Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 21.02.2023 № 3844/7/99-00-12-01-03-07

опубліковано 23 лютого 2023 о 13:43

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

21.02.2023                                                          № 3844/7/99-00-12-01-03-07

 

Головні управління ДПС в областях та у м. Києві

Міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України інформує, що з 05 лютого 2023 року набрав чинності Закон України від 12 січня 2023 року № 2881-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо застосування режиму експортного забезпечення на період дії воєнного, надзвичайного стану» (далі – Закон № 2881), який опублікований у газеті «Голос України» від 04.02.2023 № 25 та вводиться в дію через один місяць з дня опублікування, а саме з 04 березня 2023 року.

Згідно із Законом № 2881 на період дії воєнного, надзвичайного стану Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим експортного забезпечення з метою державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та особливостей здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту товарів, включених до товарних позицій 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206, 1512, 2306 згідно з УКТ ЗЕД.

Операції із вивезення за межі митної території України у митному режимі  експорту товарів, щодо яких Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про запровадження режиму експортного забезпечення, можуть здійснювати виключно суб'єкти ЗЕД - платники податку на додану вартість (далі – ПДВ), реєстрація яких не є призупиненою.

Пунктом 91 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – Кодекс) до припинення чи скасування воєнного або надзвичайного стану в Україні визначено особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, до яких відповідно до статті 191 Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-XІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» застосовано режим експортного забезпечення.

Нормами підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу  встановлюються вимоги щодо обов’язкової реєстрації як платників ПДВ осіб, які здійснюють придбання / постачання товарів для використання в операціях з експорту товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення. При цьому нормами Закону № 2881 не встановлюються особливі правила такої реєстрації, а також розміри обсягів оподатковуваних операцій для обов’язкової реєстрації та терміни для подання заяви для реєстрації платниками ПДВ таких осіб.

Порядок реєстрації платників ПДВ регламентовано статтею 183 Кодексу та розділом III Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 № 1130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за № 1456/26233 (далі – Положення).

Отже до процедури реєстрації платниками ПДВ осіб відповідно до  підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу застосовуються правила обов’язкової реєстрації та підстави для відмови в реєстрації як платника податку, визначені статтею 183 (крім пункту 183.2) розділу V Кодексу, і не  застосовуються норми статті 181 розділу V Кодексу.

Реєстрація платниками ПДВ таких осіб здійснюється на підставі реєстраційної заяви платника ПДВ за ф.№1-ПДВ (далі – Заява за ф.№1-ПДВ), яка подається у порядку, визначеному пунктом 183.7 статті 183 Кодексу засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Розгляд Заяви за ф.№1-ПДВ здійснюється з дотриманням порядку, встановленого розділом ІІІ Положення та розділом 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників, затвердженого наказом ДПС від 09.12.2022 № 889, за участі підрозділів податкових сервісів та підрозділів оподаткування юридичних (фізичних) осіб.

Під час розгляду Заяви за ф.№1-ПДВ проводиться аналіз даних із заяви на дотримання умов, визначених підпунктом 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу щодо придбання / постачання товарів для використання в операціях із вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту товарів, щодо яких застосовується режим експортного забезпечення.

Рішення про реєстрацію платника ПДВ приймається з урахуванням висновку підрозділу оподаткування юридичних (фізичних) осіб щодо дотримання критеріїв, визначених підпунктом 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу ХХ Кодексу, та за умови відсутності реєстрації заявника платником єдиного податку за групами платників або ставками єдиного податку, що не передбачають сплату ПДВ.

Контролюючий орган за результатами розгляду Заяви за ф. №1-ПДВ пропонує подати нову заяву (із зазначенням підстав неприйняття попередньої) відповідно до пункту 3.9 розділу ІІІ Положення або відмовляє в реєстрації особи як платника податку за наявності підстав, визначених пунктом 183.8 статті 183 Кодексу, зокрема якщо особа, яка подає реєстраційну заяву з підстав, визначених у підпункті 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності за групами платників або ставками єдиного податку, що не передбачають сплату податку на додану вартість.

Для забезпечення реєстрації платниками ПДВ осіб, які придбавають/постачають товари для використання в операціях, до яких застосовується режим експортного забезпечення на вебпорталі ДПС в рубриці «Електронна звітність > Платникам податків про електронну звітність > Інформаційно-аналітичне забезпечення>Реєстр форм електронних документів» розміщено електронну форму Заяви за ф.1-ПДВ (ідентифікатор форми J/F1310110) та доопрацьовано програмне забезпечення, яке надає можливість:

особі зазначити в електронній формі Заяви за ф.№1-ПДВ причину реєстрації, що відповідає підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу, шляхом обрання причини «Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (зазначити): Вимогою для обов’язкової реєстрації осіб як платників податку є придбання/постачання товарів для використання в операціях, до яких застосовується режим експортного забезпечення»;

зареєструвати платниками ПДВ осіб на підставі підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу з дня внесення до реєстру платників ПДВ запису про реєстрацію;

сформувати відмову в реєстрації платником ПДВ, якщо заявник перебуває на спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності за групами платників (перша або друга група) або ставками єдиного податку (третя група із ставкою 5 відсотків або 2 відсотки), що не передбачають сплату податку на додану вартість.

З дати введення в дію Закону № 2881 буде забезпечено можливість подання платниками в електронній формі Заяви за ф.№1-ПДВ з причиною реєстрації, що відповідає підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу з використанням ІКС «Електронний кабінет», вхід до якого здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua або через вебпортал ДПС та Спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» (https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/spetsializovane-klientske-program/).

Враховуючи зазначене, у разі надходження Заяви за ф.№1-ПДВ з причиною реєстрації, що відповідає підпункту 91.1 пункту 91 підрозділу 2 розділу XX Кодексу контролюючим органам необхідно забезпечити розгляд таких заяв у встановленому порядку.

 

Заступник Голови з питань

цифрового розвитку, цифрових

трансформацій і цифровізації                                       Наталія КАЛЄНІЧЕНКО