Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 07.05.2012 № 12818/7/15-2117 "Про забезпечення застосування норм пункту 263.10 Податкового кодексу України"

опубліковано 25 грудня 2012 о 15:02

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.05.2012 № 12818/7/15-2117

<…….>


Про забезпечення застосування норм пункту 263.10 Податкового кодексу України

Державна податкова служба України  <…….> стосовно забезпечення застосування норм пункту 263.10 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) в частині коригуючого коефіцієнту, що застосовується при обчисленні податкових зобов’язань з плати за користування надрами для видобування корисних копалин, повідомляє.

Підпунктом 263.1.1 пункту 263.1 статті 263 Кодексу платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин визначено „суб’єкти господарювання, у тому числі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, зареєстровані відповідно до закону як підприємці, які набули права користування об’єктом (ділянкою) надр на підставі отриманих спеціальних дозволів на користування надрами (далі – спеціальний дозвіл) в межах конкретних ділянок надр”.

Пунктом 263.10 статті 263 розділу ХІ Кодексу встановлено коригуючі коефіцієнти до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які визначаються залежно від виду корисної копалини (мінеральної сировини) та умов її видобування.

Зокрема, у випадку „видобування платником запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане ним за власні кошти” передбачено застосування коригуючого коефіцієнта у розмірі 0,70.

Розкриття відомостей про затвердження запасів корисної копалини, включаючи дату, номер протоколу органу, який його видав, у разі видобування, передбачено у формі спеціального дозволу на користування надрами, затвердженій наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 321 від 06.08.10, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.08.10 за № 731/18026. Пунктом 2 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30.05.11, право надання дозволів делеговано Державній службі геології та надр України (далі – Держгеонадра України).

Підпунктами 72.1.2.1 та 72.1.2.5 підпункту 72.1.2 пункту 72.1 статті 72 Кодексу передбачено інформаційне забезпечення органів державної податкової служби інформацією, зокрема: „про об’єкти оподаткування, що надаються та/або реєструються такими органами. Зазначена інформація повинна містити, зокрема, вид, характеристики, індивідуальні ознаки об’єкта оподаткування (в разі наявності), за якими його можна ідентифікувати” та „про дозволи, ліцензії, патенти, свідоцтва на право провадження окремих видів діяльності”.

ДПС України, керуючись нормами статей 72 та 73 Кодексу, та зважаючи на пункти 9, 29-32 статті 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.11 № 391/2011, листом від 03.02.12 № 1380/5/15-2116 звернулася до Держгеонадра України з проханням підтвердити або спростувати правомірність використання підприємствами України коригуючого коефіцієнта 0,7 до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин.

В отриманій відповіді Держгеонадра України (лист від 16.02.12 № 1180/01/11-12) зазначено, що перевірки достовірності інформації щодо джерела фінансування, відображена у Протоколі Державної комісії України по запасах корисних копалин (далі – ДКЗ), не вимагається від ДКЗ чинним законодавством України і, відповідно, ДКЗ не здійснювало перевірки первинних документів, пов’язаних з фінансуванням робіт з геологічного вивчення (банківські виписки, регістри бухгалтерського обліку надрокористувача, тощо).

В зв’язку з численними звернення надрокористувачів до Держгеонадр України про підтвердження щодо запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником за власні кошти, та враховуючи неврегульованість законодавством України порядку застосування, передбаченого пункту 263.10 статті 263 Кодексу коригуючого коефіцієнту 0,7 до ставок плати за користування надрами для видобування корисних копалин, Держгеонадрами України наказом від 14.06.11 № 23 затверджено „Положення про порядок проведення геологічної експертизи”.

За результатами геологічної експертизи надрокористувач отримуватиме підтвердження чи не підтвердження щодо запасів корисних копалин ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення, яке виконане платником за власні кошти. У Держгеонадра України, була проведена акредитація підприємств для проведення геологічної експертизи. Положення про порядок проведення геологічної експертизи та перелік акредитованих для її проведення підприємств, відображено на веб-сайті Держгеонадр http://www.dgs.kiev.ua.

Враховуючи вищевикладене, Держгеонадра України зазначає, що посилання у протоколі ДКЗ України на інформацію, яка складена на підставі звітів і містить в собі матеріали геолого-економічної оцінки родовищ корисних копалин, виконаних надрокористувачем за власні кошти, не може розглядатися як підстава для застосування коригуючого коефіцієнту, визначеного пунктом 263.10 статті 263 Кодексу.

Таким чином, надрокористувачі, які мають намір використовувати при обчисленні податкових зобов’язань плати за користування надрами коригуючого коефіцієнта можуть звернутися до Держгеонадра України з приводу надання службою відповідної довідки.

 

Заступник Голови                                                                   А.П. Ігнатов