Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 16.12.2021 № 27868/7/99-00-07-06-01-07

опубліковано 02 червня 2022 о 11:42

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

 

16.12.2021                                              № 27868/7/99-00-07-06-01-07

 

Головним управлінням ДПС в
областях, м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС
по роботі з великими платниками
податків

 

Державна податкова служба України з метою забезпечення системного збору та формування належної доказової бази у випадку непослідовного відображення та обґрунтування дотримання принципу «витягнутої руки» у наданій платником податків документації з трансфертного ціноутворення (далі – ТЦ), додатковій інформації та документах, повідомляє наступне.

У постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду (далі – КАС ВС) від 17.08.2021 у справі № 420/7520/19 (із посиланням на рішення судів попередніх інстанції) зазначено, зокрема, що, «Враховуючи відсутність протягом 30 календарних днів з моменту отримання документації з трансфертного ціноутворення вимоги податкового органу (пп. 39.4.8 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України [підпункт 39.4.9 у редакції Закону України від 16.01.2020 № 466-IX (далі: Кодекс та Закон № 466)), вважається що документація з трансфертного ціноутворення містить необхідну інформацію в повному обсязі та містить належне обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки».

З метою недопущення виникнення подібних ситуацій у подальшому звертаємо увагу на таке.

Документація з ТЦ – це сукупність документів або єдиний документ, складений у довільній формі, яка повинна містити інформацію визначену пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу.

Платник податків зобов’язаний:

подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів (пп. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Кодексу);

забезпечувати надання посадовими (службовими) особами платника податку письмових пояснень на письмовий запит контролюючого органу з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документального підтвердження (пп. 16.1.15 п. 16.1 ст. 16 Кодексу).

Щодо переліку інформації, яку повинна містити документація з ТЦ, із врахуванням змін та доповнень, внесених Законом № 466, додатково звертаємо увагу на необхідність врахування положень питання-відповіді 2 Узагальнюючої податкової консультації щодо деяких питань застосування правил ТЦ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 08.02.2021 № 67.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, має право надіслати платнику податків запит з вимогою додатково подати протягом 30 календарних днів з дати його отримання інформацію відповідно до пп. 39.4.6 і 39.4.7 п. 39.4 ст. 39 Кодексу та/або обґрунтування відповідності умов контрольованої операції (далі – КО) принципу «витягнутої руки» у разі встановлення, що подана платником податків документація з ТЦ не містить інформації в обсязі, зазначеному в пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, та/або не містить належного обґрунтування відповідності умов КО принципу «витягнутої руки». Зазначена додаткова інформація є невід’ємною частиною документації з ТЦ (пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу).

Тобто, враховуючи положення Кодексу та наведеної у цьому листі позиції Верховного Суду, посадові особи контролюючого органу, який отримав таку документацію з ТЦ, мають перевірити та проаналізувати: повноту розкриття інформації, наведеної платником податків у документації, та її відповідність вимогам пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу; достатність та повноту обґрунтувань, наведених платником податків у документації, що дає змогу дослідити відповідність умов КО принципу «витягнутої руки» та наявність розумної економічної причини (ділової мети) (пункти 2, 3 розділу IV «Аналіз документації з трансфертного ціноутворення, поданої платником податків та/або глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файлу)» Порядку проведення моніторингу контрольованих операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706 (із змінами та доповненнями) (далі – Порядок проведення моніторингу КО)). У випадку неповного розкриття такої інформації та/або недостатності та неповноти обгрунтувань, наведених платником податків у документації з ТЦ, посадові особи контролюючого органу мають право ініціювати перед ДПС України подальше направлення платнику податків запиту про надання інформації згідно з пп.39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу із обов’язковим обґрунтованням пропозицій стосовно питань до платника та/або переліку документів, що запитуються.

У разі, коли і додаткова інформація, надана платником податків згідно з вимогами пп. 39.4.9 п. 39.4 ст. 39 Кодексу, не містить відповідних даних у обсязі (сукупність інформації), встановленому для документації з ТЦ згідно з пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу та достатньому для належного обґрунтування відповідності умов КО принципу «витягнутої руки», посадові особи мають право отримати інформацію в порядку, визначеному п. 73.3 ст. 73 Кодексу, провести опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків згідно з пунктом 5 розділу І «Загальні положення» Порядку проведення моніторингу КО.

Звертаємо увагу, що опитування уповноважених осіб та/або працівників платника податків може проводитись посадовими особами контролюючого органу: під час аналізу звітів про КО; під час аналізу документації з ТЦ, додаткової інформації та/або обґрунтувань, поданих платником податків відповідно до п. 39.4 ст. 39 Кодексу; під час проведення перевірки платника податків (п. 5 та п. 9 Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань ТЦ, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.08.2015 № 706 (із змінами та доповненнями; далі – Порядок опитування)).

Також з метою забезпечення послідовності дій при проведенні заходів податкового контролю, в ході проведення перевірок КО запит на отримання від платника податків документів та інформації (пп. 39.5.2.3 пп. 39.5.2 п. 39.5 ст. 39 Кодексу) формується з урахуванням недоліків отриманої документації та додаткової інформації (обгрунтувань), а також проведеного опитування (у разі здійснення останнього). Зокрема,  інформація, яка визначена пп. 39.4.6 п. 39.4 ст. 39 Кодексу та має міститись в документації з ТЦ, у разі необхідності, може бути запитана посадовими особами контролюючого органу під час проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» (пункти 2 та 3 розділу ІІІ «Отримання від платників податків документів для проведення перевірки дотримання принципу «витягнутої руки» Порядку проведення перевірки з питань дотримання платником податків принципу «витягнутої руки», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2016 № 344 (із змінами і доповненнями; далі – Порядок проведення перевірки). Також під час проведення перевірки посадові особи контролюючого органу мають право отримувати письмові пояснення від посадових (службових) осіб платника податків з питань, що стосуються предмета перевірки, та їх документальне підтвердження (п. 2 розділу ІІІ Порядку проведення перевірки).

Крім того, питання повноти документації з ТЦ та наведених обгрунтувань може порушуватись в ході розгляду комісією територіального органу ДПС з питань розгляду заперечень до актів перевірок, додаткових документів і пояснень платників податків до актів перевірок (у разі наявності). Такі заперечення, додаткові документи і пояснення є невід’ємною частиною матеріалів перевірки (п. 86.7 ст. 86 Кодексу). Відповідно до пп. 86.7.1 п. 86.7 ст. 86 Кодексу матеріалами перевірки є – акт перевірки, заперечення до акта перевірки та/або додаткові документи і пояснення, у разі їх подання платником податку у визначеному цим пунктом Кодексу порядку.

Також з метою вжиття заходів для упередження суперечливої (непослідовної) поведінки платника податків (документація з ТЦ та/або обгрунтування надаються та розкриваються в більш повному обсязі в ході судового розгляду) та можливості ефективного використання посадовими особами контролюючого органу доктрини заборони суперечливої (непослідовної) поведінки (латинською мовою – «Venire contra factum proprium») та недотримання платником податків принципу добросовісності, необхідно врахувати інформацію, викладену в огляді Верховного Суду від 25.10.2021 «Venire contra factum proprium: практика Верховного суду» (копія додається).

Також, враховуючи позицію колегії суддів КАС ВС, за вищезазначеною судовою справою, яка базується на висновках судів першої та апеляційної інстанцій, доцільно зазначити, про необхідність формування контролюючим органом послідовної позиції у разі незгоди з висновками експертизи, у т.ч. шляхом надання клопотань про призначення у справі повторної, додаткової або комісійної судово-економічної експертизи.

 

Враховуючи викладене, з метою зміцнення у подальшому позиції контролюючих органів, необхідно:

1. довести цей лист до відома фахівців підпорядкованих підрозділів, якими здійснюється податковий контроль за ТЦ;

2. забезпечити системний збір та формування належної доказової бази з урахуванням непослідовного відображення та обгрунтування дотримання принципу «витягнутої руки».


 

Директор Департаменту
податкового аудиту                                                                                       Ірина УДАЧИНА