Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМУ від 31.05.2012 № 476 "Про затвердження Порядку подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки" (із змінами)

опубліковано 17 квітня 2024 о 08:12

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

 

від 31 травня 2012 р.                                                                    № 476

Київ

 

Про затвердження Порядку подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

{Назва Постанови в редакції Постанови КМ № 240 від 01.03.2024}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 947 від 17.10.2012
№ 766 від 16.09.2015
№ 219 від 29.03.2017
№ 240 від 01.03.2024}

 

Відповідно до підпункту 266.7.4 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

{Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 766 від 16.09.2015}

1. Затвердити Порядок подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 240 від 01.03.2024}

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2012 року.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. № 476
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2024 р. № 240)

 

ПОРЯДОК
подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Цей Порядок визначає механізм подання відомостей, необхідних для розрахунку податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі - відомості).

2. Суб’єктом подання відомостей є Мін’юст.

3. Мін’юст подає протягом 15 днів після закінчення податкового (звітного) кварталу ДПС відомості станом на перше число відповідного кварталу.

4. Мін’юст подає ДПС відомості про об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, у тому числі нерезидентів (далі - нерухоме майно), із зазначенням прізвища, власного імені та по батькові (за наявності) фізичної особи, реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті), найменування юридичної особи та її податкового номера, адреси і типу нерухомого майна, його реєстраційного номера та коду адміністративно-територіальної одиниці, загальної та житлової площі нерухомого майна, виду спільної власності (у разі, коли таке майно належить на праві спільної власності), розміру частки у праві спільної власності (у разі, коли таке майно належить на праві спільної часткової власності), підстави виникнення права власності і дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

Передача Мін’юстом до ДПС зазначених відомостей здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії між інформаційними ресурсами Мін’юсту та ДПС з використанням електронних комунікаційних мереж.

5. Відомості, що надійшли до ДПС, вносяться до баз даних інформаційних систем ДПС, обробляються та використовуються з урахуванням вимог Законів України “Про захист персональних даних”, “Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах”, передбачених для інформації з обмеженим доступом.

6. Подання відомостей здійснюється на безоплатній основі.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 240 від 01.03.2024}