Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 28.12.2020 № 1330 "Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів"

опубліковано 01 липня 2022 о 18:19

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

28.12.2020                                                                №1330

 

Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів

 

Відповідно до підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок та форми надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, що додаються.

2. Державній податковій службі розробити та впровадити програмне забезпечення для автоматизації надання інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів.

До впровадження спеціального програмного забезпечення інформація з додатками подається контролюючим органам в електронному вигляді у форматі XLS.

 

 

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 28 грудня 2020 р. № 1330

 

ПОРЯДОК ТА ФОРМИ
надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів

 

 

1. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів за такими формами:

інформація щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів (додаток 1);

ставки земельного податку та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 2);

ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та перелік пільг для фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 3);

ставки туристичного збору та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 4);

ставки збору за місця для паркування транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 5);

перелік пільг з транспортного податку, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування (додаток 6);

ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи (додаток 7);

ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи (додаток 8).

2. Інформація, зазначена в пункті 1 цього Порядку, подається через засоби інформаційно-телекомунікаційної системи “Електронний кабінет” в електронній формі з дотриманням вимог Законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” і “Про електронні довірчі послуги”.

3. У разі коли органом місцевого самоврядування встановлено, що інформація щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів подана контролюючому органу не в повному обсязі або містить помилки, такий орган місцевого самоврядування подає контролюючому органу нову інформацію в строк, який не перевищує строку, передбаченого пунктом 1 цього Порядку.

4. В інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів зазначаються всі рішення органів місцевого самоврядування, якими встановлюються ставки місцевих податків та/або зборів, а також податкові пільги з їх сплати, які будуть застосовуватися починаючи з наступного бюджетного періоду, з урахуванням:

рішень, якими вносилися зміни до раніше прийнятих рішень;

рішень, прийнятих у попередніх періодах, які не мають граничного строку дії.