Державна податкова служба України
Ключові слова
Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua

ПРОТОКОЛ №5 засідання Громадської ради при Державній фіскальній службі України

опубліковано 26 жовтня 2017 о 15:40

Дата та час проведення: 28 вересня 2017 року, 12 год. 00 хв.

 

Місце проведення: Конгрес-хол ДФС (м. Київ, Львівська площа, 8)

 

Присутнівід ДФС:

Продан М.В. – в.о. Голови ДФС;

Пригаровський В.М. – директор Департаменту організації роботи Служби;

Чмерук М.О. – директор Департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем;

Калєніченко Н.Г. – директор Департаменту обслуговування платників;

АнтіповаО.В. – директор Департаменту податків і зборів з юридичних осіб;

Задорожний О.М. – начальник управління методології податку на прибуток підприємств Департаменту методологічної та нормотворчої роботи;

Удачина І.М. – заступник директора Департаменту аудиту;

Василенко О.Л. – директор Департаменту організації митного контролю;

Педосенко І.М. – заступник директора Департаменту адміністрування митних платежів;

Поїзд В.П. – в.о. директора Департаменту організації протидії митним правопорушенням;

Янчук С.А. – в.о. директора Департаменту погашення боргу;

Веселова Н.В. – начальник управління інформаційної політики Департаменту організації роботи Служби;

Донцова Л.І. – начальник відділу комунікацій управління інформаційної політики Департаменту організації роботи Служби;

Романюта А.Ф. – головний державний інспектор відділу комунікацій управління інформаційної політики Департаменту організації роботи Служби

 

присутні (зареєструвались) від інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС):

69 членів Громадської ради, з яких 14 – за довіреністю (список додається);

6 представників ІГС.

 

Модератор: Олексієнко Д.В. – голова Громадської ради при Державній фіскальній службі України

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

 1. Інформація в.о. Голови ДФС України Продана М.В. щодо діяльності ДФС;
 2. Інформація щодо рішень Митного комітету (Вдовіна Г.В.);
 3. Інформація щодо рішень Податкового комітету (Шевцова Т.С.);
 4. Щодо Положення про Громадську раду при ДФС України (Дроговоз Ю.С.);
 5. Про взаємодію органів виконавчої влади з Громадською радою при ДФС України (Олексієнко Д.В.);
 6. Різне

 

Кворум є.

 

СЛУХАЛИ: 

 

Олексієнка Д.В., який привітав присутніх, відкрив засідання, повідомив, що зареєструвалися 69 членів Громадської ради (кворум є),оголосив проект Порядку денного та запропонував його затвердити.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити такий Порядок денний засідання:

 1. Інформація в.о. Голови ДФС України Продана М.В. щодо діяльності ДФС;
 2. Інформація щодо рішень Митного комітету (Вдовіна Г.В.);
 3. Інформація щодо рішень Податкового комітету (Шевцова Т.С.);
 4. Щодо Положення про Громадську раду при ДФС України (Дроговоз Ю.С.);
 5. Про взаємодію органів виконавчої влади з Громадською радою при ДФС України (Олексієнко Д.В.);
 6. Різне

 

З питання 1 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Продана М.В., який привітав присутніх та повідомив, що ДФС разом з членами Ради з питань стимулювання інвестицій та підприємницької діяльності запровадила проведення ряду секторальних зустрічейз представниками бізнесу та громадськості для виявлення проблематики у питаннях податкової та митної сфери з урахуванням особливостей відповідних галузей економіки.  Результатом кожної зустрічі є протокольні рішення для вирішення розглянутих проблемних питань.

Зазначив, що заборгованість держави перед бізнесом за переплатами податку на прибуток скоротилась до 14,4 млрд. грн., ДФС звернулась до Міністерства фінансів України з пропозицією передбачити відшкодування цих переплат у бюджеті 2018 року.

Ще одна ініціатива ДФС – запровадження електронної акцизної марки, для чого також треба збільшити фінансування з бюджету.

Повідомив про кроки ДФС щодо поліпшення інфраструктури Служби та підвищення заробітної платні її співробітникам, обладнання пунктів пропуску, подальше впровадження інформаційних технологій, удосконалення електронного сервісу «Електронний кабінет платника».

Зауважив, що ефективна робота системи моніторингу ризиків та блокування накладних дозволила значно збільшити надходження з податку на додану вартість до бюджету. Запуск СМКОР дозволив перекрити низку лазівок, які використовувались для створення фіктивного податкового кредиту. Завдяки роботі СМКОР сплата податку на додану вартість суттєво збільшилась. Кошти, які раніше знаходилися «в тіні», сьогодні надходять до бюджету. Про це свідчить динаміка зборів з податку на додану вартість.Загалом, з початку роботи системи моніторингу ризиків та блокування накладних (з 03.07.2017) в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано понад 59 млн. податкових накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ майже 332,6 млрд. грн. За період роботи СМКОР зупинена реєстрація 216,8 тис. податкових накладних/розрахунків коригування на суму 3,6 млрд. грн.

З кожним днем питома вага заблокованих податкових накладних зменшується. Якщо за перший тиждень роботи системи відсоток зупинених становив 1,1%, то на сьогодні цей показник складає 0,37% до загальної кількості податкових накладних/розрахунків коригування, що реєструвалися.

Станом на 28 вересня 2017 року комісією ДФС прийнято до розгляду майже 148,4 тис. повідомлень з підтвердженням реальності проведених операцій по зупиненим податковим накладним від 10 тис. платників. За результатами розгляду вже прийнято рішення по 137,8 тис. документів. Так, позитивні рішення винесено по понад 98,3 тис. податкових накладних, відмовлено у реєстрації – 39,5 тис.

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Олексієнко Д.В., який задав питання щодо стану впровадження інституціональної реформи ДФС.

Продан М.В. повідомив про те, що ДФС у своїй роботі керується чинним законодавством і, зокрема, Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», яким передбачено для Голови Служби тільки один перший заступник та заступник. Загалом питання інституціональної реформи ДФС це компетенція Міністерства фінансів України і остаточного бачення концепції реформи ДФС наразі немає.

Дроговоз Ю.С. зазначила, що в останній час зменшилась кількість скарг на СМКОР, але є перевищення граничного строку розгляду скарг, в тому числі внаслідок недосконалої роботи канцелярії ДФС та комісії з розгляду скарг. Зауважила на недосконалій роботі сервісу «Електронний кабінет платника».

Запропонувала Громадській раді звернутись до ДФС України з проханням надати інформацію  за період з 1 липня 2017 року по 30 вересня 2017 року щодо зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунках коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних в розрізі показників: кількості податкових накладних / розрахунків коригування, кількості платників, що подали такі податкові накладні / розрахунки коригування, та суми ПДВ, зазначені у таких податкових накладних / розрахунках коригування.

Крім цього, також навести інформацію щодо загальної кількості зареєстрованих за ІІІ квартал 2017 року податкових накладних / розрахунках коригування в ЄРПН та щодо кількості позовів, поданих платниками до суду у зв’язку із застосуванням процедури зупинення реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування, а також результатів розгляду таких заяв в судах першої інстанції.

Запропонувала ДФС підтримати законопроекти «Про податок на виведений капітал» та «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних».

Продан М.В. зазначив, що ДФС, як орган, який реалізовує податкову та митну політику, буде виконувати закон, який буде прийнятий Верховною Радою України. Розповів про проблемні питання, з якими стикається ДФС під час роботи СМКОР та шляхи їх вирішення.

Трусов С.І. запропонував залучати представників Громадської ради до секторальних зустрічей з бізнесом. Задав питання щодо практичного застосування 10% перевиконання митницями на розвиток інфраструктури.

Продан М.В. запросив членів Громадської ради брати участь у секторальних зустрічах відповідно до напряму діяльності. Розповів про проблемні питання щодо реалізації експерименту з направлення 10% перевиконання митницями на розвиток інфраструктури, повідомив про рішення щодо ліквідації ДП «Укркордонсервіс» та реалізації цього напряму безпосередньо ДФС.

Бородиня О.Г. подякував ДФС за відсутність проблем з відшкодування ПДВ. Зауважив на проблематику сертифікації взуття, що експортується до країн ЄС.

Благодир О.О. звернув увагу на практику реалізаціїдеяких положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав вітчизняного сільськогосподарського товаровиробника»
від 23 березня 2017 року №1988.

Потапова Н.В. запропонувала включити фахівців від громадськості до роботи над проектом Закону України «Про службу фінансових розслідувань». Зауважила на проблемі так званих «піджаків», дрібнооптових вантажів, міграції з України робочих ресурсів.

Продан М.В. повідомив, що Комітет Верховної Ради України здійснює заходи з розробки відповідного проекту Закону. Запропонував Громадській раді надати пропозиції з зазначеного питання.

Положенцева Є.А. зауважила на тому, що часто виникають технічні складнощі користування сервісу «Пульс».

Продан М.В. визнав наявність проблеми і повідомив про прийняття КМУ постанови щодо збільшення штатного апарату ДФС (планується збільшити штатну чисельність апарату колл-центру).

Хмільовський В.М. відзначив позитивні моменти взаємодії Громадської ради та ДФС. Запропонував використати досвід Громадської ради при ДФС України при відпрацюванніновітньої моделі комунікації держави та громадськості. Зауважив на недоліках СМКОР(відсутність можливості застосування презумпціїневинуватості).

Продан М.В.зазначив, що відповідні пропозиції викладені в проекті Закону України «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних».

Василенко О.Л. прокоментував питання за митним напрямом, зокрема щодо реалізації «єдиного вікна», повідомив про роботу над проектами  нормативно-правових актів.

Олексієнко Д.В. запропонував для затвердження такі рішення:

 1. Взяти інформацію до відома;
 2. Звернутись до ДФС із запитом інформації щодо роботи СМКОР.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1.   Взяти інформацію до відома;

2.   Звернутись до ДФС із запитом інформації щодо роботи СМКОР.

 

З питання 2 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Вдовіну Г.В., яка повідомила про діяльність Митного комітету Громадської ради та запропонувала затвердити такі рішення Комітету:

 1. Провести робочу зустріч фахівців ДФС з представниками Митного комітету Громадської ради при ДФС та Асоціації експрес-перевізників за попередньо підготовленим переліком питань, які будуть надіслані до ДФС для опрацювання.
 2. Підтримати пропозиції ДФС в частині виключення із Переліку адміністративних послуг надання «Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами», які надаються Державною фіскальною службою України у відповідності до наказу ДФС від 13.01.2015 №7. Доручити члену Громадської ради Липовському В.В.подальше опрацювання пропозицій.
 3. Ініціювати робочу зустріч з фахівцями ДФС України з метою обговорення проблемних питань та узгодження дій в частині реалізації «єдиного вікна» на кордоні.

Також повідомила про прийняте рішення залучитипредставника Асоціації підприємств інформаційних технологій України Пероганича Ю.Й. у якості експерта до роботи Митного комітету Громадської ради при ДФС.

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Продан М.В. прокоментував поточні виклики з митного напряму ДФС та запропонував 10 жовтня 2017 року провести зустріч за участі представників Митного комітету Громадської ради, Асоціації експрес-перевізників та ДФС України.

Олексієнко Д.В.поставив на голосування озвучені рішення та пропозиції Митного комітету.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 1. Інформацію про роботу Митного комітету Громадської ради взяти до відома.
 2. Провести робочу зустріч фахівців ДФС з представниками Митного комітету Громадської ради при ДФС та Асоціації експрес-перевізників за попередньо підготовленим переліком питань, які будуть надіслані до ДФС для опрацювання.
 3. Підтримати пропозиції ДФС в частині виключення із Переліку адміністративних послуг надання «Свідоцтва про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення вантажів під митними печатками й пломбами», які надаються Державною фіскальною службою України у відповідності до наказу ДФС від 13.01.2015 №7. Доручити члену Громадської ради Липовському В.В.подальше опрацювання пропозицій.
 4. Ініціювати робочу зустріч з фахівцями ДФС України з метою обговорення проблемних питань та узгодження дій в частині реалізації «єдиного вікна» на кордоні.

 

 

З питання 3 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Дроговоз Ю.С., яка поінформувала про питання, що опрацьовувалися Податковим комітетом Громадської ради, та прийняті відповідні рішення, а саме:

–          в разі наявності у членів Громадської ради пропозицій до проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби з розмиванням оподатковуваної бази та виведення прибутку (BЕPS)» надати їх до Податкового комітету Громадської ради при ДФС;

–          підтримати проект Закону України «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення  реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних», зареєстрований 15.09.2017 за № 7115.

 

Олексієнко Д.В. поставив на голосування озвучені рішення та пропозиції Податкового комітету.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

 

„за” – 67;

„проти” – 0;

„утрималися” –2

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

В разі наявності у членів Громадської ради пропозицій до проекту Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо контролю за трансфертним ціноутворенням з метою імплементації Плану боротьби з розмиванням оподатковуваної бази та виведення прибутку (BЕPS)» надати їх до Податкового комітету Громадської ради при ДФС.

Підтримати проект Закону України «Про внесення змін до підрозділу 2 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо зупинення  реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних», зареєстрований 15.09.2017 за
№ 7115.

 

З питання 4 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Дроговоз Ю.С., яка доповіла про те, що на минулому засіданні Громадської ради проект Положення був прийнятий за основу, після чого членом Громадської ради ЮровськимД.Б. було надано ряд пропозицій, три з яких не викликало зауважень у членів Правління Громадської ради, решта – дискусійна.

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Локайчук В.Ф., який зауважив, що в нього є пропозиції до Положення, який він хотів би обговорити на засіданні Громадської ради.

Олексієнко Д.В. запропонував такі рішення для голосування:

 1. Затвердити Положення про Громадську раду з урахуванням трьох пропозицій ЮровськогоД.Б.
 2. Доручити Дроговоз Ю.С. у разі надходження пропозицій до Положення про громадську раду опрацьовувати їх для розгляду Правлінням та винесення відповідного рішення Громадської ради.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 64;

„проти” – 3;

„утрималися” – 2

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Затвердити Положення про Громадську раду (додається).
 2. Доручити Дроговоз Ю.С. у разі надходження пропозицій до Положення про громадську раду опрацьовувати їх для розгляду Правлінням та винесення відповідного рішення Громадської ради.

 

З питання 5 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Дроговоз Ю.С.,  яка доповіла про підготовлене членами Правління Громадської ради при ДФС звернення до органів влади з впровадження податкової реформи. Запропонувала доручити Правлінню доопрацювати його та затвердити це звернення в робочому порядку.

Олексієнка Д.В., який поставив пропозицію Дроговоз Ю.С. на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 68;

„проти” – 0;

„утрималися” – 1

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити Правлінню Громадської ради доопрацювати та направитизвернення до органів влади з впровадження податкової реформи в робочому порядку.

 

 

З питання 6 Порядку денного

 

СЛУХАЛИ: 

 

Веселову Н.В., яка повідомила про те, що на офіційному веб-порталі ДФС розміщено графік секторальних зустрічей з представниками бізнесу та громадськості. Запропонувала членам Громадської ради, які мають бажання взяти участь в таких зустрічах, звертатись до голови Громадської ради.

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Олексієнко Д.В., який запропонував взяти інформацію до відома.

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

„за” – 69;

„проти” – 0;

„утрималися” – 0

 

Рішення прийнято.

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Інформацію взяти до відома.

 

СЛУХАЛИ:

 

Олексієнка Д.В., який підбив підсумки та закрив засідання.

 

  

Голова  Громадської ради
при ДФС України                                   Д.В. Олексієнко

 

 

Секретар  Громадської ради
при ДФС України                                                В.П. Косарчук