Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 24.11.2021 № 26032/7/99-00-07-06-01-07

опубліковано 02 червня 2022 о 11:39

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

24.11.2021                                           № 26032/7/99-00-07-06-01-07

 

Головним управлінням ДПС в
областях, м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС
по роботі з великими платниками
податків

 

Державна податкова служба України в доповнення до листа від 14.06.2021 № 13635/7/99-00-07-06-01-07 щодо врахування та відображення в матеріалах документальних перевірок з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» нововведень, внесених до Податкового кодексу України (далі – Кодекс) Законом України від 16.01.2020 № 466-IX, у зв’язку з реформуванням інституту відповідальності платника податків, повідомляє таке.

Порушене питання неодноразово відображалось та доводилось до територіальних органів ДПС листами:

 

1) від 29.05.2020 № 8495/7/99-00-05-08-01-07, – зокрема, щодо необхідності врахування доповнень та змін, внесених до змісту податкових повідомлень-рішень (обґрунтування підстав для визначення грошового зобов’язання та/або податкового зобов’язання шляхом викладення стислого змісту виявлених порушень; обставин вчинених правопорушень; нормативних підстав, ін.), додання до них детального розрахунку штрафних санкцій з посиланням на відповідні норми Кодексу, а також інформації щодо наявності обставин, які пом’якшують (ст. 112-1 Кодексу), обтяжують (п.58.1 ст. 58 Кодексу) або звільняють (п.112.8 ст. 112 Кодексу) від фінансової відповідальності тощо;

 

2) від 06.11.2020 № 19993/7/99-00-07-08-01-07 – презентаційні матеріали стосовно змін до Глави 11 «Відповідальність» Кодексу;

 

3) від 21.01.2021 № 1954/7/99-00-07-08-01-07 – щодо листа ДПС від 31.12.2020 № 24242/7/99-00-20-01-02-07 (підготовленого Департаментом супроводження судових справ), в якому окремо було визначено алгоритм дій контролюючого органу по направленню разом із запитом на платника щодо надання ним пояснень відповідного опитувальника (Орієнтовний перелік питань, які можливо використовувати під час отримання пояснень, що підтверджують/спростовують вину у вчиненому податковому правопорушенні до ведено вказаним листом).

 

4) від 04.02.2021 № 3254/7/99-00-07-08-01-07 – матеріали відеоселекторної наради, проведеної ДПС 03.02.2021 з територіальними органами ДПС щодо застосування норм Кодексу, в частині реформування інституту відповідальності платників податків, зокрема, орієнтовних відповідей на питання щодо застосування норм вказаної частини Кодексу;

 

5) від 04.06.2021 № 12930/7/99-00-07-08-02-07 – щодо порядку відображення в матеріалах перевірок, розрахунках штрафних санкцій та податкових повідомленнях-рішеннях висновків щодо доведення вини та умислу платника податків разом із протоколом засідання робочої групи територіального органу ДПС з вирішення питань щодо застосування положень нормативно правових актів, а також щодо:

наявності випадків скасування грошових зобов’язань у зв’язку із формальними обставинами, недослідженням вини та умислу платника по встановлених порушеннях та необхідності вжиття посадовими особами територіальних органів ДПС, що здійснюють перевірки;

наявності випадків як неякісного оформлення встановленого порушення, так і недослідження і недоведення вини та умислу в діях платника за результатами окремих перевірок (документальних планових) внаслідок неякісного дослідження та наведення в актах перевірок відповідних доказів та/або відсутності в таких актах висновків щодо доведення вини та умислу у встановлених порушеннях;

необхідності вжиття додаткових заходів щодо доведення обставин, які свідчать, що платник податків удавано, цілеспрямовано створив умови, які не можуть мати іншої мети, крім невиконання або неналежне виконання вимог, установлених Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 109.1 ст. 109 Кодексу), зокрема, шляхом наведення в акті інформації щодо направлення запиту платнику податків та отримання від нього пояснень і документів щодо обставин, які підтверджують чи спростовують вину та умисел вчинених порушень та які б звільняли чи пом’якшували фінансову відповідальність відповідно до п. 112.8 ст. 112, ст. 112-1 Кодексу;

необхідності належного розгляду та надання змістовних та обгрунтованих оцінок заперечень і пояснень платників податків до актів перевірок та документів доданих до таких заперечень. Зокрема, при розгляді документів наданих разом із запереченнями платника податків до акту необхідно в обов’язковому порядку надавати оцінку таким документом, у т.ч. шляхом зазначення: про неправомірність їх складання, невідповідність дійсності, не віднесення до справи, тощо;

 

6) від 05.07.2021 № 15120/7/99-00-087-08-02-07, – зокрема, щодо:

результатів вибіркового аналізу матеріалів документальних перевірок, зокрема, в частині визначення податкового правопорушення як протиправного, винного діяння (дія чи бездіяльність) платника податків та надання роз’яснень з цього питання з урахуванням вимог ст.ст. 109, 112, 112-1, 119, 123 та п. 86.7 ст. 86 Кодексу;

необхідності дослідження та відображення (в актах перевірок та відповідях на заперечення платника податків до актів, у разі наявності) питання наявності обставин, що звільняють або пом’якшують фінансову відповідальність за вчинення податкових правопорушень та порушення іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (п. 112.8 ст. 112 та ст. 112-1 Кодексу);

необхідності належного розгляду комісією територіального органу ДПС з питань розгляду заперечень та пояснень до актів перевірок (далі – Комісія) таких заперечень, додаткових документів і пояснень платників податків до актів перевірок (у разі наявності), які, на думку платника податків, підтверджують відсутність вини, наявність пом’якшуючих обставин або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності (п. 86.7 ст. 86 Кодексу). Такі заперечення, додаткові документи і пояснення є невід’ємною частиною матеріалів перевірки.

Комісія має: встановити, чи вчинив платник податку порушення; розглянути обставини вчинених правопорушень, які відображені в акті перевірки, а також встановлені при розгляді наданих платником податків письмових пояснень та їх документального підтвердження; дослідити питання наявності чи відсутності обставин, що виключають вину, пом’якшують або звільняють від відповідальності; визначає розмір грошових зобов’язань та/або суму, а також необхідність надсилання вручення платнику податків відповідного податкового повідомлення-рішення; приймає висновок, що є невід’ємною частиною матеріалів перевірки;

необхідності зазначення у актах перевірки відомостей щодо фактів та обставин, які підтверджують та доводять наявність вини платника податків.

Так вказано, що згідно з наказом ДПС від 25.02.2021 № 244 «Про затвердження Зразка форми акта (довідки) документальної планової перевірки/позапланової виїзної перевірки податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, та Методичних рекомендаціях щодо оформлення матеріалів перевірок» передбачено наступне:

«По перевірках, які були розпочаті після 01.01.2021, обов’язково зазначити інформацію щодо фактів та обставин, які підтверджують та доводять наявність вини платника податків (з детальним їх описом; дослідження, яке доводить, що платник податків мав можливість для дотримання правил та норм, встановлених Кодексом, проте не вжив достатніх заходів для їх дотримання; документи та інформація, що підтверджують наявність вини платника податків, тощо).

Також необхідно зазначити інформацію, у разі наявності пом'якшуючих обставин (стаття 112-1 Кодексу) або обставин, що звільняють від фінансової відповідальності платника податку (пункт 112.8 статті 112 Кодексу) (з детальним описом таких обставин та наведенням матеріалів, що їх підтверджують).

 

Враховуючи вимоги Глави 11 «Відповідальність» Кодексу, які розповсюджуються на всі документальні перевірки, зазначення вказаної вище інформації щодо фактів та обставин, що підтверджують та доводять наявність вини платника податків є обов’язковим і в актах та інших матеріалах документальних перевірок з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки».

Питання доведення та формулювання висновків щодо наявності вини платника є комплексним, тому потребує дослідження та відображення фактів та обставин, що вказують та обґрунтовують наявність вини платника податків та має бути досліджено та відображено системно.

Так, в акті документальної перевірки з питань дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки», який складається з чотирьох частин (вступної, загальних положень, результатів перевірки платника податків з питань дотримання принципу «витягнутої руки», висновків) та інформативних додатків, відображення фактів та обставин, що вказують та обґрунтовують висновки щодо наявності вини платника податків, у разі її наявності, має відображатися, як у загальних положеннях, так і у результатах перевірки акту та його інформативних додатках.

Так, серед іншого, розкриття даного питання може бути доречним та необхідним у позиціях «7)» - «11)», «19)» частини «результати перевірки», а також у позиціях «20)» - «23)» частини щодо описів встановлених «фактів відхилення умов контрольованої(их) операції(й) від умов, що відповідають принципу «витягнутої руки»» пункту 4 розділу I «Зміст акта (довідки) про результати перевірки» Вимог до складення акта (довідки) про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки", затверджених наказом Міністерства фінансів Україна від 13.07.2017 №629 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2020 №806) (далі – Зміст акту), та інформативних додатках до цих позиції (у разі наявності таких додатків). В контексті відображення фактів та обставин, які підтверджують та доводять наявність вини платника податків, особливу увагу можуть викликати інформативні додатки (дивись розділ III «Інформативні додатки до акта (довідки) про результати перевірки» Змісту акту).

Додатково звертаємо увагу на необхідність врахування рекомендацій щодо формування територіальними органами ДПС належної та допустимої доказової бази, які надіслані листом ДПС від 10.11.2021 № 25108/7/99-00-20-03-03-07 (Департамент супроводження судових справ).

 

Враховуючи зазначене, головним управлінням ДПС в областях, м. Києві, міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з ВПП необхідно забезпечити:

1.1. доведення цього листа до відома фахівців підпорядкованих підрозділів, якими здійснюється податковий контроль за трансфертним ціноутворенням;

1.2. проведення окремого навчання з порушеного питання (із врахуванням матеріалів всіх доведених листів, які згадані у цьому листі) та врахування під час проведення контрольно-перевірочної роботи;

2. використання алгоритму дій контролюючого органу по направленню разом із запитом на платника щодо надання ним пояснень відповідно до належним чином адаптованого Орієнтовного переліку питань (опитувальника) (лист ДПС від 31.12.2020 № 24242/7/99-00-20-01-02-07 та ін.) (у разі доцільності);

3. збір належної та допустимої доказової бази, дотримання вимог щодо особливостей та порядку відображення в матеріалах перевірок, податкових повідомленнях-рішеннях та розрахунках штрафних санкцій до таких рішень, а також зазначення інформації щодо наявності обставин, які пом’якшують, обтяжують або звільняють від фінансової відповідальності;

4. зазначення у актах перевірок відомостей щодо фактів та обставин, які підтверджують та доводять наявність вини платника податків;

5. належний розгляд та надання змістовних та обґрунтованих оцінок заперечень і пояснень платників податків до актів перевірок та документів доданих до таких заперечень.

 

 

Директор Департаменту
податкового аудиту                                                                                          Ірина УДАЧИНА