Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Зареєстровані проєкти міжнародної технічної допомоги

, опубліковано 07 лютого 2022 о 16:55

Проєкт «Ефективне управління державними фінансами ІІІ»

Виконавець – Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) – це німецький фонд міжнародного співробітництва, аналогічний таким організаціям, як USAID (Агенція США з міжнародного розвитку), SIDA (Шведська агенція міжнародного розвитку та співробітництва), Adetef (Агенція технічної допомоги Франції). Головою наглядової ради GIZ є Держсекретар Міністерства економіки ФРН. Бюджет організації складає 380 мільйонів євро, а обсяг операцій – 2 мільярди євро. Товариство активно працює в більше, ніж
90 країнах світу.

Співпраця з Німецьким товариством міжнародного співробітництва розпочалася з грудня 2012 року. Допомога надається у форматі навчальних семінарів, тренінгів, консультативних місій та навчальних поїздок.

Запущений спільний пілотний проект «Дуальна освіта» на базі Головного управління ДПС у м. Києві та Національного університету ДФС у м. Ірпінь.

27 травня 2020 року підписано Меморандум про співпрацю між GIZ та ДПС, який включає такі напрямки:

запровадження окремих стандартів, передбачених Планом заходів BEPS  автоматичного обміну інформацією за стандартом CRS та CbC, автоматичного обміну фінансовою інформацією;

гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС (акцизні податки);

впровадження дуальної форми  підготовки фахівців у сфері податків та фінансів, нових практик у сфері розвитку персоналу;

зміцнення інституційних спроможностей ДПС.

ДПС – реципієнт проєкту, бенефіціар – Мінфін.

 

Проєкт «Програма підтримки управління державними фінансами України (EU4PFM): компоненти 3 і 4»

Програми EU4PFM містить 4 компоненти, а ДПС є одним з бенефіціарів ІІІ та IV компонентів Програми EU4PFM (бенефіціари – Мінфін, Держмитслужба, ДПС), які зареєстровані окремим проєктом. Партнер з розвитку – Європейський Союз, виконавець проєкту – Центральне агентство з управління проєктами Литви. Програма розрахована на 4 роки (2019 – 2022 роки). Загальний бюджет проєкту – 29,5 млн євро.

Для реалізації Програми EU4PFM має бути сформована команда з 15 осіб, 7 (2 – податковий напрям, 2 – митний напрям, IT – експерт, координація сектору управління державними фінансами, реформа державного управління) з яких будуть ключові міжнародні експерти, інші – національні. Водночас виконавець може контрактувати довгострокових (на 1 рік) та короткострокових національних і міжнародних експертів для реалізації робочого плану проєкту для кожного з бенефіціарів.

В.о. керівника проєкту – Юргіта Доменікейне, яка відповідає за HR (управління персоналом) та PAR (реформа держуправління) підкомпоненти.

Програмою EU4PFM та Робочим Планом передбачено:

а) надання технічної допомоги, зокрема послуг національних експертів, проведення консультацій, семінарів тощо;

б) придбання інформаційно-технічного обладнання, ІТ-рішень та фінансування послуг з розробки програмного забезпечення.

Очікувані результати від реалізації Програми EU4PFM направлені на зміцнення спроможності щодо:

запровадження та реалізації нової стратегії дотримання податкового законодавства та розробки системи оцінки відповідності (заходи стосуються виключно питання ризик-менеджменту);

нагляду Міністерством фінансів за діяльністю ДПС та Держмитслужби;

перегляду та адаптації бізнес-процесів у податковому та митному адмініструванні;

створення та забезпечення функціонування нового органу з фінансових розслідувань;

розширення бази оподаткування в Україні через, зокрема, вдосконалення інформаційних потоків стосовно податків;

законодавчого наближення митного законодавства та нормативно-правових актів до законодавства ЄС і передової міжнародної практики;

податкового та митного адміністрування для протидії ухиленню від сплати податків та здійснення заходів зі сприяння торгівлі.

розробки та впровадження сучасних практик управління людськими ресурсами в установах УДФ;

перегляду, адаптації та автоматизації бізнес-процесів УДФ;

перегляду та адаптації інституційних процедур, структур і практик в установах УДФ;

розробки, координування, контролю, оновлення та звітування про документи стосовно політики УДФ.

 

Проєкт «Шведсько-українське партнерство для сучасної та ефективної податкової служби – METS»

Проєктом передбачається надання консультативної допомоги, присутність постійного радника в ДПС, проведення семінарів, навчальних візитів до Швеції, підготовка рекомендацій щодо вдосконалення законодавства та адміністративної практики. Виконавець – Податкова агенція Швеції.

Основна мета проєкту – покращити спроможність податкової адміністрації та сприяти перетворенню ДПС на більш сучасну, надійну, ефективну та сервісноорієнтовану службу.

Проєкт зосереджується на розробці процедур у межах двох компонентів: «Орієнтація на платника податків» та «Управління людськими ресурсами: лідерство та командна робота».

У межах реалізації Компоненту І (Управління людськими ресурсами: лідерство та командна робота) планується здійснення заходів з розробки методології для оцінювання працівників, постійного навчання з урахуванням змін організаційної культури. Також розглядаються питання доброчесності, внутрішніх комунікацій та управління змінами.

У межах реалізації Компоненту ІІ (Орієнтація на платника податків) планується здійснення заходів щодо покращення надання послуг (як електронних, так і традиційних) платникам податків з метою підвищення рівня дотримання податкового законодавства платниками (розробка методів і стандартизація процесів, пов’язаних з наданням послуг), а також питань комунікації з платниками.

Тривалість проєкту технічної допомоги – три роки, починаючи з 2020 року.

Фінансування проєкту – за рахунок коштів Уряду Швеції через Шведське агентство міжнародної співпраці та розвитку (Sida) у координації з Посольством Королівства Швеція в Україні. Вид технічної допомоги – консультативна, водночас можлива додаткова матеріально-технічна підтримка на запит ДПС через Sida.

20 лютого 2020 року Головою ДПС та Генеральним директором Податкової агенції Швеції було підписано Меморандум про наміри щодо співпраці між Державною податковою службою України та Податковою агенцією Швеції.

09 вересня 2020 року ДПС підписано Проєктну угоду між Державною податковою службою України та Податковою агенцією Швеції, яка чітко визначає порядок координації Проєкту, порядок взаємодії, завдання та заходи у межах проєкту тощо.

Для реалізації проєкту призначено довгострокового експерта (пан Арне Якобссон), який з жовтня 2020 року працює в ДПС на постійній основі.

 

Проєкт «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)»

Партнер з розвитку: Агентство США з міжнародного розвитку. Виконавець: Фонд «Євразія» (Eurasia Foundation). Бенефіціар: Міністерство цифрової трансформації України.

Мета проєкту – надати підтримку Уряду України у виконанні помітних та успішних реформ у сфері державного управління та послуг і значно зменшити або викорінити корупцію у ключових галузях.

Строк реалізації проєкту: 04 серпня 2016 року – 03 серпня 2022 року.

03.11.2020 підписано Меморандум про співробітництво між Державною податковою службою України, Міністерством цифрової трансформації України, Фондом «Євразія» (Проєкт міжнародної технічної допомоги «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах (TAPAS)») та Міжнародною благодійною організацією «Фонд Східна Європа».

04.02.2021 ДПС включено до переліку реципієнтів проєкту.

В рамках проєкту ДПС надаватиметься підтримка у сфері створення ефективного механізму контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) на митній території України від виробника або імпортера до роздрібної реалізації.

 

Проєкт «Інтероперабельність, е-послуги та кібербезпека (EU4DigitalUA)

Партнер проєкту Європейський Союз. Виконавець проєкту Неурядова організація Академія електронного управління (Естонія). Бенефіціар – Міністерство цифрової трансформації України.

Мета проєкту: підвищення ефективності і рівня безпеки процесу надання публічних послуг та їх доступності для громадян представників бізнесу України, впровадження більшої кількості публічних електронних послуг  вищої якості, які надаються органами влади та відповідають пріоритету 2.1 «Розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація» Програми діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 471.

Строк 01 жовтня 2020 року – 31 березня 2024 року.

Меморандумом про співпрацю між Державною податковою службою України та Академією електронного управління підписано 27.04.2021.

Державну податкову службу України включено 26.05.2021 до переліку реципієнтів проєкту.

В рамках проєкту будуть надаватись послуги Державній податковій службі України щодо розробки електронних захищених веб-сервісів та/або веб-клієнтів для підключення реєстрів та доступу до даних.

Очікуваний вплив проєкту «EU4DigitalUA» в рамках виконання Меморандуму про співпрацю полягає у покращенні доступу та збільшенні якості послуг, що надаються громадянам України з використанням інструментів електронного урядування, скороченні часу надання послуг, підвищення прозорості, мінімізації корупційних ризиків та забезпеченні рівних можливостей в отриманні послуг.

Додаткові матеріали