Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 28.02.12 № 5773/7/15-2217

опубліковано 25 грудня 2012 о 14:25

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

28.02.12 № 5773/7/15-2217

 

<…….>

 

Про розгляд листа

 

Державна податкова служба України розглянула лист від <…….> щодо справляння збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності і повідомляє.

 Відповідно до розділу XII Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) передбачено сплату платниками збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності у разі провадження діяльності, яка потребує придбання торгового патенту.

Підпунктом 267.3.1 пункту 267.3 статті 267 Кодексу встановлено, що ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті – органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі – мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

Строки сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності визначені підпунктом 267.5.2 пункту 267.5 статті 267 Кодексу, а саме:

за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту – не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

за провадження торговельної діяльності (крім торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями – щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

за здійснення діяльності у сфері розваг – щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

Під час придбання торгового патенту суб’єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час придбання торгового патенту, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії (підпункт 267.5.3 пункту 267.5 статті 267 Кодексу).

Останнім днем сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності встановлено 15 число місяця, який передує звітному місяцю (кварталу). У випадку, якщо останній день сплати припадає на вихідний або святковий день, сплата збору здійснюється не пізніше останнього робочого (банківського) дня, що передує законодавчо встановленому граничному строку сплати.

Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року (підпункт 267.5.4 пункту 267.5 статті 267 Кодексу).

Так, пунктом 267.3 статті 267 Кодексу визначено ставки збору за провадження торговельної діяльності, які диференційовані залежно від місцезнаходження пунктів продажу товарів (їх асортименту) або надання платних послуг (їх видів), а також прив’язані до мінімальної заробітної плати як законодавчо встановленого розміру оплати праці.

Відповідно до пункту 8 статті 40 Бюджетного кодексу України визначається розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період.

Розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.12 затверджено Законом України від 22.12.11 № 4282-VI „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може здійснюватися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт) (Кодекс законів про працю України, Закон України „Про оплату праці” від 24.03.95 № 108/95-ВР).

Тобто, розмір ставки збору щороку визначається з урахуванням Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік та відповідних рішень органів місцевого самоврядування.

Отже, порядок оплати торгового патенту при його придбанні передбачено підпунктами 267.5.3, 267.5.4 пункту 267.5 статті 267 Кодексу, розрахунок ставки збору - пунктом 267.3 статті 267 Кодексу, строки сплати платником збору - підпунктом 267.5.2 пункту 267.5 статті 267 Кодексу. Вважаємо, що на умовах, визначених Кодексом, слід щорічно обчислювати суми збору з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року.

 

 

Заступник директора Департаменту                                      Л.О. Воронцова