Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Антикорупційне законодавство України

Перелік законодавчих і нормативно-правових антикорупційних актів та розпорядчих документів ДПС:

 

Конституція України;

Кримінальний кодекс України, Розділ ІХ «Звільнення від кримінальної відповідальності» Розділ XVII, «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг»;

Кримінальний процесуальний кодекс України, Глава 19 «Загальні положення досудового розслідування» Розділу ІІІ «Досудове розслідування»;

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Глава 13-А «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;

Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII (із змінами);

Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (із змінами);

Закон України «Про звернення громадян» від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР (із змінами);

Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI (із змінами);

Закон України «Про засади державної антикорупційної політики на 2021 - 2025 роки» від 20 червня 2022 року № 2322-ІХ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04 березня 2023 року № 220 "Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023—2025 роки";

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 року № 950 «Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України «Про запобігання корупції» прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (із змінами);

Наказ Міністерства юстиції України від 24 квітня 2017 року № 1395/5 «Про затвердження Методології проведення антикорупційної експертизи»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 16.03.2020 №97/20 "Про визнання таким, що втратило чинність, ріщення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року №56";

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2020 № 127/20 «Про затвердження Вимог до захисту анонімних каналів зв'язку, через які здійснюються повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України "Про запобігання корупції"»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 18.01.2021 № 11/21 «Про затвердження Порядку проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 29.01.2021 № 26/21 «Про затвердження Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (зі змінами);

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.04.2021 № 240/21 "Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах"»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 21.05.2021 № 268/21 «Про затвердження Порядку надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю територію України»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 27.05.2021 № 277/21 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у майновому стані суб'єкта декларування»;

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 23.07.2021 № 451/21 «Про затвердження Порядку інформування Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента» (зі змінами);

Наказ Національного агентство з питань запобігання корупції від 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту подання суб'єктами декларування декларацій відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.12.2021 №830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»;

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» (зі змінами);

Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.06.2020 № 3 «Щодо порядку дій державних органів після визнання державних службовців судом винними у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення пов'язаного з корупцією»;

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.07.2020 № 6 "Щодо надання викривачам безоплатної вторинної правової допомоги"

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 24.02.2021 № 4 "Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність"

Роз'яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 18.06.2021 № 6 "Щодо забезпечення права викривача на отримання інформації";

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.11.2021 № 10 «Щодо особливостей реалізації заборони на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та відповідальність за прийняті рішення щодо осіб, які прийняли такі пільги, послуги і майно»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 28.02.2022 № 2 «Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю в умовах воєнного стану»»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.03.2022 № 6 «Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно дотримання обмежень щодо запобігання корупції під час участі у обороні України»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 01.06.2022 № 8 «Щодо гарантій захисту трудових прав викривачів»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.06.2022 № 9 «Щодо внесення спеціально уповноваженними суб'єктами у сфері протидії корупції подань про проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.06.2022 № 11 «Щодо наявності /відсутності конфлікту інтересів під час реалізації повноважень з окремих питань оплати праці»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.06.2023 № 2 «Щодо правового статусу викривача»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 31.08.2023 № 3 «Щодо отримання та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»;

Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.11.2023 № 4 «Щодо фінансової доброчесності: застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларації, повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку)» (зі змінами);

Наказ ДПС від 02.09.2019 № 52 «Про затвердження правил етичної поведінки в органах Державної податкової служби» (із змінами);

Наказ ДПС від 28.12.2019 № 234 «Про особливості приймання дарунків,  одержаних як подарунки державі, в органах Державної податкової служби»;

Наказ ДПС України від 26.05.2020 № 226 "Про затвердження Порядку організації заходів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в органах Державної податкової служби" (із змінами);

Наказ ДПС України від 03.09.2020 № 468 "Про затвердження Методичних рекомендацій з питань прийняття та розгляду повідомлень про корупцію в органах Державної податкової служби" (із змінами);

Наказ ДПС України від 08.10.2020 № 555 "Про затвердження Порядку організації роботи, спрямованої на запобігання та виявлення корупції в органах  Державної податкової служби України" (із змінами);

Наказ ДПС України від 14.07.2021 № 687 "Про затвердження пам'яток для працівників апарату ДПС";

Наказ ДПС України від 09.09.2021 № 803 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження в органах ДПС механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»";

Наказ ДПС України від 19.07.2022 № 451 "Про проведення оцінювання корупційних ризиків в діяльності ДПС";

Наказ ДПС України від 22.07.2022 № 465 "Про затвердження Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків у діяльності ДПС";

Наказ ДПС України від 15.08.2022 № 539 "Про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності Державної податкової служби України та затвердження її складу" (із змінами);

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.02.2021 №1 Щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та повідомлень про суттєві зміни у майновому стані);

Методичні рекомендації Національного агентства з питань запобігання корупції від 21.10.2022 №13 Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

 

Роз'яснення Департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Державної податкової служби України:

"Права та обов'язки державного службовця, а також обмеження щодо призначення на посаду, визначені Законом України "Про державну службу";

"Корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, їх види. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків".

 

Декларування 2022. Огляд важливих новин для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.