Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 28.08.12 №942/0/61-12/12-0016 "Про розгляд листа"

опубліковано 27 грудня 2012 о 11:48

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 28.08.12 №942/0/61-12/12-0016

                                                                  ТОВ „……… ” 

Про розгляд листа 

Державна податкова служба України розглянула ваш лист …..щодо оподаткування доходів фізичної особи - нерезидента за роботу на посаді фінансового директора, і повідомляє наступне.

Відповідно до положень Податкового кодексу України (далі - Кодекс) платником податку на доходи фізичних осіб є фізична особа - нерезидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні (пп..162.1.2 п.162.1 статті 162 Кодексу).

Згідно з положеннями п.163.2 статті 163 Кодексу об’єктом оподаткування нерезидента є: загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні; доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Підпунктом 170.10.1 пункту 170.10 статті 170 Кодексу встановлено, що доходи з джерелом їх походження в Україні, що нараховуються (виплачуються, надаються) на користь нерезидентів, оподатковуються за правилами та ставками, визначеними для резидентів (з урахуванням особливостей, визначених деякими нормами Кодексу для нерезидентів).

Відповідно до п.3.2 статті 3 Кодексу якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбаченні цим Кодексом, застосовуються правила міжнародного договору.

3 серпня 1999 р. набула чинності Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків, підписана 8 лютого 1995 р. та ратифікована Верховною Радою України 6 жовтня 1995 р. (далі – Угода).

Згідно зі статтею 16 Угоди „Гонорари директорів” оподатковуються виплати, які одержуються фізичною особою як членом ради директорів  за його вклад як члена вищого керівного органу організації. Такі виплати не включають оплату за роботу фізичної особи у якості службової особи компанії.

У випадку, що розглядається, виплати директору є звичайною заробітною платою на посаді службової особи компанії, яка оподатковується податком згідно з положеннями статті 15  Угоди „Доходи від роботи за наймом”.

Загальний принцип оподаткування такого виду доходів полягає у праві країни, у якій надаються  залежні особисті послуги (джерело доходу), оподатковувати ці доходи, однак  оподаткування обмежується винагородою за роботу за наймом у   країні джерела.

Отже, відповідно до положень п.1 статті 15 Угоди платня, заробітна плата та інші подібні винагороди, одержувані резидентом Російської Федерації у зв’язку з роботою за наймом, оподатковуються тільки в Російській Федерації, якщо тільки робота за наймом не здійснюється в Україні. Якщо робота за наймом здійснюється в Україні, одержані у зв’язку з цим винагороди можуть оподатковуватись в Україні.

Слово „можуть” не означає, що платник має право вибору країни, в якій він буде сплачувати податок. Ці слова відносяться до права держави оподатковувати зазначений доход відповідно до свого податкового законодавства.

Згідно з положеннями п. 2 статті 15 винагорода, що одержується резидентом Російської Федерації у зв’язку з роботою за наймом, здійснюваною в Україні, оподатковується тільки в Російській Федерації, лише у тому разі, якщо одночасно виконуються 3 умови:

а) одержувач здійснює роботу в Україні протягом періоду або періодів, що не перевищують у сукупності 183 календарних дні протягом календарного року; і

б) винагорода сплачується наймачем або від імені наймача, який не є резидентом України; а також

в) витрати по сплаті винагород не несуть постійне представництво або постійна база, які наймач має в Україні.

У випадку, що розглядається, положення п. 2 статті 15 Угоди не можуть бути застосовані, зважаючи на те, що одна з умов вже не виконується - винагорода сплачується наймачем, який є резидентом України.

Враховуючи зазначене, заробітна плата фінансового директора - резидента Російської Федерації, яка сплачується резидентом України  ТОВ „Полігрейн Агро”, підлягає оподаткуванню в Україні.

Відповідно до пп.170.10.3 п.170.10 статті 170 Кодексу у разі якщо доходи з джерелом їх походження в Україні виплачуються нерезиденту резидентом - юридичною або самозайнятою фізичною особою, такий резидент вважається податковим агентом нерезидента щодо таких доходів.

 

Заступник Голови                                                                     А.П. Ігнатов