Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 17.01.2022 № 15 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307"

, опубліковано 16 лютого 2022 о 11:29

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від  17.01.2022                                Київ                                                № 15

 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 лютого 2022 року за № 129/37465

 Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307

Відповідно до Закону України від 30 листопада 2021 року № 1914-ІХ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”, пункту 201.2 статті 201 розділу V Податкового кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375,

НАКАЗУЮ:

1. Внести до форми податкової накладної, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 березня 2021 року № 131), такі зміни:

1) назву графи 7 Розділу Б викласти в такій редакції:

„Ціна постачання одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів  без урахування податку на додану вартість”;

2) виноску „1” викласти в такій редакції:

1 У порядковому номері після символа „/” зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України”, або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.”;

3) у формі додатка 1 до податкової накладної назву графи 6 викласти в такій редакції:

„ціна одиниці товару/послуги або максимальна роздрібна ціна товарів без урахування податку на додану вартість”;

4) у формі додатка 2 до податкової накладної „Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної”:

назву графи 8 викласти в такій редакції:

„ціна постачання товарів/послуг або максимальна роздрібна ціна товарів”;

назву графи 9 викласти в такій редакції:

„ціна або максимальна роздрібна ціна (–) (+)”;

виноску „1” викласти в такій редакції:

1 У порядковому номері після символа „/” зазначається код 2 – у разі здійснення операцій з постачання власновироблених товарів, отриманих за результатами видів діяльності, визначених в пункті 161.3 статті 161 Закону України „Про державну підтримку сільського господарства України”, або код 5 – у разі складання податкової накладної оператором інвестору за багатосторонньою угодою про розподіл продукції, або код 6 – у разі складання податкової накладної для операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни.”.

2. Внести до Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року № 1307, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за № 137/28267 (зі змінами), такі зміни:

1) пункт 6 після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

„Платники податку на додану вартість у разі  здійснення операцій з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, складають окремі податкові накладні та зазначають у другій частині порядкового номера такої податкової накладної код „6”.”.

У звʼязку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

2) в абзаці першому пункту 15 після слів „У разі постачання товарів/послуг,” доповнити словами „крім постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни,”;

3) підпункт 5 пункту 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

„У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів, базою оподаткування для яких встановлено максимальні роздрібні ціни, у графі 7 зазначається максимальна роздрібна ціна товару без урахування податку на додану вартість.”.

У звʼязку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. Департаменту податкової політики Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Воробей С. І. та Голову Державної податкової служби України.

 

Міністр                                                                                      Сергій МАРЧЕНКО