Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 27 червня 2002 р. N 13

опубліковано 17 липня 2012 о 17:03

 

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМ І ГРОШОВИМ ОБІГОМ


 

Додаток 3
до протокольного рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом
від 27 червня 2002 р. N 13 

 

 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ
щодо реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу дозованих і штучних товарів

 

Загальні положення

1. Дія цих вимог (далі - фіскальні вимоги) поширюється на автомати з продажу дозованих і штучних товарів (далі - автомати) в частині виконання ними фіскальних функцій і обліку кількості проданих товарів.

2. Терміни та визначення, що використовуються, відповідають наведеним у статті 2 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", розділі 1 Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги) та розділі 1 Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, які затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 р. N 614.

3. За принципом дії автомати поділяються на механічні (електромеханічні) та електронні.

 

Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій механічними (електромеханічними) автоматами

4. До засобів механічних (електромеханічних) автоматів, які реалізують фіскальні функції, належать такі їх складові частини:

фіскальна пам'ять у вигляді механічних або електромеханічних лічильників, які накопичують та відображають дані щодо кількості відпущених товарів кожного найменування та суми отриманих коштів (кількості монет кожного номіналу). Конструкція лічильників повинна виключати можливість обнулення або зменшення їх показників;

пристрій приймання готівкових коштів.

5. Лічильники повинні знаходитися в кожухах, що пломбуються у встановленому порядку засобами контролю, які унеможливлюють доступ до лічильників та їх відокремлення від автомата без пошкодження кожуха або засобу контролю.

6. Лічильники повинні бути розміщені у місцях, доступних для зчитування їх показників.

7. Автомат повинен забезпечувати блокування прийому платіжних засобів або їх повернення за відсутності товару

8. На корпусі автомата у місці, доступному для огляду, повинні бути нанесені заводський номер і фіскальний номер.

 

Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій електронними автоматами

9. До засобів електронних автоматів, які реалізують фіскальні функції, належать такі їх складові частини:

фіскальний блок;

пристрій приймання готівкових коштів і видачі здачі (за необхідності);

зчитувач платіжних карток (за необхідності);

пристрій відображення фіскальної інформації.

Якщо згадані складові частини автоматів розміщені в окремих корпусах, встановлення пломб повинне унеможливлювати їх роз'єднання.

10. До складу фіскального блока повинні входити:

фіскальна пам'ять;

оперативна пам'ять, що накопичує поточні дані про обсяги розрахункових операцій, на основі яких формуються звіти автомата;

годинник-календар;

процесор, який виконує операції з реєстрації обороту і формує команду видачі товару. Процесор також керує пристроєм відображення фіскальної інформації, виконує формування добових звітів автомата, занесення фіскальної інформації до фіскальної пам'яті;

запам'ятовуючий пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення автомата (програмну пам'ять).

Якщо дані про продаж товарів заносяться безпосередньо до фіскальної пам'яті, то наявність оперативної пам'яті є необов'язковою.

11. Фіскальний блок повинен розміщуватися в єдиному кожусі і пломбуватися засобами контролю безпосередньо після його фіскалізації або після проведення ремонту відповідно до вимог чинного законодавства.

Пломбування повинно унеможливлювати доступ до складових частин фіскального блока без пошкодження засобів контролю або корпуса.

12. Фіскальна пам'ять повинна виготовлятися у вигляді окремого залитого компаундом або окремого, захищеного кожухом та опломбованого виробником конструктивного блока, що не підлягає ремонту та технічному обслуговуванню.

13. Автомат повинен забезпечувати зчитування інформації з фіскальної пам'яті за допомогою сервісних технічних засобів у разі виходу з ладу інших складових частин фіскального блока.

14. За наявності оперативної пам'яті дані про кількість проданих товарів кожного найменування повинні зберігатися в ній до занесення даних до фіскальної пам'яті.

15. У разі відсутності оперативної пам'яті інформація про кожний із проданих товарів повинна зберігатися у фіскальній пам'яті.

16. Годинник-календар повинен працювати незалежно від електроживлення фіскального блока. У разі відключення електроживлення інформація в оперативній пам'яті та годиннику-календарі повинна зберігатися не менш як 1440 годин.

17. Запам'ятовуючий пристрій повинен забезпечувати можливість зчитування програмної пам'яті фіскального блока у машинних кодах або у зашифрованому вигляді для встановлення його відповідності програмній документації виробника.

18. Пристрій для приймання готівкових коштів автомата повинен забезпечувати приймання і перевірку купюр і монет установлених номіналів.

19. Пристрій відображення фіскальної інформації повинен забезпечувати відображення даних, що зберігаються у фіскальній пам'яті.

20. Зміст записів, кількість записів, що мають зберігатися у фіскальній пам'яті, повинні відповідати наведеним у додатку 1.

21. Автомат повинен передбачати такі режими:

режим продажу товарів;

тестовий режим;

режим звітування.

22. У режимі продажу товарів здійснюється приймання платіжних засобів, видача товарів і здачі (якщо передбачено), а також реєстрація кількості проданих товарів кожного найменування та отриманих коштів.

23. Тестовий режим та режим звітування є службовими, перехід до них повинен здійснюватися тільки після введення відповідного пароля або застосування спеціального ключа.

24. У тестовому режимі перевіряється працездатність усіх складових частин та автомата в цілому. При цьому проведені операції, пов'язані з прийманням платіжних засобів та видачею товарів, реєструються окремо в оперативній (фіскальній) пам'яті.

25. У режимі звітування здійснюється формування та виведення на пристрій відображення фіскальної інформації добових і періодичних звітів (за будь-який відрізок часу його експлуатації) за формою: <код запису> <значення запису> згідно з додатком 2.

26. Формування підсумків інформації, накопиченої за добу в оперативній (фіскальній) пам'яті, і занесення сумарних даних продажу за добу до фіскальної пам'яті повинні проводитись щодоби, автоматично, при зміні поточної дати.

27. Фіскалізація автомата проводиться один раз за весь період експлуатації фіскальної пам'яті. При цьому автомат повинен забезпечити неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.

28. До проведення фіскалізації у фіскальній пам'яті повинні бути записані тільки заводський номер автомата і дата його занесення.

29. Під час фіскалізації до фіскальної пам'яті заносяться такі ідентифікаційні дані:

фіскальний номер автомата:

дата його занесення.

30. Автомат повинен блокувати виконання функцій, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, у разі:

спроби несанкціонованого доступу до службових режимів роботи;

аварійного обнулення оперативної пам'яті;

порушення послідовності виконання операцій, передбачених алгоритмом роботи;

вичерпання ємності, несправності, заміни або відключення фіскальної пам'яті;

зниження напруги до рівня, при якому не гарантується достовірна обробка даних.

31. Автомат повинен забезпечувати блокування прийому платіжних засобів або здійснення їх повернення за відсутності товару.

32. Блокування повинно супроводжуватися відповідним візуальним або звуковим сигналом і зніматися після усунення причини його виникнення.

33. Автомат повинен забезпечувати можливість завершення або повторення розпочатої до блокування та незавершеної операції

34. Автомати з продажу дозованих товарів або їх дозуючі пристрої повинні бути включені до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні, і мати відповідний сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки.

 

Додаток 1
до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу дозованих і штучних товарів 

 

 

 

Зміст та кількість записів,
що мають зберігатися у фіскальній пам'яті

N з/п 

Зміст запису 

Розрядність(1)

Кількість записів 

Заводський номер автомата 

не менш як 10 

Дата занесення заводського номера автомата 

Фіскальний номер автомата 

10 

не менш як 6 

Дата занесення фіскального номера автомата 

Дата аварійного обнулення оперативної пам'яті 

не більше ніж 100 

Кількість проданих товарів (кожного найменування) за добу 

не менш як 3 

2500 

Підсумок розрахунків у режимі продажу товарів за добу 

не менш як 6(2)

Кількість товарів, відпущених у тестовому режимі (за кожним найменуванням) 

не менш як 4 

Підсумок розрахунків у тестовому режимі 

не менш як 4(2)

10 

Номер запису підсумків розрахунків 

не менш як 4 

11 

Дата запису підсумків розрахунків 

 

Примітка: 1 Розрядність вказано для виведення змісту запису на пристрій відображення фіскальної інформації.

2 Розрядність заводського номера автомата повинна бути достатньою для занесення його індивідуального номера.

 

Додаток 2
до Вимог щодо реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу дозованих і штучних товарів 

 

 

 

Коди записів,
що відображаються пристроями відображення фіскальної інформації

Код запису 

Зміст запису 

ЗН  

Заводський номер автомата 

ДТЗ 

Дата занесення заводського номера автомата 

ФН 

Фіскальний номер автомата 

ДТФ 

Дата занесення фіскального номера автомата 

ТОВ1 

Кількість проданих товарів першого найменування 

... 

...  

ТОВ  

Кількість проданих товарів останнього найменування 

ВСЬОГО 

Підсумок розрахунків за поточну добу або період 

ТОВТ1 

Кількість товарів першого найменування, відпущених у тестовому режимі 

... 

...  

ТОВТ  

Кількість товарів останнього найменування, відпущених у тестовому режимі 

ВСЬОГОТ 

Підсумок розрахунків у тестовому режимі 

ЗАП 

Номер запису підсумків розрахунків 

ДТП 

Дата запису підсумків розрахунків (для добових звітів) 

ДПЗ 

Дата початку звітного періоду (для періодичних звітів) 

ДЗЗ 

Дата закінчення звітного періоду (для періодичних звітів) 

 

Примітка: Окремі літери кодів запису дозволяється відображати з урахуванням технічних можливостей їх відображення індикаторами.

___________