Державна податкова служба України
Офіційний вебпортал
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Наказ ДПС України від 03.09.2020 № 468 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби" (із змінами)

опубліковано 02 квітня 2021 о 13:52

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

 Н А К А З

 03.09.2020                                                                                                            № 468

 Із змінами, внесеними наказами ДПС
від  25.01.2021  № 134
від  31.03.2021  № 393


Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби

 Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII  «Про запобігання корупції» (зі змінами) (далі – Закон), Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 року № 227 (зі змінами), Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.03.2020 № 102/20, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21.04.2020 за № 361/34644, з метою визначення в органах Державної податкової служби внутрішніх процедур і механізмів прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, перевірки та належного реагування на такі повідомлення, забезпечення належної організації роботи з цих питань та встановлення єдиного порядку документування такої діяльності, а також враховуючи вимоги листа Міністерства юстиції України від 24.06.2020 № 27808/37168-61-20/10.1.1 (вх. ДПС № 26414/5 від 24.06.2020),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби (далі – Методичні рекомендації), що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів ДПС відповідно до функціональних повноважень забезпечити:

2.1. ознайомлення з цим наказом підлеглих працівників та організацію його вивчення у межах проведення внутрішніх навчань.

Термін – місяць;

2.2. виконання та дотримання вимог Закону і цього наказу під час організації роботи з повідомленнями про корупцію та інформацією про викривачів та їхніх близьких осіб.

3. Департаменту електронних сервісів (Булковська Ліля) забезпечити:

3.1. надання доступу працівникам Управління з питань запобігання та виявлення корупції на перегляд в ІТС «Управління документами» вхідної картотеки з індексом «ППК».

Термін – два тижні;

3.2. надання необхідної практичної та методичної допомоги працівникам Управління з питань запобігання та виявлення корупції з питань роботи в  ІТС «Управління документами».

Термін – постійно.

4. Інформаційно-довідковому департаменту ДПС (Романов Іван) забезпечити функціонування окремих напрямів багатоканального номера телефону Контакт-центру ДПС відповідно до вимог підпункту 1.3.5 пункту 1.3 Методичних рекомендацій.

Термін – постійно.

5. Управлінню з питань запобігання та виявлення корупції (Тишківський Вячеслав):

5.1. організувати роботу з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону та цього наказу;

5.2. забезпечити надання необхідної методичної та практичної допомоги працівникам ДПС під час роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідно до Закону з урахуванням цього наказу;

5.3. забезпечити контроль за станом роботи з повідомленнями про корупцію в ДПС та її територіальних органах відповідно до законодавства та розпорядчих документів ДПС з урахуванням цього наказу;

5.4. визначити працівників, відповідальних за ідентифікацію повідомлень про корупцію, організацію їх обліку, формування і зберігання матеріалів розгляду повідомлень про корупцію, і надати Організаційно-розпорядчому департаменту та Департаменту електронних сервісів списки відповідальних працівників, які здійснюватимуть попередній розгляд повідомлень про корупцію та їх ідентифікацію.

Термін –два тижні;

5.5.  визначити окрему особу, відповідальну за реалізацію повноважень із захисту викривачів. 

Термін – два тижні.

6. Організаційно-розпорядчому департаменту (Злакоман Сергій) забезпечити:

6.1. отримання, реєстрацію та попередній розгляд повідомлень про корупцію відповідно до вимог Методичних рекомендацій;

6.2. розміщення цього наказу на офіційному вебпорталі ДПС.

7. Керівникам головних управлінь ДПС в областях та м. Києві, міжрегіональних управлінь ДПС по роботі з великими платниками податків, Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – територіальні органи ДПС) відповідно до Закону, з урахуванням цього наказу забезпечити:

7.1. вжиття необхідних організаційно-управлінських заходів щодо створення умов, необхідних уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) та іншим структурним підрозділам для роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію;

7.2. створення (реєстрацію) технологічних адрес електронної пошти (e-mail) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та особистих адрес електронної пошти (e-mail) керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції відповідно до вимог Положення про порядок використання електронної пошти Державної податкової служби України з доступом до мережі Інтернет, затвердженого наказом ДПС від 28.11.2019 № 186;

7.3. розміщення на субсайтах офіційного вебпорталу ДПС інформації про технологічні адреси електронної пошти (e-mail), зазначені у  підпункті 7.2 пункту 7 цього наказу;

7.4. визначення працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, відповідальних за  ідентифікацію повідомлень про корупцію, організацію їх обліку, формування і зберігання матеріалів розгляду повідомлень про корупцію;

7.5. визначення в уповноважених підрозділах з питань запобігання та виявлення корупції окремої особи, відповідальної за реалізацію повноважень із захисту викривачів;

7.6.  організацію вивчення розділу VIII «Захист викривачів» Закону та цього наказу у межах проведення економічних навчань.

Термін – місяць;

7.7. неухильне дотримання підлеглими Закону та Методичних рекомендацій під час роботи з викривачами і повідомленнями про корупцію.

8. Вважати такими, що втратили чинність, накази ДПС від 27.02.2020 № 108 «Про затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної податкової служби» та від 15.05.2020 № 212 «Про внесення змін до наказу ДПС від 27.02.2020 № 108».

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Голова                                                                                       Олексій ЛЮБЧЕНКО