Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2023 № 519 "Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

, опубліковано 28 грудня 2023 о 13:30

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2023                   м. Київ                   № 519

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 жовтня 2023 р. за № 1767/40823

Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Відповідно до пункту 46.5 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми Податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року № 408, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 479/26924 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року № 371), такі зміни:

1) рядки 5.5, 6.5 виключити;

слова "Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу" виключити;

рядок:

"

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

"___" ____________ 20__ року

 

______________________________________________________________________________________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, власне ім'я, прізвище))

За результатами камеральної перевірки декларації (підкреслити потрібне)
порушень (помилок) не виявлено / складено акт "___" ____________ 20__ року N ___

"___" ____________ 20__ року

_____________________________________________
(посадова особа контролюючого органу
(підпис, власне ім'я, прізвище))

 

 

 

"

виключити;

2) у розділі II "Уточнення податкового зобов'язання" додатка 1 до цієї форми Податкової декларації:

рядок 8 виключити;

примітку 24 виключити;

3) у розділі II "Уточнення податкового зобов'язання" додатка 2 до цієї форми Податкової декларації:

рядок 8 виключити;

примітку 23 виключити.

2. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

Міністр                                           Сергій МАРЧЕНКО