Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДПС України від 03.09.2020 № 468 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби" (із змінами)

, опубліковано 27 жовтня 2023 о 13:52

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 Н А К А З

 03.09.2020                                                                                                            № 468

 

Із змінами, внесеними наказами ДПС
від  25.01.2021  № 134
від  31.03.2021  № 393
від  16.06.2022  № 326
від  17.04.2023  № 252
від  11.07.2023  № 555
від  25.10.2023  № 877

 

Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби

 

Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції» (зі змінами) (далі – Закон), Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.07.2021 за № 914/36536, з метою визначення в органах Державної податкової служби внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення, забезпечення належної організації роботи з цих питань та встановлення єдиного порядку документування такої діяльності, а також враховуючи вимоги листа Міністерства юстиції України від 24.06.2020 № 27808/37168-61-20/10.1.1 (вх. ДПС № 26414/5 від 24.06.2020), 

НАКАЗУЮ:

1.  Затвердити Методичні рекомендації з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2.  Керівникам структурних підрозділів ДПС відповідно до функціональних повноважень забезпечити:

2.1. ознайомлення з цим наказом підлеглих працівників та організацію його вивчення у межах проведення внутрішніх навчань.

Термін – місяць;

2.2. виконання та дотримання вимог Закону і цього наказу під час організації роботи з повідомленнями про корупцію та інформацією про викривачів та їхніх близьких осіб.

3. Департаменту інформаційних технологій (Капустинський Олександр) забезпечити надання (за потреби) доступу працівникам Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції до перегляду в ІКС «Управління документами» вхідної картотеки з індексом «ППК» та необхідної їм практичної та методичної допомоги з питань роботи в ІКС «Управління документами».

4.  Інформаційно-довідковому департаменту (Романов Іван) забезпечити функціонування окремих напрямів багатоканального номера телефону Контакт-центру ДПС відповідно до вимог підпункту 1.3.5 пункту 1.3 Методичних рекомендацій.

Термін – постійно.

5.  Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції (Томських Сергій):

5.1. організувати роботу з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону та цього наказу;

5.2. забезпечити надання необхідної методичної та практичної допомоги працівникам ДПС під час роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону з урахуванням цього наказу;

5.3. забезпечити контроль за станом роботи з повідомленнями про корупцію в ДПС та її територіальних органах відповідно до законодавства та розпорядчих документів ДПС з урахуванням цього наказу.

6.  Департаменту організації роботи Служби (Довжук Валентина) забезпечити отримання та реєстрацію повідомлень про корупцію відповідно до вимог Методичних рекомендацій.

7.  Керівникам головних управлінь ДПС в областях та м. Києві, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків (далі – територіальні органи ДПС) відповідно до Закону, з урахуванням цього наказу забезпечити:

7.1. вжиття необхідних організаційно-управлінських заходів щодо створення умов, необхідних уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) та іншим структурним підрозділам для роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію;

7.2. створення (реєстрацію) технологічних адрес електронної пошти (e-mail) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та особистих адрес електронної пошти (e-mail) керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до вимог Положення про порядок використання електронної пошти Державної податкової служби України з доступом до мережі Інтернет, затвердженого наказом ДПС від 28.11.2019 № 186;

7.3. розміщення на субсайтах вебпорталу ДПС інформації про технологічні адреси електронної пошти (e-mail), зазначені у  підпункті 7.2 пункту 7 цього наказу;

7.4. визначення працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальних за  ідентифікацію повідомлень про корупцію, організацію їх обліку, формування і зберігання матеріалів розгляду повідомлень про корупцію;

7.5. визначення в уповноважених підрозділах з питань запобігання та виявлення корупції окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів;

7.6. організацію вивчення розділу VIII «Захист викривачів» Закону та цього наказу у межах проведення економічних навчань.Термін – місяць;

7.7. неухильне дотримання підлеглими Закону та Методичних рекомендацій під час роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію.

8.  Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПС від 27.02.2020 № 108 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної податкової служби» та від 15.05.2020 № 212 «Про внесення змін до наказу ДПС від 27.02.2020 № 108».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Голова                                                                                       Олексій ЛЮБЧЕНКО