Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 31.10.12 №4513/0/61-12/12-0016 "Про розгляд листа"

опубліковано 27 грудня 2012 о 11:37

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 31.10.12 №4513/0/61-12/12-0016

<………>

Про розгляд листа

Державна податкова служба України розглянула ваш лист <……> щодо оподаткування роялті, що сплачуються на користь нерезидента, і повідомляє наступне.

Згідно з положеннями п.160.1 статті 160 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Для цілей цієї статті під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, слід розуміти, зокрема, роялті (пп.”в” п.160.1 статті 160 Кодексу).

Відповідно до положень п.160.2 статті 160 Кодексу резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті) крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 - 160.6 цієї статті, зобов’язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Згідно з положеннями статті 6 Угоди між Урядом СРСР і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна від 29.10.82 (далі - Угода), яка визнана чинною для України відповідно до Закону України «Про правонаступництво України» від 12.09.91 р., платежі стосовно авторських прав і ліцензій, які одержуються з джерел  в одній Договірній Державі особою з постійним місцем перебування в другій Договірній Державі, не підлягають оподаткуванню в першій Державі.

При цьому відповідно до п.103.2 статті 103 Кодексу особа (податковий агент) має право самостійно застосувати звільнення від оподаткування або зменшену ставку податку, передбачену відповідним міжнародним договором України на час виплати доходу нерезиденту, якщо такий нерезидент є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу і є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.

Пунктом 103.3 статті 103 Кодексу встановлено, що бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу для цілей застосування пониженої ставки податку згідно з правилами міжнародного договору України до дивідендів, процентів, роялті, винагород тощо нерезидента, отриманих із джерел в Україні, вважається особа, що має право на отримання таких доходів.

При цьому бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) доходу не може бути юридична або фізична особа, навіть якщо така особа має право на отримання доходу, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого доходу.

У своєму листі ви вказали, що бенефіціарним (фактичним) власником патенту на право використання корисної моделі є ТОВ „ІРЖТранс” - резидент Російської Федерації.

Таким чином, компанія АСТРА Компані, яка є резидентом  Кіпру,  не має підстав для застосування положень статті 6 Угоди, зважаючи на те, що цій компанії не належить право інтелектуальної власності на об'єкт такої власності.

 
Заступник Голови                                                                      А.П. Ігнатов