Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Зміни у порядку реєстрації платників ПДВ

, опубліковано 11 липня 2018 о 16:18

З 16.03.2018 набрав чинності наказ Мінфіну від 16.01.2018 № 7 (далі – наказ № 7), яким внесено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Мінфіну від 14.11.2014 № 1130 (далі – Положення № 1130).

 

Розмежування компетенції органів ДФС

Змінами до пунктів 2.5 та 2.6 розділу II Положення № 1130 розмежовано компетенцію територіальних органів ДФС у частині реалізації процедур формування та ведення реєстру платників ПДВ відповідно до повноважень, визначених пп. 191.1.9 п. 191.1 ст. 191 та пп. 193.1.3 п. 193.1 ст. 193 Податкового кодексу України (далі – Податковий кодекс). Зокрема встановлено, що контролюючі органи в областях та м. Києві, Офіс великих платників податків ДФС і державні податкові інспекції, які їм підпорядковуються, здійснюють заходи з реєстрації та обліку платників ПДВ, що перебувають на їх території, згідно із покладеними на них повноваженнями.

 

Реєстрація платником ПДВ особи, утвореної шляхом перетворення

Пункт 3.15 розділу III Положення № 1130 доповнено новим абзацом для доопрацювання питання реєстрації/анулювання реєстрації платником ПДВ юридичної особи, утвореної/припиненої шляхом перетворення.

Потреба у такому унормуванні виникла виходячи з практики застосування норм п. 3.15 розділу III Положення № 1130, що встановлюють особливості реєстрації платником ПДВ особи, утвореної шляхом перетворення платника ПДВ. Так, якщо датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата державної реєстрації платника ПДВ, припиненого в результаті перетворення, що підтверджується даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, то реєстрація платником ПДВ новоутвореної юридичної особи проводиться за процедурами перереєстрації, визначеними зазначеним Положенням (пп. 1 п. 3.15 розділу III Положення № 1130). Якщо ж датою державної реєстрації юридичної особи, утвореної в результаті перетворення, є дата завершення перетворення та така юридична особа протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, одночасно подає контролюючому органу заяви про реєстрацію її платником ПДВ та про анулювання такої реєстрації особи, припиненої шляхом перетворення, то у цьому випадку датами реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи та анулювання такої реєстрації припиненої юридичної особи є дата внесення до Реєстру платників ПДВ відповідних записів (пп. 2 п. 3.15 розділу III Положення № 1130).

Водночас траплялися випадки, коли контролюючий орган, не чекаючи закінчення строку, наданого новоутвореній юридичній особі для подання заяви про її реєстрацію або перереєстрацію платником ПДВ, здійснював згідно з пп. «б» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу анулювання реєстрації платником ПДВ юридичної особи, припиненої шляхом перетворення. Положення № 1130 потребувало змін, які б уточнювали дії посадових осіб контролюючого органу у випадку, коли новоутворена юридична особа протягом встановленого строку не подала заяви для реєстрації або перереєстрації платником ПДВ у порядку, передбаченому п. 3.15 розділу III цього Положення.

Виходячи з особливостей реєстрації платником ПДВ новоутвореної юридичної особи, наказом № 7 уточнено дії посадових осіб контролюючого органу у випадку недотримання новоутвореною юридичною особою існуючих умов реєстрації платником ПДВ. Зокрема, якщо юридична особа, яка утворена в результаті перетворення, не подала до контролюючого органу протягом 10 робочих днів, що настають за датою завершення перетворення, заяви для реєстрації або перереєстрації у порядку, передбаченому Положенням № 1130, контролюючий орган після спливу цього строку приймає рішення про анулювання реєстрації юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.

Юридичні особи, утворені шляхом перетворення, отримали гарантії того, що протягом 10 робочих днів від дати завершення перетворення контролюючі органи не матимуть права приймати рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ юридичної особи, припиненої в результаті перетворення.

Рішення про анулювання реєстрації платником ПДВ згідно з пп. «б» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу прийматиметься лише після закінчення встановленого строку (10 робочих днів) у разі якщо новоутвореною юридичною особою не буде подано заяви для реєстрації (у випадку коли датою її державної реєстрації є дата завершення перетворення) або перереєстрації (у випадку коли датою її державної реєстрації є дата державної реєстрації платником ПДВ юридичної особи, припиненої в результаті перетворення) платником ПДВ.

 

Які особи відповідальні за прийняття рішень

Змінами до п.п. 5.6, 5.8 та 5.10 розділу V, а також змінами до додатків 5 та 7 до Положення № 1130 розширено перелік посадових осіб контролюючого органу, яким надається право підписувати (затверджувати) рішення про анулювання реєстрації платників ПДВ і, відповідно, підписувати рішення про скасування цих рішень.

Зокрема, передбачено можливість підписання рішень про анулювання реєстрації за формами № 6-РПДВ та № 7-РПДВ, а також рішень про скасування цих рішень не тільки керівником, а й заступником керівника і уповноваженою особою контролюючого органу. При цьому встановлено, що примірники рішень за формами № 6-РПДВ та № 7-РПДВ зберігатимуться у контролюючих органах, які прийняли такі рішення.