Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДПС України від 20.02.12 № 137 "Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг"

опубліковано 24 лютого 2012 о 12:45

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З

20. 02. 2012                         № 137

 

Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг

 

Керуючись статтею 52 Податкового кодексу України,  з метою забезпечення єдиного підходу  до практичного застосування норм податкового  законодавства,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Узагальнюючу податкову консультацію щодо віднесення до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з надання послуг (додається).

2. Департаменту взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю (Семченко О. В.) забезпечити оприлюднення  цього наказу та розмістити  на веб-сайті ДПС України  та у засобах масової  інформації.

3. Головам державних податкових служб  в Автономній Республіки  Крим, областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома підпорядкованих державних податкових інспекцій.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Ігнатова А.П.

 

Голова                                             О.В. Клименко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ ДПС України

 20.02.12  №  137

 

Узагальнююча  податкова консультація  щодо

 віднесення  до певної групи (другої або третьої) платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців, які  здійснюють діяльність з надання послуг

 

В Узагальнюючій  податковій консультації вживаються такі скорочення:

Податковий кодекс України – Кодекс;

Закон України від 4 листопада 2011 року  №4014-УІ «Про внесення змін до Податкового  кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування обліку та звітності»  – Закон № 4014;

Господарський кодекс України  – ГКУ.

 

Абзацом другим  пункту 291.4 статті 291 Глави 1 розділу  ХІУ  Кодексу (у редакції Закону №4014)  встановлено, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку,  які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб, обсяг доходу не перевищує 1000000 грн., мають право обрати другу групу єдиного податку.

При цьому дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи.

Третю групу можуть обрати  фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб, обсяг доходу не перевищує 3000000 грн., (абзац третій п.291.4 Кодексу).

      Господарські відносини між  суб’єктами  господарювання  регулюються ГКУ.

Відповідно до  глав 19 та 20  розділу ІУ ГКУ, господарські зобов’язання можуть  виникати з господарського договору та інших угод, передбачених законодавством, а  також з угод, не передбачених законодавством, але таких, які йому не суперечать.

Між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності виникають майново-господарські або цивільно-правові зобов'язання, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь іншої сторони, а управнена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

У разі якщо  фізична  особа – підприємець - платник  єдиного податку   у господарських відносинах  з іншим суб’єктом господарювання (який не є  платником  єдиного податку) відповідно до умов  договору або угоди  виступає  як споживач послуг, такий підприємець має право  обрати другу  групу платників єдиного податку.

Якщо  фізична особа – підприємець - платник - єдиного податку у господарських відносинах  з іншим суб’єктом господарювання (який не є  платником  єдиного податку) відповідно до умов  договору або угоди  виступає як виконавець послуг, такий підприємець  повинен обрати третю групу платників єдиного податку.

 

Запитання 1: Яку групу має право обрати фізична  особа  - підприємець, яка здійснює господарську діяльність з автотранспортного перевезення пасажирів,  якщо оплата за проїзд здійснюється  пасажирами через  касу  автостанції?

Відповідь: Фізична особа – підприємець, яка здійснює  перевезення пасажирів відповідно до договору, згідно з яким замовником є автотранспортне підприємство (автостанція) - неплатник єдиного податку,  повинна обрати  третю групу  платників єдиного податку, оскільки послуги безпосередньо надаються суб’єкту господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування, тобто підприємцем не дотримуються вимоги пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

Якщо фізична особа – підприємець укладає угоду з автотранспортним підприємством (автостанцією) яка не є платником єдиного податку і виступає замовником послуг із продажу квитків, на підставі  договору та акта виконаних робіт, то у цьому випадку підприємець має право обрати  другу  групу платника єдиного податку.

 

Запитання 2: Яку групу має право обрати фізична  особа  - підприємець, яка здійснює пасажирські перевезення на підставі договору з підприємством, який не є платником єдиного податку, та проводить  продаж квитків самостійно?

Відповідь: Фізична особа – підприємець, яка здійснює  перевезення пасажирів відповідно до договору, згідно з яким замовником є автотранспортне підприємство (автостанція) - неплатник єдиного податку, та при цьому проводить продаж квитків самостійно, повинна обирати  третю групу  платників єдиного податку, оскільки послуги безпосередньо надаються суб’єкту господарювання, який перебуває на загальній системі оподаткування, тобто підприємцем недотримуються вимоги пункту 291.4 статті 291 Кодексу.

 

Запитання 3: Яку групу має право обрати фізична особа - підприємець, яка здійснює господарську діяльність з ремонту автотранспортних засобів  та надає зазначені послуги безпосередньо фізичній особі, при цьому оплату  за виконані роботи  отримує від страхової компанії?

Відповідь: Якщо фізична особа – підприємець здійснює ремонт автотранспортного засобу відповідно до  договору, згідно з  яким замовником є  фізична особа (у якої виник страховий випадок), яка підписує акт  виконаних робіт, але оплату виконаних послуг з ремонту автотранспортного засобу фізичної особи здійснює страхова  компанія,  то такий підприємець має право обрати  другу групу платника єдиного податку.

 Якщо фізична особа – підприємець здійснює ремонт автотранспортного засобу відповідно до договору, згідно з яким замовником є  страхова компанія, яка  підписує акт  виконаних робіт та здійснює оплату за виконання  послуг у зв’язку з настанням страхового випадку, то такий підприємець має право обрати  третю групу платника єдиного податку.

 

Директор Департаменту

оподаткування фізичних осіб                      В.В. Бусарєв