Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта – постанови Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 «Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів»

опубліковано 18 січня 2022 о 08:24

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 року № 1386 «Про затвердження Порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів» (із змінами) (далі – постанова № 1386).

2. Виконавець заходів із відстеження

Державна податкова служба України (Департамент електронних сервісів).

3. Цілі прийняття акта

Метою прийняття постанови № 1386 є забезпечення реалізації вимог пункту 68.3 статті 68 та пунктів 70.6 і 70.16 статті 70 глави VI розділу ІІ, а також пункту 286.1 статті 286 розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі − Кодекс), затвердження порядку подання інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, для забезпечення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Грудень 2021 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Метод одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження застосовувався статистичний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, та способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу зведених даних з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про кількість суб’єктів інформаційних відносин, зокрема податкових агентів, які подали інформацію до ДПС за період 3 квартали 2021 року, порівняно зі схожими даними та аналогічним проміжком часу 2018 року.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Основною ціллю прийняття регуляторного акта передбачалось забезпечити повноту обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, шляхом затвердження порядку подання суб’єктами інформаційних відносин ДПС та/або її територіальним органам інформації, необхідної для забезпечення ведення обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, а також обчислення та справляння податків і зборів.

Дія акта поширюється на всіх суб’єктів інформаційних відносин.

Рівень поінформованості суб’єктів інформаційних відносин про періодичне подання органам ДПС та/або її територіальним органам податкової інформації є високим. Регуляторний акт оприлюднено на офіційному вебпорталі ДПС.

На початок ІV кварталу 2021 року органами ДПС отримано інформацію від 432,4 тис. податкових агентів (445,9 тис. – за аналогічний період 2018 року) щодо 3 849,5 тис. фізичних осіб (4 120,0 тис. – за аналогічний період 2018 року), зокрема щодо дати прийняття на роботу або звільнення з роботи фізичних осіб, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на їх користь, а також сум нарахованого та утриманого з них податку.

Результати періодичного відстеження свідчать, що кількість податкових агентів та фізичних осіб, стосовно яких такими податковими агентами подано інформацію, у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зменшилась
на 3,12 та 7,03 відсотка відповідно.

Наведені показники буде використано як порівняльні дані для аналізу результативності регуляторного акта під час проведення подальших періодичних відстежень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Оскільки наявність достовірної інформації про платників податків, об’єкти оподаткування та об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, створює умови для здійснення податкового контролю, прийняття регуляторного акта опосередковано впливає на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів.

Ефективність регуляторного акта полягає у забезпеченні повноти обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, що буде визначено на основі порівняльних даних при проведенні періодичних відстежень результативності регуляторного акта.

Результатом реалізації регуляторного акта є надходження достовірної інформації від суб’єктів інформаційних відносин та оперативне взяття на облік  платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів. 

 

В. о. Голови Державної
податкової служби України

 

Тетяна КІРІЄНКО