Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 26.03.12 № 5313/6/15-2216є

опубліковано 25 грудня 2012 о 14:28

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

26.03.12 № 5313/6/15-2216є

ТОВ „………. ”

 

Про розгляд листа

 

Державна податкова служба України розглянула лист ТОВ <…….> щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб’єктами господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, та повідомляє.

До 1 січня 2012 року діяв Указ Президента України від 03.07.98 № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами та доповненими (далі - Указ).

Статтею 1 Указу встановлено, що виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий рахунок або (та) в касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів, робіт, послуг).

Відповідно до положень пункту 1 Порядку ведення Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (далі - Книга), затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України у редакції від 12.10.99 N 554, юридичні особи - платники єдиного податку ведуть Книгу обліку доходів і витрат, в якій у хронологічній послідовності на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.

Пунктом 5 вищезазначеного Порядку встановлено, що у графі 5 "Позареалізаційні доходи та виручка від іншої реалізації" відображаються суми, фактично отримані суб'єктом підприємницької діяльності на розрахунковий (поточний) рахунок та в касу від інших операцій (фінансовий результат від продажу цінних паперів, малоцінних швидкозношуваних предметів, матеріалів, палива, орендна плата, проценти, грошові кошти, отримані у вигляді безповоротної фінансової допомоги, кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності, а також дивіденди, якщо вони не були оподатковані у джерела виплати відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств").

Таким чином до 1 січня 2012 року фінансова допомога, незалежно від терміну її фактичного повернення, яка надійшла на розрахунковий рахунок платника єдиного податку, підлягала відображенню у графі 5 Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи з метою оподаткування єдиним податком.

Починаючи з 1 січня 2012 року спрощена система оподаткування, обліку та звітності для суб’єктів господарювання – юридичних осіб застосовується у порядку, встановленому Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), з урахуванням особливостей, передбачених Законом України від 4 листопада 2011 року № 4014-VI “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності”.

Відповідно до абзацу 8 підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПКУ поворотна фінансова допомога - сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.

Доходом платника єдиного податку для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті (підпункт 2 пункт 292.1 статті 292 ПКУ).

Підпунктом 3 пункту 292.11 статті 292 ПКУ встановлено, що до складу доходу, визначеного цією статтею, не включаються суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів.

Згідно з пунктом 292.6 статті 292 ПКУ датою отримання доходу є дата надходження коштів на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарів (робіт, послуг).

Отже з 1 січня 2012 року сума фінансової допомоги, отриманої на поворотній основі на більше ніж 12 місяців, включається до складу доходу у звітному податковому періоді, до якого належить дата надходження коштів на поточний рахунок.

Пунктом 50.1 статті 50 ПКУ передбачено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 ПКУ) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний, за винятком випадків, установлених пунктом 50.2 статті 50 (платник податків під час проведення документальних планових та позапланових виїзних перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом):

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;

б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Враховуючи вищезазначене, отримана юридичною особою - платником єдиного податку до 1 січня 2012 року сума поворотної фінансової допомоги, яка не була включена до бази оподаткування єдиним податком в період її отримання та залишається неповернутою після 1 січня 2012 року, оподатковується за ставками єдиного податку, які діяли на дату її отримання. Така сума отриманої поворотної фінансової допомоги повинна бути включена юридичною особою – платником єдиного податку до бази оподаткування єдиним податком у тому звітному періоді, в якому було її отримано, шляхом подання уточнюючої податкової декларації платника єдиного податку – юридичної особи або уточнення у складі звітної (нової звітної) податкової декларації.

 

Заступник Голови                                                                              А.П. Ігнатов