Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків»

опубліковано 05 травня 2023 о 08:34

Повідомлення про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків»

 

Державна податкова служба України відповідно до статті 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» повідомляє про оприлюднення проєкту наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Змін до Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків» (далі – проєкт наказу).

Проєкт наказу розроблено з метою приведення Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2015 року № 1204, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 року за № 124/28254 (зі змінами) (далі – Порядок), у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – Кодекс), Закону України від 30 червня 2021 року № 1591-IX «Про платіжні послуги» (далі – Закон № 1591-IX), Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг» (далі – Закон № 2888-IX) та інших нормативно-правових актів.

Проєкт наказу забезпечує приведення Порядку та форм податкових повідомлень-рішень (далі – ППР) у відповідність до вимог статті 58, пунктів 11, 56 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу в частині доповнення підстав, у разі встановлення яких за результатами перевірки контролюючим органом надсилається (вручається) платнику податків ППР, розширення інформації, яка повинна міститись у ППР, прийнятих за результатами перевірки.

Проєктом наказу передбачено приведення у відповідність до вимог Кодексу визначення підстав щодо застосування ППР форми «Ш» у пункті 2 розділу ІІ Порядку, доповнення підпункту 4 пункту 4 розділу ІІ Порядку положенням щодо урахування вимог пункту 11 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу під час оформлення ППР за результатами перевірок, які були розпочаті
до 01 січня 2021 року.

У ППР форми «Ш» (додаток 7 до Порядку) виключається посилання на фіксований розмір штрафної (фінансової) санкції (штрафу), який буде розраховуватися та зазначатися з урахуванням вини особи та інших встановлених Кодексом  обставин. Також виключається посилання на фіксований розмір штрафної (фінансової) санкції (штрафу) у ППР форм «Н» (додатки 24, 25 до Порядку) та «АН» (додатки 29, 30 до Порядку), який буде розраховуватися та зазначатися посадовими особами контролюючих органів з урахуванням обставин, встановлених Кодексом.

Крім того, у формах ППР, які використовуються тільки для застосовування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), тобто без визначення податкового зобов’язання, виключається попередження про застосування штрафу у порядку і розмірах, передбачених статтею 124 Кодексу, що забезпечує приведення форм ППР у відповідність до вимог пункту 124.1 статті 124 Кодексу.

Також реалізація проєкту наказу забезпечуватиме виконання пункту 56 підрозділу 10 розділу XX Кодексу в частині прийняття за результатами перевірок, що були розпочаті до 01 січня 2021 року, ППР, а також їх оскарження за правилами Кодексу, що діяли до 01 січня 2021 року. За перевірками, які будуть розпочаті після 01 січня 2021 року, проєктом наказу передбачено прийняття ППР та їх оскарження за правилами, що будуть діяти після 01 січня 2021 року.

Проєктом наказу заплановано приведення положень Порядку та форм ППР у відповідність до вимог Закону № 1591-IX, а саме: виключення посилань на Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який втратив чинність з дня набрання чинності Законом № 1591-IX.

Проєктом наказу також передбачено приведення форм ППР у відповідність до вимог Закону № 2888-ІХ, а саме: у кожну форму, заповнення якої передбачено після 01.01.2021, вносяться зміни щодо визначення податкового номера платника податків; у формі ППР «Ш» (додаток 7 до Порядку) поширюється перелік установ, з вини яких можуть бути порушені правила сплати (перерахування) грошового зобов’язання або порушені строки зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів (це, крім банків та органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, також: небанківські надавачі платіжних послуг, еквайри, емітенти електронних грошей); у формах ППР «В1» (додаток 11 до Порядку), «В3» (додаток 13 до Порядку) змінено напрям відшкодування з податку на додану вартість (це не тільки рахунки, відкриті у банках, а також рахунки такого платника податків у небанківських надавачів платіжних послуг).

Проєктом наказу вноситься технічна правка у додаток 30 (форма «АН») у частині зміни кодів класифікації доходів бюджету: замість кодів класифікації доходів бюджету 3014020100 та 3014021900 передбачено зазначати 14020100 та 14021900 відповідно.

Крім того, проєктом наказу передбачено внести до форм ППР технічні правки щодо логічного розміщення інформації та єдиного формату викладення інформації у всіх формах ППР.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу можуть надсилатися упродовж одного місяця з дати його оприлюднення на вебпорталі Державної податкової служби України за адресою: Державна податкова служба України, Департамент податкового аудиту, Львівська площа, 8, м. Київ, 04053; електронна адреса – post@tax.gov.ua.

Додаткові матеріали