Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 11.05.12 № 8184/6/15-2216п "Про розгляд листів"

опубліковано 25 грудня 2012 о 14:52

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 11.05.12 № 8184/6/15-2216п

№ 13342/7/15-2217п

<…….>

Про розгляд листів

Державна податкова служба України розглянула листи <…….>  щодо питань придбання суб’єктом господарювання торгового патенту на провадження деяких видів підприємницької діяльності та, в межах компетенції, повідомляє.

Для провадження торговельної діяльності суб'єкт господарювання повинен придбати торговий патент у порядку, встановленому ст. 267 розділу XII Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Відповідно до пп. „а” пп. 267.1.1 п. 267.1 ст.267 Кодексу платниками збору є суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які отримують в установленому цією статтею порядку торгові патенти та провадять види підприємницької діяльності, визначені цим підпунктом, зокрема, торговельну діяльність у пунктах продажу товарів.

Торговий патент для цілей розділу XII Кодексу – це державне свідоцтво з обмеженим строком дії на провадження певного виду підприємницької діяльності та користування яким передбачає своєчасне внесення до бюджету відповідного збору (пп. 14.1.250 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Торговельна діяльність для цілей розділу XII цього Кодексу – це роздрібна та оптова торгівля, діяльність у торговельно-виробничій (ресторанне господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні засоби та з використанням платіжних карток (пп. 14.1.246 п. 14.1 ст. 14 Кодексу).

Згідно з пп. 14.1.211 п. 14.1 ст. 14 Кодексу до пунктів продажу товарів віднесено, зокрема, магазини, інші торговельні точки, що розташовані в окремому приміщенні, будівлі або їх частині, і мають торговельний зал для покупців або використовують для торгівлі його частину.

Разом з цим, п.п. 267.2.2. п. 267.2 ст. 267 Кодексу передбачено придбання пільгового торгового патенту при проведенні торговельної діяльності виключно з використанням товарів вітчизняного виробництва, визначених цим підпунктом, зокрема, готових лікарських засобів (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітамінів для населення, тампонів, інших видів санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарних препаратів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічних та інших засобів реабілітації інвалідів; зубних паст та порошків, косметичних серветок, дитячих пелюшок (пп. „в” і „г” пп. 267.2.2 п. 267.2 ст. 267).

Відповідно до пп. 267.4.6 п. 267.4 ст. 267 Кодексу для провадження торговельної діяльності торгові патенти придбаються окремо для кожного пункту продажу товарів.

Пунктом 267.4 та пп. „а” пп. 267.5.1 п. 267.5 ст. 267 Кодексу суб’єкт господарювання для придбання торгового патенту подає до органу державної податкової служби за місцем сплати збору (за місцезнаходженням пункту продажу товарів) заявку, яка повинна містити  відомості, передбачені пп. 267.4.1 п. 267.4. ст. 267 Кодексу, а саме:

а) найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) та прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта господарювання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи);

б) юридична адреса (місцезнаходження) суб’єкта господарювання, а у разі якщо патент придбається для відокремленого підрозділу, - місцезнаходження такого відокремленого підрозділу згідно з документом, що засвідчує право власності (оренди);

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої придбається торговий патент;

г) вид торгового патенту;

ґ) найменування документа про повну або часткову сплату збору;

д) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця, позначення «виїзна торгівля»;

е) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

є) період, на який придбається торговий патент.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до цієї статті. Встановлення будь-яких додаткових умов щодо придбання торгового патенту не дозволяється.

Форма заявки на придбання торгового патенту затверджена наказом ДПА України від 28.02.11 № 109, зареєстрованим в Мін’юсті від 17.03.11 за № 357/19095.

Слід зазначити, що згідно з пп. 267.4.2 п. 267.4 ст. 267 Кодексу відомості, наведені в поданій суб’єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка. Звірка відомостей, наведених в поданій суб’єктом господарювання заявці, здійснюється в момент подання такої заявки.

Орган державної податкової служби має право відмовити у видачі торгового патенту суб’єкту господарювання у разі невідповідності відомостей, наведених у поданій суб’єктом господарювання заявці, документам, на підставі яких заповнена така заявка, або невнесення до заявки усіх необхідних відомостей.

Приписами пп. 267.4.5 пп. 267.4 ст. 267 Кодексу встановлено, що для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, торгові патенти придбаються суб’єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

Проте, пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Кодексу зазначено, що податкове законодавство ґрунтується, зокрема, на принципі презумпції правомірності рішень платника податку в тому випадку, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.

Таким чином, торговий патент видається суб’єкту господарювання органом ДПС за його місцезнаходженням або місцезнаходженням його структурних (відокремлених) підрозділів. При цьому, суб’єкту господарювання, що провадить торговельну діяльність, торговий патент видається за місцезнаходженням пункту продажу товарів.

 

Заступник Голови                                                                      А.П. Ігнатов