Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 30.12.2021 № 28710/7/99-00-21-02-01-07

, опубліковано 05 січня 2022 о 16:19

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

30.12.2021                                                            № 28710/7/99-00-21-02-01-07


Головним управлінням ДПС в областях та м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України з метою забезпечення здійснення контролю за повнотою нарахування і своєчасністю сплати до бюджету податків повідомляє таке.

01 січня 2022 року набуде чинності наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року № 512 «Про затвердження форми та Порядку надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22 листопада 2021 року за № 1525/37147 (далі – Наказ № 512), яким:

затверджено форму Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи (далі – Повідомлення);

Порядок надсилання до контролюючого органу Повідомлення про набуття (початок здійснення фактичного контролю) або відчуження частки (припинення фактичного контролю) резидентом України в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи (далі – Порядок).

Наказ № 512 виданий з метою реалізації положень законів України від 16 січня 2020 року № 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) та від 17 грудня 2020 року № 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (далі – Закон № 1117).

Законом № 466, Розділ І Податкового кодексу України, доповнено статтею 392 «Контрольовані іноземні компанії», що набирає чинності з 01 січня 2022 року відповідно до Закону № 1117.

Підпунктом 392.5.5 пункту 392.5 статті 392 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) зазначено, що фізична особа – резидент України або юридична особа – резидент України зобов’язана повідомляти контролюючий орган про:

кожне безпосереднє або опосередковане набуття частки в іноземній юридичній особі або початок здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;

 заснування, створення або набуття майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи;

кожне відчуження частки в іноземній юридичній особі або припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою, що призводить до втрат визнання такої фізичної (юридичної) особи контролюючою особою відповідно до вимог цієї статті;

ліквідацію або відчуження майнових прав на частку  в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи.

Повідомлення надсилається до контролюючого органу протягом 60 днів з дня такого набуття (початку здійснення фактичного контролю) або відчуження (припинення фактичного контролю). Форма і порядок надсилання такого повідомлення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує та реалізує державну фінансову політику.

Форма Повідомлення складається із п’яти розділів.

У розділі І «Дані щодо фізичної особи – резидента України або юридичної особи – резидента України (контролюючої особи), що надсилає Повідомлення зазначається:

повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я по батькові (за наявності) фізичної особи – платника податків);

податковий номер (код за ЄДРПОУ/податковий номер, який виданий контролюючим органом/реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та номер паспорта (зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

податкову адресу;

найменування контролюючого органу, в якому особа перебуває на обліку;

причину повідомлення.

У розділі ІІ «Дані щодо іноземної юридичної особи або утворення без статусу юридичної особи» зазначається:

статус особи (юридична або утворення без статусу юридичної особи);

повне найменування іноземної юридичної особи або утворення без статусу юридичної особи (українською та англійською мовами);

назва держави (території) та код країни;

код платника податку у країні реєстрації;

код країни, в якій видано код платника податку;

адреса (українською та англійською мовами).

У розділі ІІІ «Інформація щодо набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі» зазначається:

розмір частки (загальна з розбиттям на частку безпосереднього володіння або опосередкованого володіння);

дата набуття частки;

інформація щодо осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння;

інформація щодо осіб – резидентів, спільно з якими здійснюється володіння частками в іноземній юридичній особі;

дата відчуження частки та розмір частки, що відчужена.

У розділі ІV «Інформація щодо початку/припинення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою» зазначається:

дата початку здійснення фактичного контролю;

обставина(и) фактичного контролю;

дата припинення здійснення фактичного контролю.

У розділі V «Інформація щодо майнових прав на частку в активах, доходах чи прибутку утворення без статусу юридичної особи» зазначається:

дата заснування, створення або набуття майнових прав;

опис майнових прав (назва, вартість у валюті контракту тощо);

дата ліквідації або відчуження майнових прав;

додаткова інформація (пояснення) до цього Повідомлення.

Повідомлення складається фізичними (юридичними) особами – резидентами України та протягом 60 днів подається до контролюючого органу.

Звертаємо увагу, що у разі набуття/відчуження частки в іноземній юридичній особі, майнових прав на частку в активах, доходу чи прибутку утворення без статусу юридичної особи; початку/закінчення здійснення фактичного контролю над іноземною юридичною особою стосовно частки в активах, доходах чи прибутку декількох осіб Повідомлення надсилається щодо кожної особи окремо.

Порядком передбачені підстави для відмови у прийнятті Повідомлення контролюючим органом, це може бути:

відсутність платника податків – контролюючої особи на обліку у контролюючому органі;

отримання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи;

наявність у державному реєстрі фізичних осіб – платників податків інформації про закриття реєстраційного номера облікової картки платника податків-контролюючої особи (підписувача) електронного документа у зв’язку зі смертю.

Повідомлення подається до контролюючого органу фізичними (юридичними) особами – резидентами України починаючи з 01.01.2022 року.

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі, зокрема, розмістити на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників.      

 

В. о. першого заступника Голови                                           Владислав БУГАСОВ