Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Стан розгляду судових справ (станом на 01.12.2020)

опубліковано 09 грудня 2020 о 09:42

Протягом січня-листопада 2020 року (станом на 01.12.2020) на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 92 тис. справ на суму 331,8 млрд грн. Розглянуто 24,3 тис. справ на суму 79,1 млрд грн., з них: на користь органів ДПС – 14,1 тис. справ (у т.ч.  немайнові спори) на суму 47,34 млрд грн., та на користь платників податків – 10,2 тис. справ на 31,74 млрд гривень.

 Із загальної кількості справ, що у звітному періоді перебували (перебувають) на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становили справи за позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсним/нечинними податкових повідомлень-рішень – 45,5 тис справ на суму 233,9 млрд грн. Розглянуто 9,8 тис справ на загальну суму 49,61 млрд грн., з них на користь органів ДПС - 4,1 тис справ на 27,13 млрд гривень.

За результатами організації правової роботи при супроводження справ у судах вжито заходів для позитивного вирішення справ, а саме:

1. Суд апеляційної інстанції підтримав позицію Офісу ВПП ДПС, викладену в акті перевірки, та дійшов висновку, що при здійснені платником податку операцій з продажу/обміну товарів, виконання робіт, надання послуг з пов`язаними з таким платником особами, або за операціями з давальницькою сировиною всі витрати, понесені у зв`язку з такими операціями, не повинні перевищувати отримані від таких операцій доходи, тобто ці операції згідно законодавства не призводять до виникнення збитків у податковому обліку.

Так, постановою Третього апеляційного адміністративного суду від 12.10.2020 у справі № 804/11212/14  апеляційну скаргу платника податків залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін, відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення про зменшення збитків з податку на прибуток у розмірі 1,4 млрд гривень.

2.   Суд апеляційної інстанції підтримав позицію Офісу ВПП ДПС та дійшов висновку, що неведення обліку у встановленому порядку за місцем реалізації паливно-мастильних матеріалів є порушенням платником податків положень Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпустку та облік нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України, яка затверджена Наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного врегулювання та споживчої політики № 281/171/578/155 від 20.05.2008.

Так, постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.10.2020 у справі № 640/2008/20 апеляційну скаргу Офісу ВПП ДПС задоволено, рішення суду першої інстанції скасовано, прийнято нове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення про застосування штрафних санкцій у розмірі 18,9 млн. гривень.

3. Контролюючим органом забезпечено якісне супроводження справи № 816/1707/15, що призвело до винесення постанови Верховного Суду на користь контролюючого органу за адміністративним позовом Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими донараховано зобов’язань у загальному розмірі 1,4 млн. гривень.

За результатами перевірки податковим органом встановлено завищення платником у декларації з податку на прибуток від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2-4 квартали 2011 року на загальну суму 1,28 млн. грн. та заниження податку на прибуток підприємств на суму 128 779 гривень.

Вказане порушення було допущено по причині неврахування КП ПОР «Полтававодоканал» в 3 кварталі 2011 році в складі інших доходів суми безнадійної кредиторської заборгованості в розмірі 1,28 млн. грн, яка обліковувалася по рахунку бухгалтерського обліку № 631.1 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками, субрахунок розрахунки з дебіторами та кредиторами» перед ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», по якій минув термін позовної давності, що призвело до заниження доходів на 1,28 млн. грн. за 2 півріччя 2011 та завищення витрат у сумі 643 898 грн в т.ч.: 2012 рік у сумі 321 949 грн, за 2013 рік у сумі 321 949 гривень.

У ході судового розгляду справи представниками контролюючого органу  доведено наступне:

- Згідно зі статтею 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується. Отже, переривання перебігу позовної давності пов`язується саме із вчиненням особою-боржником дії, тобто його активною поведінкою.

Доказів на підтвердження погашення заборгованості в розмірі 1,28 млн. грн перед своїм контрагентом КП ПОР «Полтававодоканал» або вчинення інших конкретних дій, спрямованих на погашення боргу перед кредитором, позивачем не надано.

- Неналежність у якості доказу відповідно до ст. 70 КАС України (для підтвердження правомірності обліку прострочено кредиторської заборгованості) акту звірки взаємних розрахунків (послуг з очистки стоків) від 25 травня 2015 року в якому зазначено сальдо станом на 17 квітня 2015 року в сумі 1,29 млн. грн, оскільки він не підписаний з боку ВАТ «Карлівський машинобудівний завод».

- Систематичне порушення КП ПОР «Полтававодоканал» умов договору про реструктуризацію,  у частині несплати заборгованості з 2012 року перед ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», що є підставою для розірвання в односторонньому порядку вказаного договору відповідно до п.6.1.

- Відсутність у платника доказів та пояснень наявності поважних причин несплати даної заборгованості перед контрагентом, що і підтвердило наявність підстав для віднесення вказаної заборгованості до безнадійної та призвело до необґрунтованого заниження доходів платника податку та несплати податку на прибуток за перевіряємий період.

Верховним Судом в постанові від 03.11.2020 підтримано позицію контролюючого органу.

4. Суд першої інстанції взяв до уваги наведені ГУ ДПС у Хмельницькій області аргументи про те, що платником податків під час проведення перевірки не надано первинних документів, на підставі яких таким платником формувались регістри бухгалтерського обліку та, відповідно, складалась фінансова звітність, та на підставі яких можна зробити висновок щодо правильності формування показників декларацій з податку на прибуток. Разом з тим, платником податків не надано до перевірки документальних доказів того, що придбані ним товари, роботи та послуги на загальну суму 95,64 млн. грн  без ПДВ, при придбанні яких був сформований податковий кредит, використані ним у власній господарській діяльності.

З огляду на вищенаведене, рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.11.2020 у справі № 560/1158/20 відмовлено в задоволенні адміністративного позову платника податків до ГУ ДПС у Хмельницькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 32,56 млн. грн., винесених за наслідками документальної планової невиїзної перевірки.

Також на розгляді перебуває 77 судових справ пов’язаних із прийняттям громадян на публічну службу, її проходженням та звільненням з публічної служби (трудові спори), з яких у 21 справі рішення винесено на користь ДПС або не вплинуло на права та законні інтереси ДПС (27 відс.); на користь позивача – 7 справ (9 відс.); відсутнє рішення, що набрало законної сили/на розгляді – 49 справ (64 відс.).

Серед вищевказаних справ на розгляді в судах перебувають резонансні справи щодо визнання протиправними дії Кабміну та ДПС.

Зокрема, на розгляді знаходиться позовна заява щодо поновлення на посаді особи, звільненої відповідно до статті 871 Закону України «Про державну службу».

Забезпечено належне представництво інтересів ДПС у господарських спорах за позовами Ірпінської фінансово-юридичної академії у формі ТОВ та Виконавчого комітету Криворізької міської ради, за результатом якого недопущено стягнення з фонду ДПС грошових коштів на загальну суму 4 868 176,99 грн.

Також забезпечено належне представництво інтересів ДПС у справі за позовом Особи 1 до Кабінету Міністрів України та ДПС про визнання протиправними дій та скасування рішень, за результатом якого недопущено скасування Розпоряджень Кабінету Міністрів України №465-р від 23.04.2020 та №521-р від 13.05.2020 про призначення Особи 2 на посаду Голови ДПС та Особи 3 на посаду заступника Голови ДПС.

Щотижня проводиться збір та узагальнення інформації від територіальних органів щодо справ, пов’язаних із проходженням публічної служби, що призначені на наступний тиждень та розглянуті на поточному тижні.

Здійснено доведення наявної судової практики до територіальних органів ДПС листами № 13132/7/99-00-05-01-03-07, 13168/7/99-00-05-01-03-07 від 31.07.2020 та рекомендації щодо супроводження судових спорів листами №12466/7/99-00-05-01-03-07 від 24.07.2020 та №11856/7/99-00-05-01-03 від 16.07.2020.

Разом з тим, протягом січня-листопада поточного року Департаментом правової роботи забезпечено судове супроводження по 447 справах в судах різних інстанцій.

Значний кількість судових справ, які перебувають на супроводженні в Департаменті стосується вимог щодо зобов’язання ДПС збільшити в СЕА суму, на яку платник податків має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування в ЄРПН - загальна  кількість справ, які перебувають на розгляді в судах ( І, ІІ, ІІІ інстанції): 108 судових справ на суму 1 505 538,5 тис. грн;

Крім того, Департаментом досягнуто значного прогресу у забезпеченні виконанні судових рішень вказаної категорії – протягом січня – листопада  2020 року фактично виконано 60 судових рішень, на суму 594 474 тис. грн.

Водночас, протягом січня-листопада поточного року здійснено контроль та вжито заходів по організації роботи підрозділів правового забезпечення територіальних органів ДПС, зокрема:

щодо розробки рекомендацій з питань організації правової та ведення позовної роботи в органах ДПС: аналіз неврегульованих питань та проблемних питань, які виникають на рівні територіальних органів ДПС, та складення за результатом такого аналізу рекомендацій (листи ДПС № 2737/7/99-00-08-01-02-07 від 19.02.2020, № 6965/7/99-00-08-02-02-07 від 07.05.2020, № 15122/7/99-00-05-02-03-07 від 28.08.2020, № 15522/7/99-00-05-02-02-07 від 03.09.2020, № 19599/7/99-00-05-02-03-08 від 30.10.2020, № 20748/7/99-00-05-02-02-07 від 18.11.2020);

щодо узагальнення правозастосовчої практики за результатами розгляду спорів за участі органів ДПС: відповідно до п.2.7 Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводженні справ у судах, затвердженим наказом ДПС від 17.10.2019 № 124 (далі – Порядок 124) здійснено моніторинг згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень (далі - ЄДРСР) висновків Верховного суду, які відповідно до частини 5 статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та здійснення узагальнення таких висновків за періодичністю та по окремим категоріям справ (листи Департаменту № 668/99-00-07 від 21.05.2020, № 6481/99-00-08-02-02-08 від 21.05.2020, № 1398/99-00-05-02-02-08  від 03.07.2020; № 2378/99-00-05-02-08 від 18.08.2020, № 2495/99-00-05-02-02-08 від 21.08.2020, № 3292/99-00-05-02-03-08 від 29.09.2020, листи ДПС № 9648/7/99-00-05-02-02-07 від 17.06.2020, № 10817/7/99-00-05-02-02-07 від 03.07.2020, № 14342/7/99-00-05-02-03-07 від 18.08.2020, № 14780/7/99-00-05-03-07 від 21.08.2020, № 17446/7/99-00-05-02-03-07 від 29.09.2020, № 18225/7/99-00-05-02-03 від 09.10.2020, № 18749/7/99-00-05-02-02-07 від 20.10.2020);

щодо здійснення контролю за станом організації правової роботи, супроводження справ у судах, систематизації законодавства у підвідомчих структурних підрозділах територіальних органів ДПС: здійснено контролю за станом супроводження судових справ окремих категорій, розглянуто рішень про недоцільність оскарження судового рішення, прийнятих територіальним органом ДПС, розгляд окремих ухвал, що надходять до ДПС, підготовка матеріалів директору Департаменту на селекторні наради тощо (лист ДПС № 1929/7/99-00-08-02-03-07 від 05.02.2020, № 3588/7/99-00-08-02-03-07 від 03.03.2020, № 7321/7/99-00-08-02-03-08 від 14.05.2020, № 9381/7/99-00-05-02-02-07 від 12.06.2020, № 15196/7/99-00-05-02-03-08 від 28.08.2020, № 17039/7/99-00-05-02-03-07 від 23.09.2020, № 18621/7/99-00-05-02-03-07 від 16.10.2020, № 18535/7/99-00-05-02-03-07 від 16.10.2020, № 18531/7/99-00-05-02-03-07 від 16.10.2020, № 18733/7/99-00-05-02-02-07 від 19.10.2020, № 18766/7/99-00-05-02-03-07 від 20.10.2020, № 19173/7/99-00-05-02-02-07 від 26.10.2020, № 19364/7/99-00-05-02-03-07, № 19268/7/99-00-05-02-02-07 від 26.10.2020 від 27.10.2020, № 19296/7/99-00-05-02-03-07 від 27.10.2020, № 19408/7/99-00-05-02-02-07 від 27.10.2020, № 20745/7/99-00-05-02-07 від 18.11.2020, № 21385/7/99-00-05-02-02-07 від 27.11.2020). Всього розглянуто 220 листів територіальних органів ДПС стосовно прийнятих рішень про недоцільність оскарження судових рішень, прийнятих на користь платників податків.

Також здійснюється взаємодія з структурними підрозділами ДПС, в частині узагальнення правозастосовчої практики, формування правових позицій, єдиних підходів до вирішення правових питань тощо врегульований п.2.7 Порядком № 124 (листи Департаменту № 668/99-00-07 від 21.05.2020,  № 6481/99-00-08-02-02-08 від 21.05.2020, № 1398/99-00-05-02-02-08 від 03.07.2020, № 2378/99-00-05-02-02-08 від 18.08.2020, № 2495/99-00-05-02-02-08 від 21.08.2020; листи ДПС № 9648/7/99-00-05-02-02-07 від 17.06.2020, № 10817/7/99-00-05-02-02-07 від 03.07.2020, № 14342/7/99-00-05-02-03-07 від 17.08.2020, № 14780/7/99-00-05-03-07 від 21.08.2020, № 17446/7/99-00-05-02-03-07 від 29.09.2020, № 3543/99-00-05-02-03-08 від 09.10.2020, № 3712/99-00-05-02-02 від 20.10.2020, № 3951/99-00-05-02-02).

Протягом січня-листопада поточного року прийнято участь у розгляді звернень, скарг платників податків, запитів державних органів та інші,  що надходять до ДПС, та Департаментом правової роботи як співвиконавцем таких запитів підготовлено та направлено 382 службових листа до структурних підрозділів ДПС. Безпосередньо Департаментом, як головним виконавцем розглянуто та надано відповіді на 49 скарг, листів платників податків, у тому числі ті які скеровані для розгляду Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Рабою бізнес омбудсмена, Міністерством фінансів.

Розглянуто та надано відповіді на 50 судових запитів, ухвал судів, якими зобов’язано ДПС надати витребувану судом інформацію та документи.

Крім того прийнято участь в аналізі ефективності прийнятих законодавчих та інших  нормативно-правових  актів  у  сфері банкрутства та надано відповіді на поставленні Міністерством юстиції України питання.

Забезпечено також участь у 4 онлайн зустрічах із заінтересованими сторонами щодо обговорення актуальних питань  в рамках Моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів у сферах правового регулювання банкрутства, виконання судових рішень та рішень інших органів(посадових осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, адвокатури та адвокатської діяльності, організованою експертною групою з питань  правосуддя та кримінальної юстиції Директорату  правосуддя  та кримінальної  юстиції  Міністерства  юстиції.

09.10.2020 відбувся круглий стіл на тему : «Податкові спори: питання захисту інтересів держави», участь в якому взяли судді Верховного Суду, представники ДПС зокрема і представники Департаменту правової роботи та представники Міністерства фінансів України.

Разом з тим, для надання практичної допомоги юридичним підрозділам територіальних органів ДПС (ДФС) у підсистемі АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» діє механізм публікації позитивних справ, по яких винесені остаточні судові рішення на користь Держави, тобто справи, які містять позитивний досвід. Так, станом на 01.12.2020 до інформаційної системи внесено 441 справу з позитивного досвіду.

Водночас, з метою визначення норм, тлумачення яких значно впливає (буде впливати) на дохідну/видаткову частину Державного бюджету України та щодо яких відсутня стала судова практика, за допомогою підсистеми АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» здійснюється постійний моніторинг практикоутворюючих справ. На сьогодні, в базі даних міститься інформація по 518 таким справам.