Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 22.02.2012 № 5157/7/15-2117

опубліковано 25 грудня 2012 о 14:31

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

22.02.2012 № 5157/7/15-2117

 

<…….>

 

Про особливості справляння у 2012 році плати за користування надрами

 

Державна податкова служба України направляє для використання у роботі рекомендації щодо особливостей справляння у 2012 році плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, в умовах дії Податкового кодексу України та Закону України від 22 грудня 2011 року № 4235-VI „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів”.

Порядок справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин у 2012 році регламентується статтею 263 Розділу ХІ Податкового кодексу України (далі – Кодекс).

Платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначено суб’єктів цивільних відносин, які набули права користування ділянкою надр на підставі відповідного спеціального дозволу – користувачів надр та провадять господарську діяльність з видобування корисних копалин, у тому числі під час геологічного вивчення (або геологічного вивчення з подальшою дослідно-промисловою розробкою) в межах зазначених у таких спеціальних дозволах об’єктах (ділянках) надр.

Встановлено, що об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій в користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин (пп. 263.2.1 Кодексу).

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин затверджено в абсолютних значеннях (фіксовані вартісні показники одиниці об’єкту оподаткування) та відносних показниках (відсотки вартості одиниці об’єкту оподаткування) (п. 263.9 Кодексу).

Слід зазначити, що пунктом 9 розділу І Закону України від 22 грудня 2011 року № 4235-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (далі - Закон № 4235) пункт 263.9 статті 263 Кодексу викладено в новій редакції, де збільшено ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин на індекс промислових цін (111,3 %) крім ставки по нафті та конденсату, яка залишилася на рівні 2011 року.

Звертаємо увагу, що в розділі ІІ „Прикінцеві положення” Закону № 4235 зазначено, що він набирає чинності з 1 січня 2012 року, за винятком окремих змін.

З огляду на приписи статей 94 Конституції України та 4 Указу Президента України від 10.06.97 № 503/97 „Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності” нормативно-правові акти Верховної Ради України і Президента України набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня їх опублікування в офіційному друкованому виданні.

Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи згідно із статтею 58 Конституції України.

Враховуючи викладене, норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.12).

Таким чином, платники за І квартал 2012 року (у травні ц.р.) подають до органів податкової служби два додатки 1 „Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у частині корисних копалин, для яких затверджено ставки в абсолютних значеннях)” до Податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, тобто починаючи з 1 січня по 12 січня ц.р. включно, за ставками плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які діяли до набрання чинності Закону № 4235, а з 13 січня по 31 березня ц.р. включно – згідно Закону № 4235. Відповідно при обчисленні податкових зобов’язань по платі за користування надрами для видобування корисних копалин за ІІ, ІІІ та ІV квартали ц.р. застосовуються ставки плати встановлені Законом № 4235.

Порядок подання розрахунків плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплати податкових зобов’язань у 2012 році не змінився. Розрахунки плати за користування надрами, базовий податковий (звітний) період для яких дорівнює календарному кварталу, подаються надрокористувачами протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, а їх сплата проводиться протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного терміну подання розрахунку.

         Плата за користування надрами для видобування корисних копалин є складовою доходів загальних фондів державного та місцевого бюджетів. Пропорційність надходження цього платежу до загальних фондів державного та місцевого бюджетів визначено Бюджетним кодексом України. Так, відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 29 глави 5 розділу ІІ та підпунктів 4, 3 пункту 1 статей 64, 66, 69 глави 11 розділу ІІІ Бюджетного кодексу України установлено, що 50 відсотків плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, яка зараховується до загального фонду державного бюджету у повному обсязі) належить до доходів загального фонду державного бюджету, а 50 відсотків до загального фонду місцевого бюджету; плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням ділянки надр.

Крім цього, повідомляємо, що відповідно до підпункту 5 підпункту 291.5.1 пункту 291.5 статті 291 Кодексу не можуть бути платниками єдиного податку підприємства, які здійснюють видобуток, реалізацію корисних копалин.

Щодо порядку справляння у 2012 році плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, повідомляємо наступне.

Справляння плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, регламентується статтею 264 Кодексу. Статтею визначено платників, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення та сплати податкових зобов’язань, контроль та відповідальність платників плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин.

Платниками плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, є юридичні та фізичні особи - суб’єкти господарської діяльності, які використовують у межах території України ділянки надр для: зберігання природного газу, нафти, газоподібних та інших рідких нафтопродуктів; витримування виноматеріалів, виробництва і зберігання винопродукції; вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин; зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів; провадження інших видів господарської діяльності.

Ставки плати встановлено окремо для кожного виду користування надрами у гривнях до одиниці виміру залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання (п. 264.4 Кодексу).

Слід зазначити, що пунктом 10 розділу І Закону України від 22 грудня 2011 року № 4235-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів” (далі - Закон № 4235) пункт 264.4 статті 264 Кодексу викладено в новій редакції, де збільшено ставки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин на індекс промислових цін (111,3 %).

В зв’язку з тим, що норми Закону № 4235 застосовуються з моменту набрання ним чинності, тобто з дня його офіційного опублікування (13.01.12), то платники за І квартал 2012 року (у травні ц.р.) подають до органів податкової служби два додатки „Розрахунок податкового зобов’язання з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин” до Податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, тобто починаючи з 01 січня по 12 січня ц.р. включно, за ставками плати, які діяли до набрання чинності Закону № 4235, а з 13 січня по 31 березня ц.р. включно – згідно Закону № 4235.

Порядок обчислення та сплати плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин у 2012 році не змінився.

Розрахунки плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, подаються протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за місцезнаходженням ділянки надр, що використовується, а сплата проводиться протягом 50 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, і в повному обсязі спрямовується до місцевих бюджетів.

Форми податкових розрахунків з плати за користування надрами для видобування корисних копалин та плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, затверджені наказом ДПА України від 24.12.10 № 1013.

 

Заступник Голови                                                                                                       А.П. Ігнатов