Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 11.12.2012р. № 6888/0/61-12/17-1115

опубліковано 25 грудня 2012 о 11:43

 

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.12.2012р. № 6888/0/61-12/17-1115

 

Державна податкова служба України, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України, розглянула Ваш лист <…> щодо особливості сплати податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом, та в межах компетенції повідомляє наступне.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб до бюджету передбачено  ст. 168 розділу IV Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до якої податок, утриманий з доходів резидентів, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу. При цьому, обов'язки з нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету покладено на податкового агента, який нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати  податок із  суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену у відповідних пунктах ст. 167 Кодексу.

Згідно із п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу України  податок на  доходи фізичних осіб, який сплачується податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного місцевого бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачуються фізичній особі.

Також п.п. 168.4.3 п. 168.4 ст. 168 Кодексу передбачено, що суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов’язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

При цьому відповідно до п.п. „б” п. 176.2 ст. 176 Кодексу у разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок (за формою № 1ДФ) у вигляді окремого витягу юридична особа подає до органу державної податкової служби за такий підрозділ за своїм місцезнаходженням та надсилає копію такого розрахунку до органу державної податкової служби за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу в установленому порядку.

Підпунктом 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 Кодексу визначено, що юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням сплачують (перераховують) суми утриманого податку (одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів) на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Згідно із п.п. 14.1.30 п. 14.1 ст. 14 Кодексу поняття відокремлені підрозділи для розділу IV Кодексу вживається у значені, визначеним Господарським кодексом України (далі – Господарський кодекс). 

Відповідно до п. 1 ст. 55 Господарського кодексу суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. При цьому суб'єкти господарювання, зазначені у пункті першому частини другої цієї статті, мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.

Згідно зі ст. 58 Господарського кодексу суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа у порядку, визначеному законом. Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. Відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.

Разом з тим, згідно з п. 63.3 ст. 63  Кодексу платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в органах державної податкової служби за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів останніх (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) своїх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку).

Платник податків зобов’язаний стати на облік у відповідних органах державної податкової служби за основним та неосновним місцем обліку, повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, органи державної податкової служби за місцезнаходженням таких об’єктів  за формою 20-ОПП у  порядку,  встановленому  Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 „Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.12.2011  за  № 1562/20300.

При цьому, додатком 6 до Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік” та Законом України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” визначено розрахунковий обсяг доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, які в свою чергу включають надходження податку на доходи фізичних осіб.

Отже, податок на доходи фізичних осіб з найманих працівників підрозділів (підстанцій, цехів, виробничих баз), які не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, повинен бути перерахований до бюджету за місцем знаходженням цих підрозділів.

Водночас згідно з п.п. 168.4.7 п. 168.4 ст. 168 Кодексу відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе юридична особа або її відокремлений підрозділ, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід.

 

Заступник Голови                                                                         А.П. Ігнатов