Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Зареєстровані проєкти міжнародної технічної допомоги

опубліковано 07 березня 2024 о 08:30

Проєкт «Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM): компоненти 1, 3 і 4», партнер з розвитку Європейська Cоюз, виконавцем визначено Публічну установу Центральне агентство з управління проєктами (CPMA) (Литва) (реєстраційна картка проєкту від 13.02.2023 № 4266-03).

Бенефіціари проєкту: Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України.

Реципієнти проєкту: Міністерство фінансів України, Державна податкова служба України, Державна митна служба України, Рахункова палата України.

Строк реалізації проєкту: 19.12.2018 – 19.12.2024.

Загальний бюджет проєкту – 36,985 млн євро.

Мета проєкту є вдосконалення управління державними фінансами (УДФ) в Україні, підтримка відповідних державних установ у вдосконаленні підготовки, виконання та контролю бюджету; підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та справедливої системи збору доходів, підтримка відповідних інститутів управління державними фінансами у посиленні їхніх організаційних спроможностей;зміцнення стійкості та розбудова спроможностей для реагування на спричинені війною впливи.

Програма підтримки управління державними фінансами в Україні (EU4PFM) складається із таких компонентів:

Компонент 1. Підтримка відповідних державних установ у вдосконаленні підготовки, виконання та контролю бюджету «Модернізація бюджетного процесу, вдосконалення контролю та підзвітності»;

Компонент 3. Підтримка подальшого розвитку сучасної, ефективної та справедливої системи збору доходів «Мобілізація доходів»;

Компонент 4. Підтримка відповідних установ УДФ у вдосконаленні їх організаційних можливостей «Горизонтальні функції та управління».

16 грудня 2022 року підписано Меморандум про взаєморозуміння додатково до договору ENI 2018/404-165 про співробітництво між Міністерством фінансів України, Державною податковою службою України, Державною митною службою України та Публічною установою – Центральним агентством з управління проєктами, згідно якого загальною метою програми є вдосконалення УДФ в Україні, що в кінцевому рахунку призведе до поліпшення надання державних послуг та покращення ділового клімату, а також зміцнить стійкість України шляхом реагування на нагальні потреби української влади, що виникли внаслідок російської військової агресії в Україні.

 

Проєкт «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)»

Партнер з розвитку: Агентство США з міжнародного розвитку. Виконавець: Фонд «Євразія» (Eurasia Foundation). Бенефіціар: Міністерство цифрової трансформації України.

Мета проєкту – надати підтримку Уряду України у виконанні помітних та успішних реформ у сфері державного управління та послуг і значно зменшити або викорінити корупцію у ключових галузях.

Строк реалізації проєкту: 04 серпня 2016 року – 03 серпня 2022 року.

03.11.2020 підписано Меморандум про співробітництво між Державною податковою службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом «Євразія» (Проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа».

04.02.2021 ДПС включено до переліку реципієнтів проєкту.

В рамках проєкту ДПС надаватиметься підтримка у сфері створення ефективного механізму контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) на митній території України від виробника або імпортера до роздрібної реалізації.

 

Проєкт «Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека (EU4DigitalUA)

Партнер проєкту Європейський Союз. Виконавець проєкту Неурядова організація Академія електронного управління (Естонія). Бенефіціар – Міністерство цифрової трансформації України.

Мета проєкту: підвищення ефективності і рівня безпеки процесу надання публічних послуг та їх доступності для громадян представників бізнесу України, впровадження більшої кількості публічних електронних послуг  вищої якості, які надаються органами влади та відповідають пріоритету 2.1 «Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471.

Строк 01 жовтня 2020 року – 31 березня 2024 року.

Меморандумом про співпрацю між Державною податковою службою України та Академією електронного управління підписано 27.04.2021.

Державну податкову службу України включено 26.05.2021 до переліку реципієнтів проєкту.

В рамках проєкту будуть надаватись послуги Державній податковій службі України щодо розробки електронних захищених веб-сервісів та/або веб-клієнтів для підключення реєстрів та доступу до даних.

Очікуваний вплив проєкту «EU4DigitalUA» в рамках виконання Меморандуму про співпрацю полягає у покращенні доступу та збільшенні якості послуг, що надаються громадянам України з використанням інструментів електронного урядування, скороченні часу надання послуг, підвищення прозорості, мінімізації корупційних ризиків та забезпеченні рівних можливостей в отриманні послуг.

 

«Підтримка ЄС цифрової трансформації України» (реєстраційна картка проєкту № 5043 від 27.12.2022)

Виконавцем проєкту є Неурядова організація Академія електронного управління (e-Governance Academy Foundation)/(eGA) у період з 01.11.2022 по 30.04.2025.

Основним завданням проєкту є підвищення ефективності та безпечності надання державних послуг, а також покращення їх доступності для громадян України та бізнесу в Україні відповідно до вимог ЄС, оскільки близько 10 мільйонів українських громадян були змушені переїхати та потребують нагальної потреби отримання послуг онлайн.

Проєкт спрямовано на чотири пріоритетні сфери:

Розробка е-послуг та середовища для надання послуг – головна увага приділяється платформі «Дія» та розвитку інших окремих та комплексних послуг, розробці інформаційної системи центрів «Дія» (ЦНАПи) та створенню центру компетенції «Дія».

Розвиток інтероперабельності між реєстрами та провайдерами послуг – головна увага приділяється розвитку системи інтероперабельності «Трембіта 2.0», послугам «Трембіта» (вебсервіси та вебклієнти), а також удосконаленню безпеки критичних реєстрів.

Розвиток інфраструктури eID – головна увага приділяється запровадженню вузла eIDAS, забезпеченню технологічної сумісності ключової державної інфраструктури України з вимогами ЄС, а також реалізації рішень в Україні, які відповідають Регламенту eIDAS 2.0 включно з гаманцем електронної ідентифікації ЄС.

Правоохоронна діяльність – головна увага приділяється удосконаленню процесу розслідування воєнних злочинів через розробку та реалізацію модулів e-CMS для ГПУ, а також удосконаленню ІТ систем та інфраструктури ГПУ, включно з постачанням обладнання та програмного забезпечення для створення резервного вузла. Загальна мета – залучити до цього процесу інші правоохоронні органи та слідчі судді.

Бенефіціаром Проєкту є Міністерство цифрової трансформації України.

Очікуваний результат – збільшено кількість та якість державних електронних послуг, які надаються органами влади України.

 

Додаткові матеріали