Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 20.12.2022 № 447 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 405"

, опубліковано 24 березня 2023 о 14:40

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.12.2022                                                 № 447

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2022 р. за № 1658/38994

 

Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 405

 

Відповідно до абзацу одинадцятого пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Внести до типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 405, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2022 року за № 1596/38932, такі зміни:

у заголовку граф 2-8 розділу I слово «впровадження» замінити словом «провадження»;

підзаголовок графи 5 розділу I після слова «вартість» доповнити словом «отриманих»;

заголовок графи 7 розділу II після слова «витрати» доповнити словами «, пов’язані з провадженням господарської діяльності».

2. Внести до Порядку ведення типової форми, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 405, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2022 року за № 1596/38932, такі зміни:

1) у розділі I:

абзац перший пункту 1 після слова «формою» доповнити словами та цифрами «, за якою здійснюється облік доходів і витрат фізичними особами - підприємцями - платниками єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2022 року № 405»;

у пункті 4 слова «форматі EXCEL» замінити словами «файлі з розширенням «.xls» або «.xlsx»»;

у пункті 4, абзаці першому пункту 5 слова «електронній формі» замінити словами «електронному вигляді»;

у пункті 6 слова «у типовій формі виконуються» замінити словами «вносяться у типову форму»;

у пункті 8 після слова «підприємця» доповнити словами та цифрами «, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 липня 2015 року за № 799/27244 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 листопада 2022 року № 394)»;

2) у розділі II:

у пункті 1 слово «заносить» замінити словом «вносить»;

в абзаці третьому пункту 2 цифри «2 - 7» замінити цифрами «2-7»;

в абзаці десятому пункту 2 цифри і слово «4, 5, 6 і 7» замінити цифрами «4-7»;

3) у розділі III:

в абзаці сьомому слова «, зокрема, витрат на зв’язок, сплату орендних та комунальних платежів тощо» виключити;

в абзаці восьмому цифри і слово «3, 4, 5, 6 і 7» замінити цифрами «3-7».

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С.І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр

С. Марченко