Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Лист ДПС України від 25.11.2022 № 15061/7/99-00-21-02-01-07

, опубліковано 01 грудня 2022 о 09:42

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

25.11.2022                                                          № 15061/7/99-00-21-02-01-07

Головним управлінням ДПС в областях
та м. Києві

Міжрегіональним управлінням ДПС по
роботі з великими платниками податків

 

Державна податкова служба України з метою забезпечення здійснення контролю за оподаткуванням прибутку контрольованих іноземних компаній повідомляє таке.

21 жовтня 2022 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 25.08.2022  № 254 «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2022 року за № 1219/38555 (далі – Наказ № 254), яким затверджено:

форму Звіту про контрольовані іноземні компанії;

форму скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії;

Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу;

зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Наказ № 254 виданий з метою реалізації положень законів України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466) та від 17 грудня 2020 року № 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування» (далі – Закон № 1117).

Законом № 466 розділ І Податкового кодексу України (далі – Кодекс) доповнено статтею 392 «Контрольовані іноземні компанії», яка набрала чинності з 01 січня 2022 року відповідно до Закону № 1117.

Для цілей податкового контролю за оподаткуванням прибутку контрольованої іноземної компанії звітним (податковим) періодом є календарний рік або інший звітний період контрольованої іноземної компанії, що закінчується протягом календарного року (підпункт 392.5.1 пункту 392.5 статті 392 Кодексу).

Контролюючі особи зобов’язані подавати Звіт про контрольовані іноземні компанії до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за відповідний календарний рік засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та кваліфікованого електронного підпису.

До Звіту про контрольовані іноземні компанії в обов’язковому порядку додаються завірені належним чином копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, що підтверджують розмір прибутку контрольованої іноземної компанії за звітний (податковий) рік. Якщо граничні строки підготовки фінансової звітності у відповідній іноземній юрисдикції спливають пізніше граничних строків подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, такі копії фінансової звітності контрольованої іноземної компанії подаються разом із річною декларацією про майновий стан і доходи або податковою декларацією з податку на прибуток підприємств за наступний звітний (податковий) період (підпункт 392.5.2 пункту 392.5 статті 392 Кодексу).

У підпункті 392.5.3 пункту 392.5 статті 392 Кодексу визначено, що у Звіті про контрольовані іноземні компанії зазначаються:

а) найменування контрольованої іноземної компанії, її адреса, організаційно-правова форма, номери податкової реєстрації (за наявності), номери державної реєстрації;

б) розмір частки, якою володіє контролююча особа в контрольованій іноземній компанії;

в) структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою;

г) інформація про розмір доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії, прибутку від операційної діяльності та прибутку до оподаткування відповідно до даних фінансової звітності;

ґ) розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до вимог статті 392 Кодексу, розміру такого прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи;

д) інформація про підстави звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень статті 392 Кодексу;

е) суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб;

є) суми прибутку контрольованої іноземної компанії, що були фактично виплачені на користь контролюючої особи;

ж) перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами – пов’язаними особами, нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу, а також з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу;

з) кількість працівників контрольованої іноземної компанії станом на кінець звітного (податкового) року;

и) інформація про суму прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні.

У разі якщо контролююча особа не має можливості забезпечити складання фінансової звітності контрольованої іноземної компанії та/або здійснення розрахунку скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії до дати граничного строку подання річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств, така контролююча особа подає Звіт про контрольовані іноземні компанії за скороченою формою, який містить лише відомості, передбачені підпунктами «а» – «в» підпункту 392.5.3 пункту 392.5 статті 392 Кодексу.

Контролююча особа зобов’язана подати повний Звіт про контрольовані іноземні компанії до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком.

У разі якщо відповідно до Звіту про контрольовані іноземні компанії загальний оподатковуваний дохід, об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств контролюючої особи збільшуються, така особа до кінця календарного року, наступного за звітним (податковим) роком, подає уточнюючу річну декларацію про майновий стан і доходи або податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються (підпункт 392.5.4 пункту 392.5 статті 392 Кодексу).   

Підпунктом 392.5.6 пункту 392.5 статті 392 Кодексу визначено, що форма Звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочена форма Звіту про контрольовані іноземні компанії та порядок їх заповнення і подання встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.  

Звіт про контрольовані іноземні компанії складається із чотирьох розділів.

У розділі І «Звіт про контрольовані іноземні компанії» зазначається звітний (податковий) період або звітний (податковий) період, що уточнюється.

У розділі ІІ «Загальні відомості про контролюючу особу» зазначаються:

повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – платника податків;

податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта;

найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт;

вид контролю (формально-юридичний контроль або фактичний контроль).

У розділі ІІІ «Відомості про контрольовану іноземну компанію» зазначаються:

повне найменування контрольованої іноземної компанії (українською та англійською мовами);

інший звітний період контрольованої іноземної компанії (дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, та дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією);

держава (територія), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія (назва держави (території) та код країни);

адреса контрольованої іноземної компанії (українською та англійською мовами);

організаційно-правова форма (юридична особа або утворення без статусу юридичної особи);

номер податкової реєстрації;

номер державної реєстрації;

розмір частки в контрольованій іноземній компанії, зазначається загальна частка з розбивкою щодо безпосереднього або опосередкованого володіння;

структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою (через інших осіб, через утворення без статусу юридичної особи, через пов’язаних осіб);

інформація щодо підстав фактичного контролю;

дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 Кодексу (повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи; податковий номер та/або реєстраційний код у країні резидентності контролюючої особи; податкова адреса);

код валюти звітності контрольованої іноземної компанії (валюта контрольованої іноземної компанії, обмінний курс перерахунку у гривню);

дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) контрольованої іноземної компанії (грн);

прибуток від операційної діяльності (грн);

розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (грн) із зазначенням таких показників:

фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+, -);

коригування фінансового результату до оподаткування контрольованої іноземної компанії (+, -);

скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії (+, -);

розмір прибутку, що включається до складу загального оподатковуваного доходу контролюючої особи або є об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств (грн);

прибуток контрольованої іноземної компанії, звільнений від оподаткування (грн);

умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії;

суми дивідендів, отриманих контрольованою іноземною компанією безпосередньо або опосередковано через ланцюг підконтрольних юридичних осіб від українських юридичних осіб (грн), із зазначенням повного найменування, коду платника податків і виду отримання (безпосередньо чи опосередковано);

сума прибутку контрольованої іноземної компанії, що була фактично виплачена на користь контролюючої особи (грн);

перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами, що зареєстровані у державах (на територіях), що включені до переліку держав (територій), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу (перелік операцій, повне найменування нерезидента, назва держави ( території), код країни, код платника податку);

перелік операцій контрольованої іноземної компанії із нерезидентами – пов’язаними особами (перелік операцій, повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни, код платника податку);

перелік операцій контрольованої іноземної компанії з нерезидентами, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України відповідно до підпункту «г» підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І Кодексу (перелік операцій, повне найменування нерезидента, назва держави (території), код країни, код платника податку);

сума прибутку контрольованої іноземної компанії, отриманого від постійного представництва в Україні (грн), із зазначенням найменування постійного представництва та коду платника податку.

У розділі ІV «Інформація про додатки, що додаються до звіту та є його невід’ємною частиною» зазначаються:

завірена належним чином копія фінансової звітності;

заява про відмову від звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії (подається у довільній формі);

наявність додатків К, ТЦ, ЦП.

Скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії складається із трьох розділів.

У розділі І «Скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії» зазначається звітний (податковий) період або звітний (податковий) період, що уточнюється.

У розділі ІІ «Загальні відомості про контролюючу особу» зазначаються:

повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – платника податків;

податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта;

найменування контролюючого органу, до якого подається Звіт;

вид контролю (формально-юридичний контроль або фактичний контроль).

У розділі ІІІ «Відомості про контрольовану іноземну компанію» зазначаються:

повне найменування контрольованої іноземної компанії (українською та англійською мовами);

інший звітний період контрольованої іноземної компанії (дата початку фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією, та дата закінчення фінансового року, встановлена контрольованою іноземною компанією);

держава (територія), в якій здійснює діяльність контрольована іноземна компанія (назва держави (території) та код країни);

адреса контрольованої іноземної компанії (українською та англійською мовами);

організаційно-правова форма (юридична особа або утворення без статусу юридичної особи);

номер податкової реєстрації;

номер державної реєстрації;

розмір частки в контрольованій іноземній компанії, зазначається загальна частка з розбивкою щодо безпосереднього або опосередкованого володіння;

структура володіння часткою в контрольованій іноземній компанії у разі опосередкованого володіння такою часткою (через інших осіб, через утворення без статусу юридичної особи, через пов’язаних осіб);

інформація щодо підстав фактичного контролю;

дані номінального утримувача (номінального власника) у розумінні пункту 103.3 статті 103 Кодексу (повне найменування юридичної особи згідно з реєстраційними документами або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи; податковий номер та/або реєстраційний код у країні резидентності контролюючої особи; податкова адреса).

Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу складається із чотирьох розділів, а саме:

розділ І «Загальні положення», у якому зазначаються особи, на яких поширюється дія Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу, визначення понять, терміни подання, числові показники, перелік нормативно-правових актів;

розділ ІІ «Порядок заповнення Звіту», у якому зазначаються вид контролю, послідовність, повнота наповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, розрахунок скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, умови звільнення від оподаткування прибутку контрольованої іноземної компанії та інші показники;

розділ ІІІ «Порядок заповнення скороченого Звіту», у якому зазначаються послідовність, повнота наповнення скороченого Звіту про контрольовані іноземні компанії та інші показники;

розділ ІV «Порядок подання Звіту та скороченого Звіту», у якому надається інформація щодо декларацій, з якими подається Звіт про контрольовані іноземні компанії або скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії, копій фінансової звітності контрольованої іноземної компанії, завірених належним чином, граничних строків підготовки фінансової звітності тощо. 

З метою уникнення дублювання окремих додатків до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897,  Наказом № 254 до неї вносяться такі зміни:

додаток КІК до рядка 06.1 КІК викладається в новій редакції;

виключаються додатки КІК-К, КІК-ТЦ, КІК-ЦП.  

Звертаємо увагу, що Звіт про контрольовані іноземні компанії, скорочений Звіт про контрольовані іноземні компанії подаються щодо кожної контрольованої іноземної компанії окремо.

Першим звітним (податковим) роком для Звіту про контрольовані іноземні компанії є 2022 рік (якщо звітний рік не відповідає календарному року – звітний період, що розпочинається у 2022 році). Контролюючі особи мають право подати Звіт про контрольовані іноземні компанії за 2022 рік до контролюючого органу одночасно з поданням річної декларації про майновий стан і доходи або податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2023 рік із включенням зазначеного у такому звіті скоригованого прибутку контрольованої іноземної компанії, що підлягає оподаткуванню в Україні, до показників відповідних декларацій за 2023 рік. При цьому штрафні санкції та/або пеня не застосовуються (пункт 54 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу).

Головним управлінням ДПС в областях, м. Києві та міжрегіональним управлінням ДПС по роботі з великими платниками податків довести зазначений лист до відома платників податку і підпорядкованих підрозділів з метою використання в роботі, зокрема розмістити на інформаційних стендах у центрах обслуговування платників.

 

В. о. заступника Голови                                                                     Євгеній СОКУР