управління) на території України зобов’язана стати на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням об’єкта ефективного управління.

Взяття на облік нерезидента (іноземної юридичної компанії, організації) здійснюється відповідно п. 64.5 ст. 64 глави 6 розділу II Кодексу та розділу VПорядкуобліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за № 1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 № 462) (далі – Порядок № 1588).

Іноземна компанія, яка перебуває на обліку в контролюючому органі та внесена до реєстру платників податків – нерезидентів, для взяття на облік як платника податку на прибуток із статусом податкового резидента Україниподає до контролюючого органу заяву іноземної компанії про взяття на облік/зняття з обліку як платника податку на прибуток підприємств зі статусом податкового резидента України за формою № 1-ІК (далі – Заява за формою № 1-ІК, додаток до Порядку № 663)з ознакою «Отримання статусу податкового резидента України», у якій зазначається інформація про об’єкт (об’єкти) ефективного управління в Україні такої іноземної компанії.

У випадку, коли іноземна компаніяне перебуває на обліку в контролюючому органі, тодля взяття на облік як платника податку на прибуток зі статусом податкового резидента Українивона повинна подати дві заяви, а саме:

Заяву за формою № 1-ІКз ознакою «Отримання статусу податкового резидента України»;

заяву нерезидента (для іноземної юридичної компанії, організації або її відокремленого підрозділу) за формою № 1-ОПН (далі – Заява за формою № 1-ОПН), затвердженою додатком 6 до Порядку№ 1588, – з метою внесення даних до реєстру платників податків – нерезидентів. При цьому іноземною компанією у п.п. 4 п. 2 розділу ІІ Заяви за формою № 1-ОПН проставляється відмітка у полі «отримання статусу податкового резидента України (підпункт 133.1.5 пункту 133.1 статті 133 розділу ІІІ Податкового кодексу України)» та обов’язково зазначається дата та номер заяви про отримання статусу податкового резидента України.

На підставі поданої іноземною компанією Заяви за формою № 1-ІКпро отримання статусу податкового резидента України та з урахуванням дати її подання контролюючий орган вносить відповідні дані до Єдиного банку даних про платників податків – юридичних осібта до Реєстру платників податків – нерезидентів.

При цьому враховується дата подання Заяви за формою № 1-ІК:

якщо заява подається в період з 01 січня до 30 листопада календарного року включно, іноземна компанія визнається податковим резидентом України з 01 січня календарного року, у якому подано відповідну заяву;

якщо заяву буде подано в період з 01 до 31 груднякалендарного року включно, іноземна компанія визнається податковим резидентом України з 01 січня року, наступного за роком, у якому була подана заява.

Іноземна компанія, яка отримала статус податкового резидента України, зобов’язана обраховувати та сплачувати податок на прибуток підприємств у загальному порядку, передбаченому Кодексом, для платників податку – резидентів з поданням до контролюючого органу, у якому така компанія перебуває на обліку як платник податків, податкових декларацій з податку на прибуток підприємств, за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.11.2015  за № 1415/27860 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467).

Іноземна компанія має право відмовитися від статусу податкового резидента України на підставі подання Заяви за формою № 1-ІК з ознакою «Відмова від статусу податкового резидента України» до контролюючого органу у порядку, визначеномурозділом ІІІ Порядку № 663, та за результатами проведення перевірки контролюючим органом у зв’язку з відмовою іноземною компанією від податкового резидентства.

Відмова іноземною компанією від статусу податкового резидента України прирівнюється до ліквідації юридичної особи.

Оподаткування доходу, що виплачується у зв’язку з відмовою іноземною компанією від податкового резидентства, здійснюється на рівні акціонерів або інших осіб, які мають право на отримання такого доходу.

Контролюючим органом відповідно до Порядку проведення перевірки контролюючого органу у зв’язку з відмовою іноземною компанією від статусу податкового резидента України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020  № 772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2021 за № 234/35856, після отримання Заяви за формою № 1-ІК про відмову від статусу податкового резидента України вживаються заходи податкового контролю та проведення перевірки іноземної компанії за період її перебування у статусі податкового резидента України як платника податку на прибуток підприємств.

Після проведення перевірки та сплати до бюджету в повному обсязі грошових зобов’язань, що виникли за період перебування такої іноземної компанії на обліку зі статусом податкового резидента України, контролюючим органом здійснюються заходи щодо зняття з обліку іноземної компанії зі статусом податкового резидента України.

За наявності підстав, визначених п. 64.5 ст. 64 глави 6 розділу II Кодексу, іноземна компанія залишається на обліку в контролюючому органі як платник податків – нерезидент.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі, зокрема розмістити на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників.

  

В. о. першого заступника Голови

Владислав БУГАСОВ