Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДФС України від 29.01.2015 № 2703/7/99-99-15-04-02-17 "Про особливості справляння рентної плати у 2015 році"

опубліковано 02 лютого 2015 о 11:49

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 29.01.2015 № 2703/7/99-99-15-04-02-17

ГУ ДФС в областях,

м. Києві, Міжрегіональне ГУ ДФС –

ЦО з обслуговування великих платників

Про особливості справляння рентної плати у 2015 році

 

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи” (далі – Закон № 71) внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), якими окремі платежі трансформовано у рентну плату (далі – Плата).

1. Згідно з пунктом 251.1 статті 251 Кодексу Плата складається з рентної плати за:

1)  користування надрами для видобування корисних копалин;

2)  користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

3)  користування радіочастотним ресурсом України;

4)  спеціальне використання води;

5)  спеціальне використання лісових ресурсів;

6)  транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України.

2. Визначення терміна „первинна переробка” у підпункті 14.1.150 пункту 14.1 статті 14 Кодексу після слова „брикетування” доповнено словами „збагачення фізико-хімічними методами (без якісної зміни мінеральних форм корисних копалин, їх агрегатно-фазового стану, кристалохімічної структури), за виключенням агломерації/грудкування руди з термічною обробкою”. При цьому з процесів агломерації (грудкування), які полягають в об’єднанні дрібних часток однієї мінеральної форми у більші з метою передпродажної підготовки або підготовки товарної продукції гірничих підприємств до використання в металургійних процесах, виключено процеси збагачення фізико-хімічними методами, які полягають у операціях із розподілу різних мінеральних форм з метою створення готової товарної продукції гірничого підприємства у вигляді єдиної мінеральної форми.

Отже, процеси агломерації виконуються після виконання операцій із збагачення.

3. Новим пунктом 35.4 статті 35 Кодексу на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, покладено обов’язок щомісячного оприлюднення інформації про сплату податків та наявний податковий борг у суб’єктів господарювання, які належать до природних монополій або є платниками рентної плати за користування надрами.

4. Платники, об’єкти оподаткування, бази оподаткування та ставки Плати у 2015 році залишилися незмінними, крім ставок Плати за:

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України,

користування надрами для видобування вуглеводневої сировини.

Разом з тим, ставки Плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлено в абсолютних значеннях за календарний рік, а ставки Плати за користування радіочастотним ресурсом України – за календарний місяць.

Розмір ставок Плати за видобування вуглеводнів у пункті 252.20
статті 252 Кодексу залишився на рівні ставок, встановлених Законом України від 31 липня 2014 року № 1621-VII „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” як тимчасові у підрозділі 91 розділу XX Кодексу.

У чинній редакції підрозділу 91 розділу XX Кодексу для обсягів природного газу, що видобувається за договорами спільної діяльності, ставки Плати встановлено у таких розмірах:

з 1 січня до 31 березня 2015 року (включно) – 60 відсотків;

з 1 квітня до 30 червня 2015 року (включно) – 65 відсотків;

з 1 липня 2015 року – 70 відс. (пункт 252.20 статті 252 Кодексу).

Ставка Плати для руд заліза має примітку такого змісту: „до ставки застосовується коефіцієнт, який дорівнює частці заліза в товарній продукції”, порядок застосування якого буде уточнено після узгодження із центральним органом виконавчої влади, що визначає податкову політику.

У пункті 256.3 статті 256 Кодексу ставки Плати за транспортування засобами трубопровідного транспорту з 1 січня 2015 року встановлено в доларах СІІІА:

0,21 долара СІІІА за транзитне транспортування 1000 куб. метрів природного газу за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування;

0,56 долара СІІІА за транспортування однієї тонни нафти магістральними нафтопроводами;

0,56 долара СІІІА за транспортування однієї тонни нафтопродуктів магістральними нафтопро­дуктопроводами;

0,64 долара СІІІА за транзитне транспортування однієї тонни аміаку за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його транспортування.

Базовий податковий (звітний) період для рентної плати дорівнює календарному кварталу (п. 257.1 ст. 257 Кодексу).

Платник Плати, керуючись підпунктом 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 та пункту 257.3 статті 257 Кодексу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, подає до відповідного контролюючого органу податкову декларацію за встановленою формою, яка містить додатки:

– з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин:

за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;

за місцем обліку платника рентної плати у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України;

– з рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин – за місцезнаходженням ділянки надр;

– з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України – за місцем податкової реєстрації;

– з рентної плати за спеціальне використання води – за місцем податкової реєстрації;

– з рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів – за місцезнаходженням лісової ділянки;

– з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України – за місцем його податкової реєстрації.

Зауважимо, що у разі відсутності у платника відповідного виду об’єкта оподаткування, тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов’язання для такого об’єкта оподаткування, до податкової декларації не додається.

5. Пунктом 9 розділу II Закону № 71 Кабінет Міністрів України зобов’язано протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

До затвердження форми податкової декларації з рентної плати рекомендовано платникам рентної плати залежно від об’єкта оподаткування звітуватися за формами, затвердженими наказами ДПА України від 24.12.2010 № 1011 „Про затвердження форм податкових розрахунків з рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.01.2011 за № 81/18819, від 24.12.2010 № 1018 „Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 28/18766, та наказами Міністерства фінансів України від 17.09.2012 № 1000 „Про затвердження форм податкових розрахунків з плати за користування надрами”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.10.2012 за №  1732/22044, від 21.12.2012 № 1403 „Про затвердження форм податкових декларацій збору за спеціальне використання води”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15.01.2013 за № 123/22655, від 21.12.2012 № 1404 „Про затвердження форми Податкового розрахунку збору за спеціальне використання лісових ресурсів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 172/22704.

Сума податкових зобов’язань з Плати, визначена у податковій декларації за податковий (звітний) період, сплачується платником до бюджету протягом 10 календарних днів після закінчення граничного строку подання такої податкової декларації з урахуванням фактично сплачених авансових внесків (п. 257.5 ст. 257 Кодексу).

Сплата авансових внесків передбачена пунктом 257.4 статті 257 Кодексу для платників Плати за користування радіочастотним ресурсом України, платників Плати, що видобувають вуглеводневу сировину, а також надають послуги з транспортування трубопровідного транспорту. Такі платники сплачують авансові внески з Плати у податковому (звітному) періоді до 30 числа кожного місяця (у лютому – до 28 або 29 числа). Розмір таких авансових внесків складається з однієї третини суми податкових зобов’язань з рентної плати, визначеної у податковій декларації за попередній податковий (звітний) період.

6. Законом № 71 пункт 126.1 статті 126 Кодексу доповнено нормою про відповідальність платника за несплату узгодженої суми авансових внесків з рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом, у вигляді штрафу у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відс. погашеної суми податкового боргу;

при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відс. погашеної суми податкового боргу.

Зобов’язуємо довести цей лист до відома та для використання у роботі підпорядкованим структурним підрозділам та платникам Плати.

 

 

Голова                                                                                                 І.О. Білоус