Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Стан розгляду судових справ (станом на 01.01.2021)

опубліковано 19 січня 2021 о 11:35

Протягом січня-грудня 2020 року (станом на 01.01.2021) на розгляді у судах різних інстанцій перебувало 93,9 тис. справ на суму 335,45 млрд грн. Розглянуто 26,9 тис. справ на суму 89,15 млрд грн, з них: на користь органів ДПС – 16,36 тис справ (у т.ч.  немайнові спори) на суму 57,1 млрд грн., та на користь платників податків – 10,55 тис справ на 32,05 млрд гривень.

 Із загальної кількості справ, що у звітному періоді перебували (перебувають) на розгляді в судах різних інстанцій, одну з ключових категорій становили справи за позовами платників податків до органів ДПС про визнання недійсним/нечинними податкових повідомлень-рішень – 45,1 тис справ на суму 229,7 млрд грн. Розглянуто 10,5 тис справ на загальну суму 51,4 млрд грн., з них на користь органів ДПС - 4,9 тис справ на 28,4 млрд гривень.

За результатами організації правової роботи при супроводження справ у судах вжито заходів для позитивного вирішення справ, а саме:

І. Контролюючим органом забезпечено якісне супроводження справи № 816/1707/15, що призвело до винесення постанови Верховного Суду на користь контролюючого органу за адміністративним позовом Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал» про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, якими донараховано зобов’язань у загальному розмірі 1,4 млн гривень.

За результатами перевірки податковим органом встановлено завищення платником у декларації з податку на прибуток від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток за 2-4 квартали 2011 року на загальну суму 1,3 млн грн. та заниження податку на прибуток підприємств на суму 0,1 млн гривень.

Вказане порушення було допущено по причині неврахування КП ПОР «Полтававодоканал» в 3 кварталі 2011 році в складі інших доходів суми безнадійної кредиторської заборгованості в розмірі 1,3 млн грн, яка обліковувалася по рахунку бухгалтерського обліку № 631.1 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками, субрахунок розрахунки з дебіторами та кредиторами» перед ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», по якій минув термін позовної давності, що призвело до заниження доходів на 1,3 млн грн за  2 півріччя 2011 та завищення витрат у сумі 0,6 млн грн в т.ч.: 2012 рік у сумі 321 949 грн, за 2013 рік у сумі 321 949 гривень.

У ході судового розгляду справи представниками контролюючого органу  доведено наступне:

1. Згідно зі статтею 264 ЦК України перебіг позовної давності переривається вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов`язку. Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується. Отже, переривання перебігу позовної давності пов`язується саме із вчиненням особою-боржником дії, тобто його активною поведінкою.

Доказів на підтвердження погашення заборгованості в розмірі 1,3 млн грн перед своїм контрагентом КП ПОР «Полтававодоканал» або вчинення інших конкретних дій, спрямованих на погашення боргу перед кредитором, позивачем не надано.

2. Неналежність у якості доказу відповідно до ст. 70 КАС України (для підтвердження правомірності обліку прострочено кредиторської заборгованості) акту звірки взаємних розрахунків (послуг з очистки стоків) від 25 травня 2015 року в якому зазначено сальдо станом на 17 квітня 2015 року в сумі 1,3 млн грн, оскільки він не підписаний з боку ВАТ «Карлівський машинобудівний завод».

3. Систематичне порушення КП ПОР «Полтававодоканал» умов договору про реструктуризацію,  у частині несплати заборгованості з 2012 року перед ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», що є підставою для розірвання в односторонньому порядку вказаного договору відповідно до п.6.1.

4. Відсутність у платника доказів та пояснень наявності поважних причин несплати даної заборгованості перед контрагентом, що і підтвердило наявність підстав для віднесення вказаної заборгованості до безнадійної та призвело до необґрунтованого заниження доходів платника податку та несплати податку на прибуток за перевіряємий період.

Верховним Судом в постанові від 03.11.2020 підтримано позицію контролюючого органу.

ІІ. Суд першої інстанції взяв до уваги наведені ГУ ДПС у Хмельницькій області аргументи про те, що платником податків під час проведення перевірки не надано первинних документів, на підставі яких таким платником формувались регістри бухгалтерського обліку та, відповідно, складалась фінансова звітність, та на підставі яких можна зробити висновок щодо правильності формування показників декларацій з податку на прибуток. Разом з тим, платником податків не надано до перевірки документальних доказів того, що придбані ним товари, роботи та послуги на загальну суму 96 млн грн  без ПДВ, при придбанні яких був сформований податковий кредит, використані ним у власній господарській діяльності.

З огляду на вищенаведене, рішенням Хмельницького окружного адміністративного суду від 19.11.2020 у справі № 560/1158/20 відмовлено в задоволенні адміністративного позову платника податків до ГУ ДПС у Хмельницькій області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 32, 561 млн грн, винесених за наслідками документальної планової невиїзної перевірки.

ІІІ. Окружним адміністративним судом м. Києва підтримано позицію ГУ ДПС в Івано-Франківській області, встановлено порушення платником податків термінів сплати самостійно визначеного грошового зобов`язання по рентній платі за видобування нафти, природного газу, визначених п. 257.5 ст. 257 ПК України, підтверджено правомірність винесених контролюючим органом податкових повідомлень-рішень про застосування штрафу за несвоєчасну сплату узгоджених грошових зобов`язань відповідно до ст. 126 ПК України.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 03.12.2020 у справі № 826/8451/18 за позовом платника податків до ГУ ДПС в Івано-Франківській області про визнання протиправними і скасування податкових повідомлень-рішень в задоволенні позову відмовлено в повному обсязі. Таким чином, контролюючим органом забезпечено можливість отримання додаткових 7 млн. грн. надходжень до державного бюджету.

IV. Кіровоградським окружним адміністративним судом підтримано позицію ГУ ДПС у Кіровоградській області, встановлено порушення платником податків положень пп. 44.1 - 44.3, 44.6 ст. 44 Податкового кодексу України в частині незабезпечення ведення обліку доходів і витрат, а також зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Платником податків не було підтверджено первинними документами спірні суми податкових вигод, задекларовані ним у податковій звітності, у зв`язку з чим спірні суми податкових вигод є такими, що сформовані у період їх декларування безпідставно та не підлягають включенню до складу таких податкових вигод цього періоду, що дає право податковому органу для їх невизнання.

Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду від 02.12.2020 у справі № 340/1541/20 за позовом платника податків до ГУ ДПС у Кіровоградській області про визнання протиправними і скасування податкових повідомлень-рішень в задоволенні позову відмовлено в повному обсязі.

Таким чином, контролюючим органом забезпечено можливість отримання додаткових 14,15 млн. грн. надходжень до державного бюджету.

Разом з тим, протягом 2020 року Департаментом супроводження судових справ забезпечено судове супроводження по 782 справах в судах різних інстанцій.

Значний кількість судових справ, які перебувають на супроводженні в Департаменті стосується вимог щодо зобов’язання ДПС збільшити в СЕА суму, на яку платник податків має право зареєструвати податкові накладні / розрахунки коригування в ЄРПН - загальна кількість справ, які перебувають на розгляді в судах ( І, ІІ, ІІІ інстанції): 109 судових справ на суму 1 505 595,5 тис. грн;

Крім того, Департаментом досягнуто значного прогресу у забезпеченні виконанні судових рішень вказаної категорії – протягом 2020 року фактично виконано 60 судових рішень, на суму 594 474 тис. грн.

Протягом січня-грудня поточного року здійснено контроль та вжито заходів по організації роботи підрозділів правового забезпечення територіальних органів ДПС, зокрема:

щодо розробки рекомендацій з питань організації правової та ведення позовної роботи в органах ДПС: аналіз неврегульованих питань та проблемних питань, які виникають на рівні територіальних органів ДПС, та складення за результатом такого аналізу рекомендацій (листи ДПС № 2737/7/99-00-08-01-02-07 від 19.02.2020, № 6965/7/99-00-08-02-02-07 від 07.05.2020, № 15122/7/99-00-05-02-03-07 від 28.08.2020, № 15522/7/99-00-05-02-02-07 від 03.09.2020, № 19599/7/99-00-05-02-03-08 від 30.10.2020, № 22364/7/99-00-05-02-07 від 14.12.2020);

щодо узагальнення правозастосовчої практики за результатами розгляду спорів за участі органів ДПС: відповідно до п.2.7 Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводженні справ у судах, затвердженим наказом ДПС від 17.10.2019 № 124 (далі – Порядок 124) здійснено моніторинг згідно з Єдиним державним реєстром судових рішень (далі - ЄДРСР) висновків Верховного суду, які відповідно до частини 5 статті 13 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права, та здійснення узагальнення таких висновків за періодичністю та по окремим категоріям справ (листи Департаменту № 668/99-00-07 від 21.05.2020, № 6481/99-00-08-02-02-08 від 21.05.2020, № 1398/99-00-05-02-02-08 від 03.07.2020; № 2378/99-00-05-02-08 від 18.08.2020, № 2495/99-00-05-02-02-08 від 21.08.2020, № 3292/99-00-05-02-03-08 від 29.09.2020, листи ДПС № 9648/7/99-00-05-02-02-07 від 17.06.2020, № 10817/7/99-00-05-02-02-07 від 03.07.2020, № 14342/7/99-00-05-02-03-07 від 18.08.2020, № 14780/7/99-00-05-03-07 від 21.08.2020, № 17446/7/99-00-05-02-03-07 від 29.09.2020, № 18225/7/99-00-05-02-03 від 09.10.2020, № 18749/7/99-00-05-02-02-07 від 20.10.2020, № 20748/7/99-00-05-02-02-07 від 18.11.2020, № 4710/99-00-05-02-02-08 від 11.12.2020);

щодо здійснення контролю за станом організації правової роботи, супроводження справ у судах, систематизації законодавства у підвідомчих структурних підрозділах територіальних органів ДПС: здійснено контролю за станом супроводження судових справ окремих категорій, розглянуто рішень про недоцільність оскарження судового рішення, прийнятих територіальним органом ДПС, розгляд окремих ухвал, що надходять до ДПС, підготовка матеріалів директору Департаменту на селекторні наради тощо (лист ДПС № 1929/7/99-00-08-02-03-07 від 05.02.2020, № 3588/7/99-00-08-02-03-07 від 03.03.2020, № 7321/7/99-00-08-02-03-08 від 14.05.2020, № 9381/7/99-00-05-02-02-07 від 12.06.2020, № 15196/7/99-00-05-02-03-08 від 28.08.2020, № 17039/7/99-00-05-02-03-07 від 23.09.2020, № 18621/7/99-00-05-02-03-07 від 16.10.2020, № 18535/7/99-00-05-02-03-07 від 16.10.2020, № 18531/7/99-00-05-02-03-07 від 16.10.2020, № 18733/7/99-00-05-02-02-07 від 19.10.2020, № 18766/7/99-00-05-02-03-07 від 20.10.2020, № 19173/7/99-00-05-02-02-07 від 26.10.2020, № 19364/7/99-00-05-02-03-07, № 19268/7/99-00-05-02-02-07 від 26.10.2020 від 27.10.2020, № 19296/7/99-00-05-02-03-07 від 27.10.2020, № 19408/7/99-00-05-02-02-07 від 27.10.2020, № 20745/7/99-00-05-02-07 від 18.11.2020, № 21385/7/99-00-05-02-02-07 від 27.11.2020). Всього розглянуто 220 листів територіальних органів ДПС стосовно прийнятих рішень про недоцільність оскарження судових рішень, прийнятих на користь платників податків.

Також здійснюється взаємодія з структурними підрозділами ДПС, в частині узагальнення правозастосовчої практики, формування правових позицій, єдиних підходів до вирішення правових питань тощо врегульований п.2.7 Порядком № 124 (листи Департаменту № 668/99-00-07 від 21.05.2020,  № 6481/99-00-08-02-02-08 від 21.05.2020, № 1398/99-00-05-02-02-08 від 03.07.2020, № 2378/99-00-05-02-02-08 від 18.08.2020, № 2495/99-00-05-02-02-08 від 21.08.2020; листи ДПС № 9648/7/99-00-05-02-02-07 від 17.06.2020, № 10817/7/99-00-05-02-02-07 від 03.07.2020, № 14342/7/99-00-05-02-03-07 від 17.08.2020, № 14780/7/99-00-05-03-07 від 21.08.2020, № 17446/7/99-00-05-02-03-07 від 29.09.2020, № 3543/99-00-05-02-03-08 від 09.10.2020, № 3712/99-00-05-02-02 від 20.10.2020, № 3951/99-00-05-02-02).

Протягом січня-грудня поточного року прийнято участь у розгляді звернень, скарг платників податків, запитів державних органів та інші, що надходять до ДПС, та Департаментом правової роботи як співвиконавцем таких запитів підготовлено та направлено 411 службових листа до структурних підрозділів ДПС. Безпосередньо Департаментом, як головним виконавцем розглянуто та надано відповіді на 52 скарг, листів платників податків, у тому числі ті які скеровані для розгляду Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, Рабою бізнес омбудсмена, Міністерством фінансів.

Розглянуто та надано відповіді на 54 судових запитів, ухвал судів, якими зобов’язано ДПС надати витребувану судом інформацію та документи.

Крім того прийнято участь в аналізі ефективності прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері банкрутства та надано відповіді на поставленні Міністерством юстиції України питання.

Забезпечено також участь у 4 онлайн зустрічах із заінтересованими сторонами щодо обговорення актуальних питань в рамках Моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих нормативно-правових актів у сферах правового регулювання банкрутства, виконання судових рішень та рішень інших органів(посадових осіб), судово-експертної діяльності, судоустрою та судочинства, кримінальної юстиції, адвокатури та адвокатської діяльності, організованою експертною групою з питань правосуддя та кримінальної юстиції Директорату правосуддя  та кримінальної юстиції Міністерства  юстиції.

09.10.2020 відбувся круглий стіл на тему : «Податкові спори: питання захисту інтересів держави», участь в якому взяли судді Верховного Суду, представники ДПС зокрема і представники Департаменту правової роботи та представники Міністерства фінансів України.

Разом з тим, для надання практичної допомоги юридичним підрозділам територіальних органів ДПС (ДФС) у підсистемі АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» діє механізм публікації позитивних справ, по яких винесені остаточні судові рішення на користь Держави, тобто справи, які містять позитивний досвід. Так, станом на 01.12.2020 до інформаційної системи внесено 441 справу з позитивного досвіду.

Водночас, з метою визначення норм, тлумачення яких значно впливає (буде впливати) на дохідну/видаткову частину Державного бюджету України та щодо яких відсутня стала судова практика, за допомогою підсистеми АІС «Суди» ІТС «Податковий блок» здійснюється постійний моніторинг практикоутворюючих справ. На сьогодні, в базі даних міститься інформація по 518 таким справам.

 

Врегулювання спорів щодо відмови у реєстрації податкових накладних

 

Департамент супроводження судових справ здійснює організацію, планування, координацію та контроль за роботою підрозділів правової роботи територіальних органів ДПС, в тому числі в частині супроводження судових справ про скасування рішень комісій про відмову у реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, неврахування таблиці даних платників податків, зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, зобов’язання зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також виключення платників податків з переліку платників податку, які відповідають критеріям ризиковості платника податків.

Так, станом на 31.12.2020 на супроводженні знаходиться 12 500 судових справи за період 2019-2020 років, з яких:

4 588 – перебувають на розгляді окружних адміністративних судів;

2 949 – оскаржуються в апеляційному порядку;

4 857 – набрали законної сили.