Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

Протокол № 5 засідання Митного комітету Громадської ради при ДФС

опубліковано 10 квітня 2017 о 16:45

Дата та час проведення: 23 березня 2017 року, 15 год. 00 хв.

Місце проведення:  Конгрес-хол ДФС (м. Київ, Львівська площа, 8)

 

Присутні:

від Державної фіскальної служби України:

 

1. Тишківський Вячеслав Тадеушевич – начальник управління протидії корупції у митній сфері Головного управління внутрішньої безпеки;

2. Бідюк Володимир Васильович – заступник начальника організаційного управління – начальник відділу виявлення корупційних ризиків Головного управління внутрішньої безпеки;

3. Медведська Лариса Йосипівна – заступник директора Департаменту –начальник управління бюджетування та методології Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності;

4. Мусієнко Володимир Ігорович – заступник начальника управління організації митного контролю – начальник відділу організації виконання митних формальностей у пунктах пропуску Департаменту організації митного контролю;

5. Самойлов Юрій Сергійович – в.о. начальника відділу контролю за окремими видами діяльності підприємства управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю;

6. Мороз Руслан Сергійович – заступник начальника управління оперативного реагування – начальник відділу інформаційно-аналітичної роботи Департаменту організації протидії митним правопорушенням.

 

інститутів громадянського суспільства:

35 членів Митного комітету Громадської ради при ДФС (із них 12 – за довіреністю) та 4 експерти (список присутніх додається).

 

Модератор: Вдовіна Г.В. – голова Митного комітету Громадської ради при ДФС

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Щодо стану нормативної регламентації та практичної реалізації процедури перерахування на розвиток митних органів 10% від понадпланових надходжень до держбюджету, забезпечених митницями.

2. Щодо запобігання і протидії корупції, а також виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних, кримінальних та інших правопорушень при здійсненні митних формальностей.

3. Щодо Концепції регулювання діяльності митних брокерів в Україні.

4. Різне.

 

Кворум є.

 

СЛУХАЛИ:

Вдовіну Г.В., яка відкрила засідання Митного комітету Громадської ради при ДФС України (далі – Комітет) та винесла на голосування проект порядку денного.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за”– 35;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок денний засідання.

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Вдовіну Г.В., яка прокоментувала розпорядження КМУ від 25.01.2017 № 109-р «Деякі питання виконання пункту 11 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет на 2017 рік» (далі – Розпорядження №109-р); відмітила, що 10-відсоткове відрахування є спробою виправити те скрутне становище, в якому наразі перебувають митні органи через брак фінансування; наголосила на необхідності розумного балансу між можливими ризиками при реалізації Розпорядження № 109-р та позитивними наслідками, а також запропонувала більш детально вивчити питання та обговорити на наступному засіданні Комітету.

 

ВИСТУПИЛИ:

Медведська Л.Й. довела до присутніх, що 30% відрахувань, передбачених Розпорядженням №109-р, будуть використовуватися на оплату праці, а 70% – на реалізацію інфраструктурних проектів. Виступаюча зазначила, що за січень ця сума склала 225,4 млн. грн., та повідомила, що Розпорядження № 109-р прийнято на засіданні КМУ з поправкою
В.Б. Гройсмана. Зокрема, кошти будуть спрямовуватися на Державне підприємство по розбудові та обслуговуванні кордону «УКРКОРДОНСЕРВІС»; повідомила, що при ДФС створено
Експертно-технічну раду.

Андреєв О.Л. зауважив, що Розпорядженням № 109-р передбачено використання коштів для оплати співробітникам митниці.

Трусов С.І. відмітив, що то є фактично продовження «митного експерименту». Якщо раніше кошти від перевиконання перераховувалися на  будівництво доріг, то зараз ще будуть перераховуватися на розбудову митних органів. Кошти підуть на спеціально створене ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС». З метою уникнення появи слухів щодо розподілу коштів, запропонував представникам ДФС прозоро донести до громадськості механізм розподілу, використання бюджетних коштів та оприлюднити на офіційному сайті ДФС відповідні документи щодо діяльності цього підприємства.

Бородиня О.Г. висловив сумніви щодо доцільності освоєння державних коштів у спосіб, передбачений Розпорядженням № 109-р, через можливі корупційні ризики та дієвість чинних механізмів контролю та розподілу коштів на розбудову митної інфраструктури шляхом виділення у бюджеті цільових видатків.

Зазначив про необхідність підвищення заробітної плати посадовим особам митниці та запровадження пост-аудиту на належному рівні, а також відмітив, що митниця не несе відповідальність за суму сплачених митних платежів, її завдання – забезпечити лише повноту їх сплати.

Виступаючий акцентував увагу, що Комітет не має повноважень направляти свої рішення до органів державної влади і повинен узгоджувати рішення з Правлінням Громадської ради при ДФС, та наголосив на необхідності чітко дотримуватися меж компетенції.

Платонов О.І. запропонував провести антикорупційну експертизу розпорядчих документів щодо створення та функціонування ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС». Наголосив, що Розпорядження № 109-р, яке розроблено без врахування громадської думки, дискредитує саму ідею реформування митної служби, а також підтримав пропозицію Бородині О.Г. щодо винесення протокольного рішення засідання Комітету на розгляд Громадській раді при ДФС.

Благодир О.С. підтримав пропозиції Вдовіної Г.В. та Трусова С.І. і запропонував звернутися до керівництва ДФС щодо оприлюднення всіх матеріалів стосовно діяльності ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС» для їх опрацювання та обговорення.

Олексієнко Д.В. повідомив, що у відкритих джерелах є код ЄДРПОУ ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС» та інформація щодо керівника підприємства –Глушко К.С., яку доцільно запросити на чергове засідання Комітету.

Чорний В.І. порушив питання щодо делегування повноважень Комітету в частині підготовки звернень, наголосив на необхідності прозорості та контролю за діяльністю ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС» з метою запобігання можливих зловживань, які мали місце в аналогічній ситуації, коли у 1990-ті роки стягувалося 30% на розвиток матеріально-технічної бази служби.

Агарков І.Ю. акцентував увагу на важливості оприлюднення інформації щодо діяльності ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС», запропонував ініціювати на засіданні Громадської ради при ДФС антикорупційну експертизу розпорядчо-установчих документів щодо створення і діяльності підприємства, а також запросити на наступне засідання Комітету керівника підприємства та очільника Експертно-технічної ради.

Тишківський В.Т. відмітив, що однією з умов викорінення корупції є гідна заробітна плата, закликав підтримати Розпорядження 109-р, запевнив щодо прозорості створеного підприємства та підкреслив, що ефективність реалізації Розпорядження № 109-р доводиться наявністю позитивного досвіду розбудови матеріально-технічної бази служби шляхом відрахувань з бюджету.

Андреєв О.Л. запропонував, щоб замість 10 відсотків понадпланових показників відраховувалися кошти, отримані за митні збори, та висловив занепокоєння щодо ризику тиску на бізнес з метою отримання додаткових надходжень.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за”– 35;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Ініціювати перед Громадською радою при ДФС звернення до керівництва ДФС щодо надання інформації стосовно механізму практичної реалізації Розпорядження № 109-р в частині розподілу та освоєння бюджетних коштів, а також щодо офіційного оприлюднення необхідних документів та матеріалів по ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС» .

Відповідальна: Вдовіна Г.В.

Термін виконання: до 31.03.2017

 

2. Обговорити на наступному засіданні Комітету пріоритети розподілу та механізм витрачання бюджетних коштів ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС» та запросити директора зазначеного підприємства Глушко К.С. та керівника Експертно-технічної ради.

Відповідальна: Вдовіна Г.В.

Термін виконання: квітень 2017 року

 

3. Розглянути на засіданні Громадської ради при ДФС питання стосовно доцільності здійснення антикорупційної експертизи розпорядчих документів щодо створення та функціонування ДП «УКРКОРДОНСЕРВІС».

Відповідальний: Платонов О.І.

Термін виконання: до 31.03.2017. 

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Вдовіну Г.В., яка довела до присутніх, що питання запобігання і протидії корупції, а також виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню корупційних, кримінальних та інших правопорушень при здійсненні митних формальностей, порушувалися ще наприкінці минулого року.

Повідомила про те, що найближчим часом на засіданні Комітету планується розглянути питання щодо корупційних проявів з боку посадових осіб митниці за матеріалами, наданими членами Комітету та суб’єктами господарювання.

Запропонувала Бородині О.Г. ознайомити членів Комітету з даними Державної статистики України, а також делегувати Платонову О.І. повноваження представництва Комітету в комісії з оцінки корупційних ризиків, яка створюється в ДФС.

 

ВИСТУПИЛИ:

Бородиня О.Г. зазначив, що через те, що ніколи не здійснював митне оформлення, не може надати конкретні факти щодо корупційних діянь з боку посадових осіб митниці; зазначив, що згідно аналізу статистичних даних, оприлюднених Держстатом, за останніх 3 роки середня ціна пари взуття знизилася в 3-4 рази; закликав до впровадження пост-аудиту як вагомої складової унеможливлення проявів корупції при здійсненні митних процедур, зокрема при визначенні митної вартості.

Тишківський В.Т. повідомив про основні аспекти антикорупційної програми ДФС, зазначив, що кількість виявлених фактів корупційних проявів в митниці вдвічі перевищує аналогічний показник у податковій службі, конкретизував перелік основних корупційних діянь, запропонував розглянути на наступному засіданні Комітету можливі корупційні ризики постанови КМУ від 25.05.2016 № 364 «Деякі питання реалізації «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто-санітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» та пояснив наявність великої кількості виконуючих обов’язки на керівних посадах проведенням конкурсного відбору на заміщення посад згідно з Законом України «Про державну службу».

Терещенко С.С. висловив занепокоєння наявністю великої кількості посадових осіб, які тимчасово виконують обов’язки, поцікавився щодо проведення аналізу постанови КМУ від 25.05.2016 № 364 «Деякі питання реалізації «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто-санітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю» на наявність можливих корупційних ризиків; відмітив, що запобігання корупції повинно ґрунтуватися на категоричній відсутності корупційних ризиків у нормативних документах, які визначають механізм здійснення митних формальностей.

Демченко В.І. поцікавився причинами зростання рівня корупції серед митників та наголосив, що до 2011 року регулярно проводилися опитування бізнесу та громадськості, які показували що податкова стабільно входить в десятку самих корумпованих органів, при цьому митниця в цю десятку не входила ніколи.

Трусов С.І. підтримав пропозицію Терещенка С.С. та Тишківського В.Т. про заслуховування на наступному засіданні інформації щодо наявності можливих корупційних ризиків при впровадженні постанови КМУ від 25.05.2016 № 364 «Деякі питання реалізації «єдиного вікна» під час здійснення митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фіто-санітарного, екологічного, радіологічного та інших видів державного контролю».

 

ВИРІШИЛИ:

1. Взяти до відома інформацію Головного управління внутрішньої безпеки ДФС та запропонувати ГУВБ направити на адресу Комітету матеріали.

Відповідальна: Вдовіна Г.В.

Термін виконання: І половина квітня 2017 року

 

2. Підготувати лист щодо делегування Платонову О.І. повноважень представництва Комітету в комісії з оцінки корупційних ризиків, яка створюється в ДФС. 

Відповідальна: Вдовіна Г.В.

Термін виконання: до 31.03.2017

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Лінника В.П., який надав стислу інформацію щодо розвитку інституту вітчизняного брокерства, інформував про напрацьовану Асоціацією митних брокерів України редакцію Концепції щодо регулювання діяльності митних брокерів в Україні та запропонував її розглянути на засіданні Громадської ради при ДФС, а також обговорити в режимі он-лайн проект підготовленого ДФС та направленого до Мінфіну на погодження Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України" щодо дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів» в частині скасування необхідності одержання дозволів на впровадження митної брокерської діяльності, що передбачено
п. 18 розпорядження КМУ від 32.08.2016 № 615-р.

 

ВИСТУПИЛИ:

Луговець В.А. повідомив, що Концепцію було обговорено на підкомітеті нормативно правового регулювання Комітету, та підкреслив, що з інформацією стосовно новацій можна ознайомитися у журналі Митний брокер.

Самойлов Ю.С. повідомив перелік внесених у діюче законодавство змін з окресленого питання, зокрема введення таких понять як «митний представник» та «агент митного оформлення».

Платонов О.І. поцікавився, у яких випадках ДФС може обмежувати право доступу до здійснення митного представництва, передбачене Рамковими стандартами ВМО; зауважив, що дерегуляція не повинна спричинити безконтрольність; запропонував запровадити 2 публічних реєстри, розмежувати та конкретизувати статус уповноваженого економічного оператора.

Богомолов А.Ю. зауважив, що як суб’єкт ЗЕД зацікавлений в дерегуляції, а не в лібералізації митного брокерства, акцентував увагу на позиції Мінфіну щодо скасування одержання дозволів на зайняття брокерською діяльністю та запропонував обговорити проект нормативного документу, підготовленого ДФС та направленого на погодження до Мінфіну.

 

ВИРІШИЛИ:

1. Ініціювати перед Громадською радою при ДФС звернення до керівництва Мінфіну з пропозицією щодо надання проекту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України" стосовно дерегуляції певних видів господарської діяльності, контроль за провадженням яких здійснюється органами доходів і зборів" в частині скасування необхідності одержання дозволів на впровадження митної брокерської діяльності, що передбачено
п. 18 розпорядження КМУ від 32.08.2016 № 615-р для ознайомлення та обговорення на спільному засіданні Громадських рад при Мінфіні та при ДФС.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ:

Вдовіну Г.В. з інформацією щодо надходження заяви стосовно залучення Кирила Сінюкова у якості експерта до роботи Комітету.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

„за”– 8;

„проти” – 12;

„утрималися” – 15

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ:

Заяву залишити без задоволення. 

 

ВИСТУПИЛИ:

Олексієнко Д.В. щодо дотримування розмежувань повноважень Комітету та Громадської ради, а також анонсував порядок денний спільного засідання Громадських рад при ДФС та при Мінфіні.

Платонов О.І. з пропозицією щодо участі Вдовіної Г.В. в Конкурсній комісії на заміщення вакантних посад по Одеській та Київській міській митницям.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

По Одеській митниці ДФС:

- щодо кандидатури Вдовіної Г.В.:

„за”– 32;

„проти” – 0;

„утрималися” – 3

- щодо кандидатури Марченко В.О.:

„за”– 3;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

По Київській міській митниці ДФС:

- щодо кандидатури Вдовіної Г.В.:

„за”– 14;

„проти” – 0;

„утрималися” – 21

- щодо кандидатури М’ясоєдова В.В.:

„за”– 2;

„проти” – 0;

„утрималися” – 33

- щодо кандидатури Саргсян І.Л..:

„за”– 9;

„проти” – 0;

„утрималися” – 26

 

ВИРІШИЛИ:

Звернутися до Правління Громадської ради щодо делегування повноважень представництва Комітету в Конкурсній комісії в особі Вдовіної Г.В.

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Трусов С.І. зауважив, що робота Громадської ради при Комітеті ВРУ з питань податкової та митної політики має бути ефективнішою та запропонував у разі обговорення законопроектів з митної справи ініціювати та проводити спільні засідання Комітету та Громадської ради при Комітеті ВРУ.

Вдовіна Г.В. повідомила, що надіслала голові Громадської ради при профільному комітеті ВРУ всі напрацювання Комітету.

 

ВИРІШИЛИ:

Інформацію взяти до уваги.

 

 

Голова Митного комітету

Громадської ради при ДФС                                                         Г.В. Вдовіна